Výsledky voleb do AS FTK UP a AS UP pro období 2020–2023

Foto: Lukáš Ondrášek
Středa 3. červen 2020, 9:21 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Ve dnech od 19. do 25. května 2020 proběhly historicky první elektronické volby do Akademického senátu Fakulty tělesné kultury UP a do Akademického senátu UP, ve kterých si členové akademické obce zvolili nové senátory pro období let 2020–2023. 

Na FTK UP se z 1758 možných voličů z řad akademiků a studentů aktivně zúčastnilo 657. Volební komise na závěr voleb konstatovala, že hlasování proběhlo v souladu s Volebním řádem Akademického senátu FTK UP. V průběhu voleb nebyly vzneseny žádné stížnosti ani námitky.

Po schválení výsledků volební komisí tedy níže uvádíme 10 nově zvolených senátorů z řad akademických pracovníků a 5 nově zvolených senátorů z řad studentů. Zvolení senátoři jsou uvedeni v pořadí dle počtu hlasů obdržených ve volbách. Kompletní a podrobné výsledky voleb do AS FTK UP pro období 2020–2023 jsou uvedeny v odkazu pod tabulkou.

Akademický senát FTK UP pro období 2020–2023

Akademičtí pracovníci

1. PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. – Katedra sportu

2. Mgr. Jan Bělka, Ph.D. – Katedra sportu

3. Mgr. Jiří Dub – Katedra sportu

4. Mgr. Jiří Buben, Ph.D. – Katedra sportu

5. RNDr. Svatopluk Horák – Katedra společenských věd v kinantropologii

6. Mgr. Jana Harvanová, Ph.D. – Katedra společenských věd v kinantropologii

7. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. – Katedra přírodních věd v kinantropologii

8. Mgr. Michal Vičar, Ph.D. – Katedra rekreologie

9. PhDr. David Smékal, Ph.D. – Katedra fyzioterapie

10. doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. – Institut aktivního životního stylu

 

Studenti

1. Mgr. Kristýna Janečková – 2. ročník DSP Kinantropologie

2. Mgr. Jakub Řičica – 2. ročník DSP Kinantropologie

3. Mgr. Jan Vindiš – 1. ročník DSP Kinantropologie

4. Nikolas Tilkeridis – 2. ročník Bc. TVS

5. Jana Křižanová – 2. ročník Bc. TVS

Závěrečná zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS FTK UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020

Z historicky prvních online voleb vzešlo také nové složení Akademického senátu Univerzity Palackého pro funkční období 2020–2023. Volby se uskutečnily rovněž v termínu 19.–25. května 2020 formou internetového hlasování. Akademický senát UP je samosprávným zastupitelským orgánem a má 24 členů. Každá fakulta je v něm zastoupena dvěma senátory z řad akademiků a jedním z řad studentů. Členy senátu se stávají ti kandidáti, kteří obdrželi na každé fakultě nejvyšší počty hlasů. Seznam nově zvolených členů AS UP a průběžnou zprávu hlavní volební komise opět přikládáme níže.  

Akademický senát UP pro období 2020–2023

Akademičtí pracovníci

Irena Smolová , PřF

Michal Botur, PřF

Vít Procházka, LF

Jiří Ehrmann, LF

Petra Gaul Aláčová, FZV

Lukáš Merz, FZV

Matúš Šucha , FF

Tomáš Lebeda , FF

Michal Malacka, PF

Veronika Tomoszková, PF

Martin Cajthaml, CMTF

Monika Menke, CMTF

Jiří Langer, PdF

Kateřina Vitásková, PdF

Soňa Formánková, FTK

Jan Bělka, FTK

 

Studenti

Aleš Stejskal, PřF

Erik Juriš, LF

Tereza Marková, FZV

Michal Nguyen, FF

Marek Stratilík, PF

Lukáš Janoušek, CMTF

Dominik Voráč, PdF

Lenka Murinová, FTK

Závěrečná zpráva hlavní volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020

Zpět