FTK se zapojila do dalšího mezinárodního projektu

Čtvrtek 22. duben 2021, 13:00

Tým z Fakulty tělesné kultury se ve spolupráci s Katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP účastní nového projektu podpořeného z Erasmus+ Sport s názvem „Sport and Social Cohesion Lab“ (SSCL). Tříletý projekt koordinuje prestižní German Sport University Cologne a sdružuje zástupce evropských univerzit a neziskových organizací z Německa, Irska, Nizozemska, České republiky, Švýcarska a Rakouska.

Cílem projektu je prozkoumat a představit roli sportu v oblasti sociální koheze. Jinými slovy, čím vším mohou přispět sportovní aktivity k soudržnosti ve společnosti a k odstranění různých forem diskriminace. Potenciál sportu je často přeceňován i podceňován anebo vykládán příliš zjednodušeně. A jen velmi zřídka jsou k dispozici konkrétní data, která by propojovala nejen samotné sportovní programy, ale i názory jejich účastníků a realizátorů a zejména to, jak vnímají praktické dopady takovýchto programů. Tyto otázky chce SSCL blíže prozkoumat a s využitím vlastních dat z Německa, České republiky, Nizozemska a Irska na ně odpovídat. 

Už nyní partneři sbírají první data, nejprve pomocí dotazníku pro organizace realizující různé sportovní programy. Časem se plánuje i možnost zapojení našich studentů ve sběru dat.

Zpět