Školení trenérů plavání II. třídy

Ilustrační foto: Martin Višňa
čtvrtek 11. ledna 2018, 08:52 - Text: CŽV FTK UP

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého ve spolupráci s Českým svazem plaveckých sportů nabízí zájemcům možnost absolvování školení trenérů plavání II. třídy. 

Odborný garant

Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.

T: +420 585 636 511

E: dusan.viktorjenik@upol.cz

Organizační garantka

Mgr. Dagmar Šlézarová

T: +420 585 636 454

E: dagmar.slezarova@upol.cz

Termín

10.–13. 5. 2018 obecná část

31. 5.–3. 6. 2018 specializace

Cena

7750 Kč

Pro členy ČSPS zvýhodněná cena 5850 Kč, bude snížena po přijetí přihlášky do kurzu.

Přihlášky

nejpozději do 4. 5. 2018 přes Portál CŽV UP >> ZDE <<

Podmínky přijetí

– licence C

– praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 2 let 

Požadavky pro udělení licence

– aktivní 100% účast

– metodický výstup na zadané téma

– splnění ústní a písemné zkoušky z obecné části a specializace.

Upozornění

Osvědčení, které vydává FTK UP v Olomouci po úspěšném ukončení školení a které je nutné k získání živnostenského oprávnění, lze obdržet pouze s ověřeným dokladem o maturitní zkoušce.

FTK UP nezajišťuje ubytování ani stravování (v dopise k zahájení obdržíte tipy a kontakty na ubytovací kancelář SKaM UP v Olomouci a další zařízení).