prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636163

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

2.14

profesor

Ochrana obyvatelstva, studium permeace toxických látek bariérovými materiály, senzorové technologie, nanomateriály, prostředky individuální a kolektivní ochrany

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen oborové rady (23. 6. 2016 – )
 • Člen oborové rady (12. 6. 2020 – )

Vědecká rada

 • Dnem 17.6.2020 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie v Praze členem Vědecké rady. (člen, 2020–)
 • Dnem 26.10.2017 ustanoven ředitelem Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně členem Vědecké rady. (člen, 2017–)
 • Dnem 1.7.2016 ustanoven rektorem Policejní akademie České republiky externím členem Vědecké rady (člen, 2016–)
 • Dnem 21.5.2019 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie v Praze členem Vědecké rady. (člen, 2019–)
 • Dnem 1.3.2019 ustanoven děkanem Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně členem Vědecké rady. (člen, 2019–)

Redakční rada

 • Člen redakční rady periodika Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Advances in Military Technology. Od 25.5.2021. (člen, 2021–)
 • Člen redakční rady (Reviewer Board) časopisu MDPI Sensors, Basel, Švýcarsko. (člen, 2020–)
 • Člen redakční rady (Editorial Board Members) časopisu MDPI Electrochem, Basel, Švýcarsko. (člen, 2020–)
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin of „Carol I“ National Defence University vydávaného „Carol I“ National Defence University, Bukurešť, Rumunsko. (člen, 2019–)
 • Člen redakční rady (Scientific Board) časopisu Land Forces Academy Review vydávaného „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, Sibiu, Rumunsko. (člen, 2018–)
 • Člen redakční rady a Vědecké redakce periodika Policejní akademie v Praze časopisu Bezpečnostní teorie a praxe. (člen, 2016–)
 • Člen redakční rady časopisu Economics and Management Journal vydávaného na Univerzitě obrany v Brně. (člen, 2016–)
 • Člen redakční rady periodika Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně Military Medical Science Letters (Vojenské Zdravotnické Listy). (člen, 2018–)
 • Člen redakční rady (Scientific Board) časopisu Scientific Bulletin vydávaného „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, Sibiu, Rumunsko. (člen, 2018–)

Oborová rada

 • Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním oborem „Policejní management a kriminalistika“ na Policejní akademii ČR v Praze. (člen, 2016–)
 • Doktorský studijní program „Měření a zpracování signálů v chemii“ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. (člen, 2020–)

Státnicová komise

 • Komise pro obhajoby a SZZ studentů P a K formy studia dvouletého nav. mag. SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvat. FTK UPOL (předseda, 2021–)
 • Komise pro obhajoby a SZZ studentů P a K formy studia tříletého Bc SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva FTK UPOL (předseda, 2021–)

PhD. komise

 • Státní doktorská zkouška na Fakultě BMI ČVUT PhDr. Václava ADÁMKA v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijním oboru „Civilní nouzová připravenost“. (člen, 2020–2020)
 • Státní doktorská zkouška na FVL UO mjr. Ing. Bc. Zbyněk SUCHÁNKA v DSP Ochrana vojsk a obyvatelstva, oboru Ochrana obyvatelstva konané dne 25.8.2021. (člen, 2021–2021)
 • Státní doktorská zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví UO pplk. MUDr. Aleše RYBKY v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“. (člen, 2021–2021)
 • Obhajoba disertační práce pplk. MUDr. Aleše RYBKY v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“ na Fakultě vojenského zdravotnictví UO. (člen, 2021–2021)
 • Obhajoba disertační práce Mgr. Vladimíra JELÍNKA v DSP „Bezpečnostně právní studia“, studijním oboru „Policejní management a kriminalistika“ na POLAC. (člen, 2020–2020)
 • Státní doktorská zkouška na FBMI ČVUT Ing. Denisy Charlotte RALBOVSKÉ v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijním oboru „Civilní nouzová připravenost“. (člen, 2020–2020)
 • Obhajoba disertační práce Ing. Josefa BERNÁTKA v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijní obor „Civilní nouzová připravenost“ na Fakultě BMI ČVUT. (člen, 2020–2020)
 • Obhajoba disertační práce pplk. Ing. Petra HLAVIZNY v DSP „Ekonomika a management“ (62-08-P), studijní obor „Vojenský management“ na FVL UO. (člen, 2020–2020)
ČLÁNEK
Otřísal P., Bungau C., Obšel V., Melichařík Z., Tont G. Selected respiratory protective devices: respirators and significance of some markings. Sustainability. 2021.
Cvetanovic S., Rutic S., Krstic DD., Florus S., Otřísal P. The influence of an active microclimate liquid-cooled vest on heat strain alleviation. Thermal Science. 2021.
Hošková_mayerová Š., Talhofer V., Otřísal P., Rybanský M. Influence of weights of geographical factors on the results of multicriteria analysis in solving spatial analyses. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020.
Virca I., Barsan G., Bungau C., Mosteanu D., Bungau S., Otřísal P., Banica F., Hatiegan C. Innovative method of treating sintered metal powders surfaces with optical radiation pulses, using gas-discharge lamp. REVISTA DE CHIMIE. 2020.
Bogdan M., Bungau S., TIT DM., Copolovici L., Behl T., Otřísal P., Aleya L., Cioca G., Berescu D., Uivarosan D., Copolovici DM. Variations in the chemical composition of the essential oil of Lavandula angustifolia Mill, Moldoveanca 4 Romanian variety. REVISTA DE CHIMIE. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Otřísal P., Ralbovská DCh. Agresivita, agresivní jednání a fyzické napadání členů integrovaného záchranného systému při výkonu povolání. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Štěpánek B. Defining the scope of chemical corps in the new doctrine of the Czech Armed Forces. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2020. 2020.
Otřísal P., Florus S., Bungau S., Hošková-Mayerová Š. Full face masks construction and main modernization trends. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation - CNDCGS`2020“. 2020.
Pohl V., Otřísal P. Migrace a její možné dopady na ochranu obyvatelstva a krizové řízení. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Obsel V., Bungau S., Hošková-Mayerová Š. Observation of Drench of Porous Barrier Materials with Employment of the Conductivity Sensor. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation - CNDCGS`2020“. 2020.
Štěpánek B., Otřísal P. The place and the role of the CBRN defence problems in the pedagogic-educational process of military high school. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2020. 2020.
Melichařík Z., Otřísal P. Únikové sebezáchranné prostředky a jejich možné využití ve vybraných zařízeních pro seniory. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Obšel V., Melichařík Z. Význam některých značení vybraných prostředků ochrany dýchacích orgánů na bázi respirátorů. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Štěpánek B., Otřísal P., Hošková-Mayerová Š. Applicability of selected mathematical statistics methods during decision activities within Joint CBRN Defence COE. In Hošková-Mayerová Š., Flaut C., Maturo F. (Eds.) Algorithms as a Basis of Modern Applied Mathematics. 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.