Licenční kurz fitness

pondělí 4. únor 2019, 10:00 – Text: Michal Kudláček

Harmonogram kurzu

1. 3. 2019 | Úvodní teoretický blok | 13:00–16:00 | AC BALUO

Obsahem úvodního bloku bude kromě seznámení s průběhem licenčního kurzu a obsahového zaměření kurzu i ucelená prezentace základních pilířů všestranného fitness instruktora. Součástí tohoto bloku bude mj. sjednocení základní oborové terminologie, vymezení rozdílů mezi doporučeními pro pohybovou aktivitu a preskripcí pohybové aktivity, kategorizace druhů fitness, tréninkové cíle a práce s nimi, tréninkové metody, principy tvorby tréninkového programu, plánování tréninkového procesu a pohybová aktivita/cvičení/trénink u tzv. speciálních skupin (hypertenze, diabetes mellitus, osteoporóza, obezita / nadváha, astma, aj.).

 

1. 3. 2019 | Somatodiagnostický blok | 16:00–19:00 | AC BALUO

V rámci somatodiagnostického bloku prezentovány základy somatodiagnostiky a její praktické využití. Budou prezentovány metody a postupy při hodnocení somaticko-funkčního stavu jedince s ohledem na ontogenetický vývoj. Důležitou částí kurzu bude praktický nácvik diagnostických metod pro posouzení stavu jedince. Účastník kurzu by si měl odnést ucelené teoretické poznatky a praktické zkušenosti, které budou využitelné v jeho vlastní praxi. 

 

29. 3. 2019 | Praktický blok I | 8:30–15:30 | AC BALUO

– Základní pohybové vzory – přirozené formy pohybu

– Přirozený funkční trénink (PFT) – vývojová cvičení pomocí metodických řad, „core“ trénink

– Statická + balanční cvičení

– Kondiční trénink (dle stanoveného cíle/specializace) s volnou zátěží a využitím dalších pomůcek fitness centra

 

30. 3. 2019 | Praktický blok II | 9:00–16:00 | AC BALUO

– Závěsné systémy

– Izolované posilování na strojích. Cvičení na ergometrech, rotopedech, kros trenažerech (HUR, veslování, spinning, orbitrek, treadmill)

 

31. 3. 2019 | Praktický blok II3 | 9:00–15:00 | AC BALUO

– Praktické výstupy studentů

– Case study – vrcholový sportovec

 

12. 6. 2019 | Termín splnění dílčích požadavků

19. 6. 2019 | Závěrečný test/zkoušení | 9:30–11:00  | místnost bude upřesněna

 

Cena

4.400,- Kč

 

Přihlášky

nejpozději do 27. 2. 2019 přes Portál CŽV UP >> ZDE <<

 

Podmínky přijetí

– úspěšně absolvovaný předmět anatomie

 

Maximální počet účastníků

25 studentů