Vedení FTK informuje – 13. 12. 2018

Ze Dne otevřených dveří. Foto: Martin Višňa
Níže foto z cest akademiků.
čtvrtek 13. prosinec 2018, 11:23 – Text: Martin Višňa

Poslední letošní přehled novinek z naší fakulty nemůže začít jinak: Vedení fakulty přeje všem studentům a zaměstnancům příjemné prožití vánočních svátků, silvestrovskou oslavu bez následků, úspěšný lednový start a zdraví, štěstí a pokud možno samou pohodu v roce 2019.

 

Úspěšné akreditace studijních programů

Na přání navážeme dobrou zprávou. Rada pro vnitřní hodnocení UP na svém zasedání ve středu 12. prosince posoudila čtrnáct studijních programů předložených naší fakultou. Jednání se zúčastnil děkan Michal Šafář a proděkan pro studium Zbyněk Svozil, vedoucí našeho studijního oddělení Svatopluk Horák je stálým členem rady. Výsledek jednání je pro nás potěšující: všechny předložené materiály byly po vypořádání připomínek úspěšně projednány a studijní programy Tělesná výchova a Tělesná výchova a sport byly schváleny – a protože již mají souhlas regulátora MŠMT, mohou se nabízet uchazečům o studium. Definitivně je schválena i navazující magisterská rekreologie, kde nebyl souhlas ministerstva nutný. Zbylé programy ještě čekají na souhlasné stanovisko ministerstva, poté budou také definitivně schváleny.

Celý proces akreditace je poměrně náročný a vyžaduje postupné schválení fakultním akademickým senátem, univerzitní pedagogickou komisí, fakultní vědeckou radou a Radou pro vnitřní hodnocení UP a v případě regulovaných povolání (př. učitel, pedagog volného času, asistent pedagoga apod.) i souhlasné stanovisko regulátora. Děkan FTK děkuje garantům jednotlivých programů i dalším pracovníkům, kteří se na akreditacích studijních programů podíleli a podílejí.

 

Erik Sigmund profesorem

Oficiálně budeme mít od úterý 18. prosince na fakultě nového profesora. V pražském Karolinu budou slavnostně předány jmenovací dekrety novým profesorům, jedním z nich bude Erik Sigmund z institutu aktivního životního stylu, který úspěšně završil profesorské řízení na jaře letošního roku.  

 

Den otevřených dveří za námi i před námi

První prosincový pátek jsme na naší fakultě přivítali potenciální uchazeče o studium, pro které jsme v rámci Dne otevřených dveří připravili v prostorách Aplikačního centra BALUO a v laboratořích Centra kinantropologického výzkumu nabitý program. Kromě informací o studijní nabídce tak mohli nahlédnout i pod pokličku toho, čím se zabývají naši vědečtí pracovníci, nebo se dozvědět o možnostech studia v zahraničí. Podle odhadů k nám zavítalo na 350 uchazečů. Z průběhu dne si můžete prohlédnout na fakultním Facebooku fotogalerii a díky Pixato Creative také video na našem YouTube kanálu. A kdo nestihl nebo se nemohl zúčastnit, nemusí zoufat, dveře uchazečům opět otevřeme v sobotu 19. ledna.

 

Evaluace výuky v novém

S koncem výuky zimního semestru prosíme studenty o hodnocení absolvovaných předmětů a zpětnou vazbu ohledně kvality výuky. Evaluace nově probíhá formou online dotazníku na stránce eval.upol.cz, jeho vyplnění zabere maximálně dvě minuty. Hodnotit své předměty můžete až do 10. února.

 

Provoz mezi svátky

S ohledem na reálné potřeby využívání pracovišť a výukových prostor bude po dobu vánočních svátků a přelomu roku zaveden omezený provoz fakultních budov a omezen vstup a pobyt v budovách. Fakultní budovy budou uzavřeny od 22. prosince, resp. AC BALUO od 23. prosince, do 1. ledna, budova NA však bude ve dnech 27. a 28. prosince přístupná, a sice v době od 7 do 18 hodin. (PDF ke stažení)

 

Z akademického senátu

Akademický senát FTK UP se první prosincové úterý sešel ke svému poslednímu letošnímu zasedání. Senátoři na něm odsouhlasili záměr studijního bakalářského oboru Sport Studies, na vědomí vzali informace o novém mzdovém předpisu a také schválili výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2017.

 

Výprava v Japonsku

Monitorovací návštěvu japonských univerzit Nihon University, Nippon Sport Science University (NSSU) a University of Tsukuba absolvovala v minulém týdnu čtveřice ve složení proděkan pro zahraničí Michal Kudláček, pracovnice zahraničního oddělení Markéta Václavíková a Tereza Kučerová a Reza Abdollahipour.  Výprava zhlédla prezentace zahraničních úseků, seznámila se s podmínkami a vybaveností sportovních zařízení, také s chodem administrativy na zahraničních odděleních. Na NSSU máme v současnosti studenta Petra Mocka, který naši fakultu reprezentuje na výbornou a skvělým způsobem se na NSSU etabloval. Jakýsi předvoj výpravy představoval Jiří Štěpán, který dlouhodobě spolupracuje s místními judisty a s českými juniorskými špičkami pořádá soustředění právě v koordinaci s japonskými oddíly. Japonsko představuje inspirativní kout světa, který má rozhodně co nabídnout, a to jak ve věci studijních příležitostí, tak na poli vědecko-výzkumném. S ohledem na blížící se olympijské hry v Tokiu v roce 2020 se ladí odpovídající zázemí pro sportovce, do čehož jsou zapojeny i navštívené univerzity. Mimochodem NSSU i University of Tsukuba mají mezi svými studenty, absolventy, ale i vyučujícími řadu olympijských vítězů a medailistů (judo, rychlobruslení, skoky na lyžích, atletika a další disciplíny). A University of Tsukuba se může pyšnit držitelem Nobelovy ceny za mír z roku 2007 (Yasushi Honda).

 

Jednání na Northumbria University

Z Japonska do Anglie. Koncem listopadu naši akademici Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová, Zdeněk Svoboda a Filip Neuls jednali s kolegy z partnerské Northumbria University v Newcastlu o možnostech spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, o společných projektech a vzájemné mobilitě studentů a odborných pracovníků. Jednání probíhala pod vedením prof. Glyna Howatsona, vedoucího výzkumu a inovací v Department of Sport, Exercise and Rehabilitation.

 

Pracovně v Austrálii

Na pozvání prof. Andrewa McKunea z University of Canberra, se kterým naši fyziologové již více než pět let spolupracují v oblasti hodnocení variability srdeční frekvence, zamířil Michal Botek v listopadu do Austrálie. Tam se mimo jiné také zúčastnil mezinárodní konference pořádané organizací Nutrition Society of Australia s příspěvkem Hydrogen rich water and its effect on lactate removal and oxygen utilization during an incremental exercise: A Pilot study. V rámci vědecko-výzkumné skupiny CRIBB při University of Canberra pak byly řešeny návrhy dalších společných projektů zaměřených především na oblast zkoumání vlivu hydrogenované vody na lidský organismus při různých typech zatížení a environmentálních podmínek a také se otevřelo téma možnosti výměnných pobytů pro studenty doktorského programu.

 

Slovinský kongres Sport pro všechny

Julie Wittmannová se jako zvaný řečník zúčastnila 13. kongresu Sport pro všechny: sportování osob s postižením ve slovinské Lublani, který za velkého zájmu médií uspořádal Olympijský výbor Slovinska. Ve svém vystoupení představila naše studijní programy Aplikované pohybové aktivity a Aplikovaná tělesná výchova včetně možností uplatnění jejich absolventů, také aktivity Centra APA, České asociace APA anebo aktuálně řešený projekt APIV, díky němuž byly vytvořeny pozice konzultantů APA ve všech regionech ČR.

 

Punč s rektorem

Rektor UP Jaroslav Miller zve všechny zaměstnance a absolventy univerzity na předvánoční setkání, které se uskuteční na nádvoří Zbrojnice ve čtvrtek 20. prosince od 16 hodin.

 

Shields poprvé v Olomouci

Univerzitní hokejový tým University Shields Olomouc se poprvé představí na ledě v Olomouci. V pátek 28. prosince od 17 hodin odehrají na olomouckém zimním stadionu přátelské utkání s juniorkou HC Olomouc. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z něj poputuje na konto nadace Šance, která úzce spolupracuje s Dětskou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc. (FB událost

 

Poslední Větrání

S koncem roku 2018 se uzavře turistická série Větrání, která pod hlavičkou naší fakulty probíhala od podzimu 2014. Stovky výletů se celkově zúčastnilo přes 1700 turistů nejen z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého. Poslední výlety se konají v sobotu 15. prosince, kdy se vyráží do Podbeskydí, a v sobotu 29. prosince, kdy větrači zamíří do Jeseníků. Vzhledem k velkému zájmu jsou již kapacity obou výletů naplněny a není možné se přihlásit, nicméně jejich trasy budou pro inspiraci dostupné na webu vetrani.upol.cz.

 

Ještě stručně…

Vít Schlesinger, který přijal pozvání projektu Univerzita pro sport, a jeho přednáška o tzv. sporthackingu přilákaly plnou aulu. Bylo to energické a inspirativní.

Nejlepšími atlety Přeboru UP v halové atletice byli vyhlášeni Lucie Domská a Štěpán Smutný. Další výsledky na stránce přeboru.

Dny na monoski 2019 proběhnou v následujících termínech: 17. 2. Ski areál Hlubočky, 23. 2. Ski areál Olešnice na Moravě, 2. 3. Ski areál Hlinsko a 9. 3. Ski areál Troják.

 

A teď už na viděnou v příštím roce!

 

předchozí aktuality >>