Vzpomínka na profesora Bohuslava Hodaně

Bohuslav Hodaň byl prvním děkanem FTK.
Foto: archiv FTK
Středa 27. květen 2020, 10:00

Se zármutkem jsme přijali zprávu o odchodu bývalého děkana Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pana profesora PhDr. Bohuslava Hodaně, CSc., který zemřel v pondělí 25. května 2020 ve věku 88 let.

Bohuslav Hodaň pocházel z brněnských Židenic. Zde již od tří let navštěvoval místní Tělocvičnou jednotu Sokol. A právě pravidelné cvičení a sokolské myšlenky formovaly jeho osobnost. Žádná laťka nebyla pro něho dostatečně vysoká, vždy si před sebe stavěl velmi vysoké cíle, kterých nezřídka svým jedinečným způsobem dosahoval. Vystudoval gymnázium a vysokou školu. Jako absolvent brněnské pedagogické fakulty jednooborového studia tělesné výchovy dostal první pracovní umístěnku do Zátora, malé pohraniční vesničky nedaleko Krnova. Nejprve zde působil jako učitel na osmileté základní škole, následně přesídlil do Krnova jako učitel na základní škole, později na střední zdravotnické škole. Ještě jako středoškolský učitel se začal věnovat externí aspirantuře, obdobě dnešního doktorandského studia, v Bratislavě. V roce 1961 vyměnil dosavadní působiště v Krnově za Pedagogický institut v Olomouci. S Univerzitou Palackého v Olomouci pak spojil dalších více než padesát let svého profesního života.

Ve své odborné činnosti se nejprve zaměřil na studium osobnosti učitele, následně pak rozvoji teorie tělesné kultury. Od vzniku vědního oboru kinantropologie v devadesátých letech dvacátého století byl jejím významným a uznávaným představitelem. Formuloval základy teorie tělesné kultury, filozofie tělesné kultury a sociokulturní kinantropologie. Byl autorem více než 250 odborných titulů monografických, časopiseckých, sborníkových a mnohých výzkumných zpráv v češtině, angličtině a polštině.

Po roce 1989 byl profesor Hodaň zvolen děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Poté se v roce 1990 spolupodílel na vzniku Fakulty tělesné kultury UP, jejímž děkanem byl v prvních dvou volebních obdobích. Svůj celoživotní hluboký vztah k rodnému Brnu pak projevil i tím, že se podílel na vzniku nové fakulty se sportovním zaměřením na Masarykově univerzitě v Brně. Po ukončení svého působení na olomoucké univerzitě významně přispěl ke vzniku nové Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně, kde také působil ještě v nedávné době v pozici jejího děkana.

Za celoživotní dílo ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci obdržel v průběhu let od dvou rektorů nejvyšší ocenění Univerzity Palackého Olomouc v podobě stříbrné a později i zlaté medaile. K 20. výročí vzniku Fakulty tělesné kultury UP obdržel profesor Hodaň pamětní prsten.

Na profesora Hodaně budou trvale s úctou vzpomínat jeho bývalí spolupracovníci i několik generací absolventů Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Čest jeho památce.

 

Svatopluk Horák

Fakulta tělesné kultury UP

 

Jak na své začátky a působení nejenom v Olomouci vzpomíná sám pan profesor Hodaň a jeho spolupracovníci, můžete vidět v následujícím videu.

Zpět