PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636457

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 4.29

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svoboda A. Sport a symbolický kapitál: sociologicka analýza fotbalu, plavání a parkouru. In Oborný J., Štaud O., Vrtiaková B. (Eds.) Kultúrna antropológia a šport. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Šafaříková S., Svoboda A. Sport and Development in the Czech Republic: Sport as a Tool for Social and Cultural Transformation. In Tinaz C., Brendon K. (Eds.) Sport and Development in Emerging Nations. 2021.
Svoboda A. Alternative Features of a Swimming Club. In Bettine M., Gutierrez GL. (Eds.) Esporte e sociedade: um olhar a partir da globalização. 2019.
Svoboda A., Numerato D. Socio-cultural transformations of tennis in the Czech Republic. In Lake RJ. (Eds.) Routledge Handbook of Tennis. History, Culture and Politics. 2019.
ABSTRAKT
Svoboda A. Swimming Club as a Subculture. Sports and the Environment - Policies, Values and Sustainability. 2019.
Svoboda A. Subcultural capital as an analytical tool for studies of sporting subcultures. The Values of Sport: Between tradition and (post)modernity - Abstract book. 2017.
Svoboda A. Sport stars in minor sports. ESA 12th Conference. Programme book. 2015.
PROJEKT
Svoboda A., Šafaříková S., Wittmannová J., Hoffmannová J., Šebek L. GloKnoCo (Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative: Using sport as a tool for social change). EK Erasmus+. 2020.
Svoboda A., Šafaříková S., Graeff B. South American Sport for Development Voices and the Sustainable Development Goals. The Olympic Studies Centre. 2020.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Společenskovědní aspekty sportu KSK/KSASP LS Se 2
Sociologie KSK/KSOCI LS Se 1
Sociologie KSK/KSOCI LS 1
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS Se 3
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS 2
Socializace sportem KSK/KSOSP LS 1
Socializace sportem KSK/KSOSP LS Se 2
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS Se 3
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS 3
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS Se 0
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS 0
Sociologie KSK/SOCI ZS 2
Sociologie KSK/SOCI ZS Se 0
Sociologie KSK/SOCI LS Se 6
Sociologie KSK/SOCI LS 2
Sociodiagnostika KSK/SODI LS Se 2
Social Sciences in Sport KSK/@SOSP LS Se 1
Social Sciences in Sport KSK/@SOSP LS 1
Socializace sportem KSK/SOSP ZS Se 0
Kvalitativní přístupy v kinantropologii KRL/KPKI LS 1
Kvalitativní přístupy v kinantropologii KRL/KPKI LS Se 1
Sociologie volného času KSK/SVC ZS Se 0
Sociologie volného času KSK/SVC ZS 1

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.