Vyhlášení voleb do Akademického senátu FTK UP

Ilustrační foto: Martin Višňa
Čtvrtek 23. únor 2023, 15:00

Vyhlášení voleb do AS FTK UP

Na svém 18. zasedání přijal AS FTK následující usnesení: AS FTK UP vyhlašuje volby do Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci na funkční období od 15. 9. 2023 do 15. 5. 2026. Volby budou realizovány elektronickou formou.

Harmonogram voleb:
24. 2. 2023 – 9. 3. 2023 návrhy kandidátů z řad pedagogů a studentů
13. 3. 2023 zveřejnění kandidátních listin
6. 4. 2023 00:01 zahájení elektronického hlasování
12. 4. 2023 24:00 ukončení elektronického hlasování
do 14. 4. 2023 vyhlášení výsledků voleb

Senát vyzývá všechny členy akademické obce fakulty, aby do 14 dnů navrhli své kandidáty do senátu z řad členů celé akademické obce fakulty. Budeme volit 10 senátorů z řad akademických pracovníků a 5 senátorů z řad studentů.


Členové nebo skupiny členů akademické obce fakulty, kteří navrhují kandidáta do senátu, zašlou předsedovi hlavní volební komise písemný návrh na kandidáta do senátu, a to včetně jeho písemného souhlasu s kandidaturou dle vzoru uvedeného v příloze Volebního řádu AS FTK UP. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Jiří Buben, Ph.D. Návrh můžete doručit na Katedru sportu, Hynaisova 9, Olomouc buď přímo do rukou dr. Jiřího Bubena, nebo využít vnitřní poštu FTK.


Zveřejnění kandidátní lisitny

V souladu s Harmonogramem voleb do AS FTK UP byla dne 13. 3. 2023 zveřejněna kandidátní listina:

Kandidátní listina ke stažení

Akademičtí pracovníci
Bělka Jan, Mgr., Ph.D. 1977 Katedra sportu
Buben Jiří, Mgr., Ph.D. 1977 Katedra sportu
Dub Jiří, Mgr. 1980 Katedra sportu
Dvořáček Martin, Mgr. 1992 Katedra fyzioterapie
Formánková Soňa, PaedDr., Ph.D. 1963 Katedra sportu
Hanzlíková Ivana, Mgr., Ph.D. 1992 Katedra fyzioterapie
Harvanová Jana, Mgr., Ph.D. 1974 Katedra společenských věd v kinantropologii
Hoffmannová Jana, Mgr., Ph.D. 1975 Katedra rekreologie
Horák Svatopluk, RNDr. 1956 Katedra společenských věd v kinantropologii
Hrubý Michal, Mgr. 1990 Katedra sportu
Ješina Ondřej, Mgr., Ph.D. 1980 Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Klein Tomáš, Mgr. 1983 Katedra přírodních věd v kinantropologii
Laštovička Ondřej, Mgr. 1990 Katedra fyzioterapie
Mališ Jiří, Mgr. 1986 Katedra společenských věd v kinantropologii
Maráček Marek, Mgr. 1992 Katedra rekreologie
Másilka David, Mgr. Ph.D. 1979 Katedra rekreologie
Mikeška Daniel, Mgr. 1988 Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Otřísal Pavel, prof., Ing., Ph.D., MBA 1972 Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Pelclová Jana, doc., Mgr., Ph.D. 1978 Institut aktivního životního stylu
Růžičková Adéla, Mgr. 1989 Katedra rekreologie
Sládečková Barbora, Mgr. 1991 Katedra společenských věd v kinantropologii
Smékal David, PhDr., Ph.D. 1975 Katedra fyzioterapie
Svoboda Zdeněk, doc., Mgr., Ph.D. 1979 Katedra přírodních věd v kinantropologii
Šebek Luděk, Mgr. Ph.D. 1968 Katedra rekreologie
Štěrbová Dana, doc., PhDr., Ph.D. 1964 Katedra společenských věd v kinantropologii
Valtr Ludvík, Mgr., Ph.D. 1985 Katedra přírodních věd v kinantropologii
Vašíčková Jana, doc., Mgr., Ph.D. 1973 Katedra společenských věd v kinantropologii
Vičar Michal, Mgr., Ph.D. 1985 Katedra rekreologie
Vindiš Jan, Mgr. 1994 Institut aktivního životního stylu
Voráčová Jaroslava, Mgr., Ph.D. 1982 Katedra společenských věd v kinantropologii
Vyhlídal Tomáš, Mgr. 1983 Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Studenti
Bartošová Vendula 2001 3. ročník Bc. – TV - OCHO
Brázdil Petr, Bc. 1998 1. ročník nav. Aplikované pohybové aktivity
Brož Rudolf, Bc. 1999 1. ročník nav. Aplikovaná fyzioterapie
Hecht Michael 2003 1. ročník Bc. TV-Z
Holubová Tereza, Bc. 1999 1. ročník nav. Aplikované pohybové aktivity
Chromcová Tereza 2000 4. ročník Bc. - Rekreologie
Janečková Kristýna, Mgr. 1992 4. ročník DSP Kinantropologie
Kotala Dominik 2000 2. ročník Bc. - Rekreologie
Kotrla Josef, Bc. 1998 1. ročník nav. TVS
Křížanová Jana, Bc. 1999 5. ročník nav. TVS
Polišenská Petra 2000 4. ročník Bc. TV - EMS
Richter Tadeáš Takeshi 2001 2. ročník Bc. Rekreologie
Šebela Daniel 1995 4. ročník Bc. Rekreologie
Šišková Hana Anna, Bc. 1999 1. ročník nav. TVS
Vychodilová Alexandra, Bc. 1998 1. ročník nav. Aplikovaná fyzioterapie
Zálešáková Zuzana 2003 1. ročník Bc. TV-SV
Zmeškal Lukáš 2000 3. ročník Bc. Aplikované pohybové aktivity

Proč volit do akademického senátu?
Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán zřízený ze zákona o vysokých školách, volený akademickou obcí na tříleté funkční období. Hlavní funkce akademického senátu jsou: kontrolní, schvalovací a iniciační. Senát na fakultě mimo jiné spoluurčuje její dlouhodobé směřování, volí děkana, schvaluje rozpočet, kontroluje nakládání s finančními prostředky. Je také prostředníkem při řešení aktuálních problémů studentů i zaměstnanců.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)