Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr v AR 2020/2021

Zdroj obrázku: www.ff.cuni.cz/
Pondělí 7. září 2020, 10:00 – Text: Oddělení pro zahraniční spolupráci

Zahraniční oddělení FTK UP vyhlašuje dne 4. 9. 2020 výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ KA103 (členské státy EU + Norsko) na letní semestr v akademickém roce 2020/2021.
Výběrové řízení je vypsáno prostřednictvím centrální aplikace Erasmus+. Do aplikace se studenti UP hlásí přihlašovacími údaji platnými pro Portál UP. Přijímány budou výhradně přihlášky podané prostřednictvím této aplikace.

Mezní termín pro odeslání online přihlášky včetně příloh: 20. 9. 2020 do 12:00 hod.

Výběrové řízení se skládá ze 2 částí – jazykového testu a motivačního pohovoru. Studenti vyplní online jazykový test v AJ.

Motivační pohovory se členy výběrové komise se budou konat v termínu 23.-30. 9. 2020.

Rozdělení studentů k motivačním pohovorům bude oznámeno e-mailem. Podmínkou pozvání k motivačnímu pohovoru je zisk minimálně 50 % bodů, tzn. min úrovně B1 z jazykového testu. Motivačním pohovorem bude prověřena motivace studentů k zahraničnímu pobytu i komunikační schopnosti ve studijním jazyce.

 

Výsledky výběrového řízení budou sděleny uchazečům dne 30. 9. 2020 prostřednictvím automatického e-mailu, odeslaného z centrální aplikace Erasmus+ na e-mailovou adresu uvedenou v online přihlášce. 

Prosíme, sledujte své e-mailové schránky a okamžitě po obdržení e-mailu svou nominaci potvrďte (popřípadě odmítněte). Výsledky budou oficiální teprve poté, co všichni studenti svou nominaci potvrdí.

Zpět