Staň se součástí Vysokoškolského sportovního centra

Pátek 6. listopad 2020, 16:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Vážné studentky a studenti UP, sportovkyně a sportovci,
věříme, že se těšíte dobrému zdraví a současnou nelehkou situaci zvládáte s optimistickým výhledem na sportovní a studijní úspěchy v roce 2021. V dosažení těchto úspěchů vám může v mnoha ohledech pomoci i zařazení do Vysokoškolského sportovního centra Victoria na UP. To se pro kalendářní rok 2021 opět otevírá pro 31 studentů a studentek UP. Pokud jste:

  • občan ČR
  • student Univerzity Palackého
  • mladší 26 let včetně (ročník narození 1995 a mladší)
  • nejste zařazen/zařazena v jiném resortním sportovním centru (Olymp, Dukla)

a aktivně provozujete individuální nebo kolektivní sport od národní po mezinárodní úroveň (od medailistů na Českých akademických hrách či akademických mistrovstvích ČR až po účastníky MS, ME či OH), posílejte nejpozději do 20.11.2020 přihlášky na email pavel.hap@upol.cz. Uveďte fakultu a studijní program, který studujete, sport, který provozujete a nejlepší dosažené výsledky v letech 2019 a 2020.

V případě zařazení, v závislosti na aktuální sportovní výkonnosti, máte možnost získat měsíční stipendium i podporu v různých oblastech sportovního tréninku (zátěžové testování, sportovní psychologie, kondiční trénink, fyzioterapeutická péče, …) i studia.

Zpět