prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA

Employee photo
Contact

585636163

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

2.14

profesor

Inhabitants protection, study of toxic compounds through barrier materials, sensor technologies, nanomaterials, individual protective and collective equipment

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Weekdays 2.14 Kdykoli, ale výhradně na základě emailové domluvy

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen oborové rady (23. 6. 2016 – )
 • Člen oborové rady (12. 6. 2020 – )

Vědecká rada

 • Dnem 1.3.2019 ustanoven děkanem Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně členem Vědecké rady. (člen, 2019–)
 • Dnem 1.2.2022 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava členem Vědecké rady. (člen, 2022–)
 • Dnem 21.5.2019 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie v Praze členem Vědecké rady. (člen, 2019–)
 • Dnem 1.7.2016 ustanoven rektorem Policejní akademie České republiky externím členem Vědecké rady (člen, 2016–)
 • Dnem 26.10.2017 ustanoven ředitelem Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany v Brně členem Vědecké rady. (člen, 2017–)
 • Dnem 17.6.2020 ustanoven děkanem Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie v Praze členem Vědecké rady. (člen, 2020–)

Redakční rada

 • Člen redakční rady (Scientific Board) časopisu Scientific Bulletin vydávaného „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, Sibiu, Rumunsko. (člen, 2018–)
 • Člen redakční rady periodika Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně Military Medical Science Letters (Vojenské Zdravotnické Listy). (člen, 2018–)
 • Člen redakční rady časopisu Economics and Management Journal vydávaného na Univerzitě obrany v Brně. (člen, 2016–)
 • Člen redakční rady a Vědecké redakce periodika Policejní akademie v Praze časopisu Bezpečnostní teorie a praxe. (člen, 2016–)
 • Dnem 10.11.2021 zařazen do redakční rady (Editorial Team) časopisu Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Bělehrad, Srbsko. (člen, 2021–)
 • Člen redakční rady (Scientific Board) časopisu Land Forces Academy Review vydávaného „Nicolae Balcescu“ Land Forces Academy, Sibiu, Rumunsko. (člen, 2018–)
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin of „Carol I“ National Defence University vydávaného „Carol I“ National Defence University, Bukurešť, Rumunsko. (člen, 2019–)
 • Člen redakční rady (Editorial Board Members) časopisu MDPI Electrochem, Basel, Švýcarsko. (člen, 2020–)
 • Člen redakční rady (Reviewer Board) časopisu MDPI Sensors, Basel, Švýcarsko. (člen, 2020–)
 • Člen redakční rady periodika Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Advances in Military Technology. Od 25.5.2021. (člen, 2021–)

Oborová rada

 • Doktorský studijní program „Měření a zpracování signálů v chemii“ na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. (člen, 2020–)
 • Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním oborem „Policejní management a kriminalistika“ na Policejní akademii ČR v Praze. (člen, 2016–)

Státnicová komise

 • Státní doktorská zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví UO Mgr. Anety MARKOVÉ v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“. (člen, 2022–2022)
 • Komise pro obhajoby a SZZ studentů P a K formy studia tříletého Bc SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva FTK UPOL (předseda, 2021–)
 • Komise pro obhajoby a SZZ studentů P a K formy studia dvouletého nav. mag. SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvat. FTK UPOL (předseda, 2021–)

PhD. komise

 • Obhajoba disertační práce pplk. Ing. Petra HLAVIZNY v DSP „Ekonomika a management“ (62-08-P), studijní obor „Vojenský management“ na FVL UO. (člen, 2020–2020)
 • Obhajoba disertační práce Ing. Josefa BERNÁTKA v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijní obor „Civilní nouzová připravenost“ na Fakultě BMI ČVUT. (člen, 2020–2020)
 • Státní doktorská zkouška na FBMI ČVUT Ing. Denisy Charlotte RALBOVSKÉ v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijním oboru „Civilní nouzová připravenost“. (člen, 2020–2020)
 • Státní DZ na FBI VŠB-TU Ing. Elišky POLCAROVÉ, v DSP Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, oboru Požární ochrany a bezpečnost konané dne 8.9.2021. (člen, 2021–2021)
 • Obhajoba disertační práce Ing. Elišky POLCAROVÉ v DSP „PO a průmyslová bezpečnost“, studijním oboru „PO a bezpečnost“ na FBI VŠ-TU Ostrava. (člen, 2022–2022)
 • Obhajoba disertační práce Mgr. Vladimíra JELÍNKA v DSP „Bezpečnostně právní studia“, studijním oboru „Policejní management a kriminalistika“ na POLAC. (člen, 2020–2020)
 • Obhajoba disertační práce pplk. MUDr. Aleše RYBKY v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“ na Fakultě vojenského zdravotnictví UO. (člen, 2021–2021)
 • Státní doktorská zkouška na Fakultě vojenského zdravotnictví UO pplk. MUDr. Aleše RYBKY v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“. (člen, 2021–2021)
 • Státní doktorská zkouška na FVL UO mjr. Ing. Bc. Zbyněk SUCHÁNKA v DSP Ochrana vojsk a obyvatelstva, oboru Ochrana obyvatelstva konané dne 25.8.2021. (člen, 2021–2021)
 • Obhajoba disertační práce Mgr. Anety MARKOVÉ v DSP „Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví“ na Fakultě vojenského zdravotnictví UO. (člen, 2022–2022)
 • Státní doktorská zkouška na Fakultě BMI ČVUT PhDr. Václava ADÁMKA v DSP „Ochrana obyvatelstva“, studijním oboru „Civilní nouzová připravenost“. (člen, 2020–2020)
ČLÁNEK
Stodola P., Otřísal P., Hasilová K. Adaptive Ant Colony Optimization with Node Clustering applied to the Travelling Salesman Problem. Swarm and Evolutionary Computation. 2022.
Tagde P., Tagde S., Tagde P., Bhattacharya T., Monzur SM., Rahman MH., Otřísal P. Nutraceuticals and Herbs in Reducing the Risk and Improving the Treatment of COVID-19 by Targeting SARS-CoV-2. Biomedicines. 2021.
Veličković ZS., Vujičić BD., Stojanović VN., Stojisavljević PN., Bajić ZJ., Đokić VR., Ivanković ND., Otřísal P. Pulverized river shellfish shells as a cheap adsorbent for removing of malathion from water: Examination of the isotherms, kinetics, thermodynamics and optimization of the experimental conditions by the response surface method. Vojnotehnicki glasnik. 2021.
Otřísal P., Bungau C., Obšel V., Melichařík Z., Tont G. Selected respiratory protective devices: respirators and significance of some markings. Sustainability. 2021.
Cvetanovic S., Rutic S., Krstic DD., Florus S., Otřísal P. The influence of an active microclimate liquid-cooled vest on heat strain alleviation. Thermal Science. 2021.
Hošková_mayerová Š., Talhofer V., Otřísal P., Rybanský M. Influence of weights of geographical factors on the results of multicriteria analysis in solving spatial analyses. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020.
Virca I., Barsan G., Bungau C., Mosteanu D., Bungau S., Otřísal P., Banica F., Hatiegan C. Innovative method of treating sintered metal powders surfaces with optical radiation pulses, using gas-discharge lamp. REVISTA DE CHIMIE. 2020.
Bogdan M., Bungau S., TIT DM., Copolovici L., Behl T., Otřísal P., Aleya L., Cioca G., Berescu D., Uivarosan D., Copolovici DM. Variations in the chemical composition of the essential oil of Lavandula angustifolia Mill, Moldoveanca 4 Romanian variety. REVISTA DE CHIMIE. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Škurka T., Otřísal P., Štěpánek B. Násilí a jeho projevy ve společnosti. In Ralbovská R., Halaška J., Dingová Šliková M. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2021“. 2021.
Otřísal P., Pohl V. Population protection and crisis management in terms of migration and their possible impacts. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Security Forum 2021. 2021.
Otřísal P., Melichařík Z., Štěpánek B. Possible use of self-escape breathing respirators in selected facilities for seniors. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Security Forum 2021. 2021.
Otřísal P., Štěpánek B. Předpoklady realizace bezpečnosti a ochrany v koaliční smlouvě na volební období 2021–2025. In Ralbovská R., Halaška J., Dingová Šliková M. (Eds.) Recenzovaný sborník ze studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí 2021“. 2021.
Štěpánek B., Otřísal P. The place and the role of the crisis management problems in the management. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Security Forum 2021. 2021.
Otřísal P., Ralbovská DCh. Agresivita, agresivní jednání a fyzické napadání členů integrovaného záchranného systému při výkonu povolání. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Štěpánek B. Defining the scope of chemical corps in the new doctrine of the Czech Armed Forces. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2020. 2020.
Otřísal P., Florus S., Bungau S., Hošková-Mayerová Š. Full face masks construction and main modernization trends. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation - CNDCGS`2020“. 2020.
Pohl V., Otřísal P. Migrace a její možné dopady na ochranu obyvatelstva a krizové řízení. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Obsel V., Bungau S., Hošková-Mayerová Š. Observation of Drench of Porous Barrier Materials with Employment of the Conductivity Sensor. In Bekešienė S., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation - CNDCGS`2020“. 2020.
Štěpánek B., Otřísal P. The place and the role of the CBRN defence problems in the pedagogic-educational process of military high school. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Conference Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference „SECURITY FORUM 2020. 2020.
Melichařík Z., Otřísal P. Únikové sebezáchranné prostředky a jejich možné využití ve vybraných zařízeních pro seniory. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Obšel V., Melichařík Z. Význam některých značení vybraných prostředků ochrany dýchacích orgánů na bázi respirátorů. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Ralbovská DR., Otřísal P. The Posttraumatic Care and a Crisis Intervention System for Parts of the Integrated Rescue System in the Czech Republic. In Tušer I., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. 2022.
Otřísal P., Ralbovská DR. Use of Crisis Communication in Crisis Management. In Tušer I., Hošková-Mayerová Š. (Eds.) Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. 2022.
Štěpánek B., Otřísal P., Hošková-Mayerová Š. Applicability of selected mathematical statistics methods during decision activities within Joint CBRN Defence COE. In Hošková-Mayerová Š., Flaut C., Maturo F. (Eds.) Algorithms as a Basis of Modern Applied Mathematics. 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)