Zimní semestr 2021/2022: info pro studenty a zaměstnance

Pondělí 13. září 2021, 10:00 – Text: Oddělení pro studium

Přehled zveřejněných informací:


Podmínky pro vstup a účast ve výuce v ZS 2021/2022

Aktuální nařízená proti-epidemická opatření jsou velmi mírná, platí povinnost:

  • Mít zakrytý nos a ústa při pohybu ve společných prostorách budov Univerzity Palackého.
  • Dodržovat pravidlo O-N-T (viz Covid portál) v rámci pobytových akcí pořádaných FTK (úvodní soustředění, kurzy, exkurze) a při ubytování na kolejích.
  • V případě pozitivního výsledku testu na Covid-19 předat tuto informaci obratem na e-mail: michal.safar@upol.cz.

S ohledem na zkušenosti z loňského roku však zůstáváme velmi obezřetní a pokud s námi sdílíte společný zájem – udržet kontaktní výuku po celý akademický rok – tak vás prosíme o následující:

  • Dodržujte pravidlo O-N-T (viz Covid portál) i při standardní výuce (osobní přítomnosti na přednáškách a seminářích).
  • V případě jakýchkoliv příznaků virového respiračního onemocnění nevstupujte do budov FTK UP a nechoďte do kontaktní výuky (samozřejmě se vyučujícím omluvte).
  • V prvním týdnu semestru (20. – 24. 9.) budete vyučujícími zavedeni (nebo obdržíte výzvu k přihlášení se) do podpůrných platforem pro distanční výuku Moodle a MS TEAMS – tak abychom byli připraveni na možné varianty omezení osobní přítomnosti ve výuce a okamžité spuštění distančních variant.  
  • Ve velkých předmětech „průřezového“ charakteru, jejichž přednášky probíhají v hlavní aule (NA 4.20), bude v prostředí MS TEAMS připravena hybridní forma (tj. možnost účastnit se této přednášky buď fyzicky nebo on-line). O jejím případném spuštění budete včas informování svými vyučujícími.

Buďte zodpovědní
#ZodpovědnýPalacký

Zpět