Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana FTK UP 2022–2026

Středa 12. květen 2021, 9:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

AS FTK UP na svém zasedání dne 11. 5. 2021 vyhlásil zahájení a harmonogram voleb kandidáta na funkci děkana FTK UP pro funkční období 9. 2. 2022–8. 2. 2026.

Navrhnout kandidáta na funkci děkana může každý člen či skupina členů akademické obce fakulty. Písemný návrh je možné podat u předsedy volební komise, doc. Zdeňka Svobody, do 11. 6. 2021. Dalšími členy volební komise byli zvoleni dr. Jiří Buben, dr. Jana Harvanová, Mgr. Kristýna Janečková a Mgr. Jakub Řičica.

Schválený časový harmonogram voleb:

  • Předkládání písemných návrhů na kandidáty na funkci děkan FTK UP členem, nebo skupinou členů akademické obce FTK UP, písemnou formou předsedovi volební komise doc. Mgr. Zdeňku Svobodovi, Ph.D. v termínu do 11. 6. 2021 (Návrh kandidáta na funkci děkana FTK UP).
  • Volební komise ověří, zda uchazeč na kandidáta na děkana splňuje zákonné záležitosti a projedná s ním jeho souhlas s kandidaturou do 30. 6. 2021.
  • Volební komise sestaví abecední seznam uchazečů na kandidáta na děkana vyhovující předchozímu odstavci a zveřejní seznam na úřední desce FTK UP 1. 7. 2021.
  • Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana FTK UP a diskuze členů akademické obce FTK UP s kandidáty se uskuteční dne 31. 8. 2021.
  • Setkání členů AS FTK UP s kandidáty na funkci děkana a diskuze na konkrétní témata předložená senátem a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na děkana FTK UP se uskuteční na zasedání AS FTK UP dne 8. 9. 2021.
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)