Zimní semestr 2021/2022: info pro studenty a zaměstnance

Neděle 14. listopad 2021, 18:00 – Text: Oddělení pro studium

Protiepidemická opatření od 15. 11. 2021

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti, milí přátelé,

rád bych vám všem poděkoval za odpovědný přístup při dodržování přijatých opatření, který nám dosud umožňuje bez velkých omezení realizovat kontaktní výuku za osobní přítomnosti na FTK.  

Bohužel, zhoršená epidemická situace v minulém týdnu zasáhla citelněji i naše studenty a kolegy. Všem, kteří se dostali do kategorie "pozitivní" a jsou aktuálně v karanténě přeji mírný průběh bez následků a brzké uzdravení. Ostatním, co dosud odolávají, pevnou imunitu a hodně štěstí.

Současně prosím, abyste vytrvali v důsledném dodržování protiepidemických opatření a minimalizaci rizikového chování.

Aktuálně platná pravidla na FTK se nemění:

 1. Vstup do výuky za dodržení pravidla O-N-T.
 2. V případě jakýchkoliv projevů virového onemocnění do výuky nechodit.
 3. Respirátory řádně nasazeny při pohybu ve všech vnitřních prostorách FTK UP, nově pro studenty i v průběhu teoretických přednášek a seminářů, kolokvií a zkoušek.
 4. Přednášky s kapacitou nad 100 studentů možno realizovat hybridní formou (doporučené – rozhodnutí je na garantovi předmětu).
 5. O pozitivním testu nebo rizikovém kontaktu informovat na michal.safar@upol.cz.

Aktuální výzva pana rektora a studentských senátorů jsou k dispozici na níže uvedených odkazech: Výzva rektora UP & Výzva Studentské kurie AS UP.

S přáném pevného zdraví

Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
děkan

PS: Pokud k vám pronikly informace o možném rektorském volnu, tak FTK se týkat nebude, provoz i výuka bude 18. - 19. 11. probíhat standardním způsobem.


Podmínky pro vstup a účast ve výuce v ZS 2021/2022

Aktuální nařízená proti-epidemická opatření jsou velmi mírná, platí povinnost:

 • Mít zakrytý nos a ústa při pohybu ve společných prostorách budov Univerzity Palackého.
 • Dodržovat pravidlo O-N-T (viz Covid portál) v rámci pobytových akcí pořádaných FTK (úvodní soustředění, kurzy, exkurze) a při ubytování na kolejích.
 • V případě pozitivního výsledku testu na Covid-19 předat tuto informaci obratem na e-mail: michal.safar@upol.cz.

S ohledem na zkušenosti z loňského roku však zůstáváme velmi obezřetní a pokud s námi sdílíte společný zájem – udržet kontaktní výuku po celý akademický rok – tak vás prosíme o následující:

 • Dodržujte pravidlo O-N-T (viz Covid portál) i při standardní výuce (osobní přítomnosti na přednáškách a seminářích).
 • V případě jakýchkoliv příznaků virového respiračního onemocnění nevstupujte do budov FTK UP a nechoďte do kontaktní výuky (samozřejmě se vyučujícím omluvte).
 • V prvním týdnu semestru (20. – 24. 9.) budete vyučujícími zavedeni (nebo obdržíte výzvu k přihlášení se) do podpůrných platforem pro distanční výuku Moodle a MS TEAMS – tak abychom byli připraveni na možné varianty omezení osobní přítomnosti ve výuce a okamžité spuštění distančních variant.  
 • Ve velkých předmětech „průřezového“ charakteru, jejichž přednášky probíhají v hlavní aule (NA 4.20), bude v prostředí MS TEAMS připravena hybridní forma (tj. možnost účastnit se této přednášky buď fyzicky nebo on-line). O jejím případném spuštění budete včas informování svými vyučujícími.

Buďte zodpovědní
#ZodpovědnýPalacký

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)