Fakulta tělesné kultury vykročila vstříc mezinárodní výzkumné spolupráci

Profesor Gregory J. Welk na fakultě tělesné kultury. Fotogalerie: Martin Višňa
středa 15. listopad 2017, 12:00 – Text: Martin Višňa

Vzácného hosta přivítala fakulta tělesné kultury. Její představitelé jednali s profesorem Gregory J. Welkem z Iowa State University o zapojení do vznikající celosvětové sítě pracovišť, která se zaměřují na výzkum pohybové aktivity dětí a mládeže. Profesor během návštěvy také pronesl dvě přednášky, během kterých prezentoval svá výzkumná témata.

„Připravuje se memorandum o spolupráci, profesor Welk je v tomto směru velmi ochotný. Bavili jsme se zejména o výzkumné spolupráci v souvislosti s lokalizováním a kalibrováním dotazníku Youth Activity Profile, jehož je Welk autorem, do našich podmínek. Řeč přišla ale i na širší témata, například na možnost výměnných stáží doktorandů nebo možných společných výzkumných projektů. Jednání bylo pro budoucnost fakulty přínosné a velice slibné,“ shrnul průběh schůzek proděkan pro vědu a výzkum František Chmelík.

Profesor Welk patří k nejuznávanějším odborníkům v oblasti monitoringu pohybové aktivity. Na Iowa State University vede vlastní laboratoř na katedře kineziologie, kde se věnuje využívání různých typů zařízení pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity a tvorbě preventivních pohybových intervencí. Působí také jako vědecký ředitel programu FitnessGram pro děti a mládež v Cooperově Institutu v Dallasu, kde testuje a vyhodnocuje tělesnou zdatnost.

Svoji práci přiblížil více než stovce posluchačů na přednáškách, kterými na fakultě tělesné kultury vyvrcholil týden se zahraničními lektory International Teaching Week.

„Zaujala mne mimo jiné myšlenka z první přednášky věnované přístrojům pro monitorování pohybové aktivity. Všichni současní výrobci chytrých náramků totiž používají vlastní rovnice pro výpočet objemu vykonané aktivity a jimi naměřené hodnoty bývají velice rozdílné. V případě zavedení společné jednotky pro výstup z akcelerometrů, které všechna zařízení používají, bychom mohli docílit toho, že by se objem vykonané pohybové aktivity mohl stát jedním z ukazatelů úrovně zdraví, podobně jako například měření krevního tlaku při preventivní lékařské prohlídce,“ uvedl Lukáš Jakubec z Institutu aktivního životního stylu.

Právě na pozvání vedoucího institutu profesora Karla Frömela Welk do Olomouce přijel a Lukáš Jakubec, který hosta po dobu návštěvy provázel, byl jedním z doktorandů, kteří před nedávnem absolvovali na Welkově pracovišti studijní pobyt.