Jaroslava Voráčová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
 
Pracoviště:
Katedra společen. věd v kinantropologii
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
Místnost:
Pracovní zařazení:
Lektor
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Voráčová J., Zacpal J., Kalman M., Pavelka J., Vokáčová J., Hobza V., Hamřík Z. Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014). BMC Public Health. 2018.
  Sigmund E., Voráčová J., Vokáčová J., Hobza V., Baďura P., Sigmundová D. Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014. Praktický lékař. 2017.
  Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D. Změny ve výživě českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti (HBSC 2002-2014). Praktický lékař. 2017.
  Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Family Affluence and the Eating Habits of 11- to 15-Year-Old Czech Adolescents: HBSC 2002 and 2014. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016.
  Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Changes in eating behaviours among Czech children and adolescents from 2002 to 2014 (HBSC Study). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015.
  Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D. Trendy v oblasti výživy českých dětí školního věku v letech 2002-2014: HBSC studie. Tělesná kultura. 2015.
  Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Voráčová J. Vztah mezi pohybovou aktivitou a sedavým chováním rodičů a jejich 9–12letých dětí. Tělesná kultura. 2015.
  KAPITOLA V KNIZE
  Struhár I., Sigmund E., Sigmundová D., Voráčová J. Intervenční programy v léčbě dětí s metabolickým syndromem. Metabolický syndrom - mezioborový problém. 2014.
  ABSTRAKT
  Baďura P., Madarasová Gecková A., Sigmund E., Voráčová J., Sigmundová D. Association between organized activity participation and healthy lifestyle in adolescents. European Journal of Public Health. 2016.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Anglický jazyk DSPT/AJ LS 2
  Anglický jazyk DSPT/AJ ZS 2
  Anglický jazyk - úroveň 3 KSK/EFL3 LS Se 10
  Anglický jazyk - úroveň 3 KSK/EFL3 ZS Se 10
  Anglický jazyk - úroveň 3 pro fyzioter. KSK/EFL3F LS Se 4
  Anglický jazyk - úroveň 4 KSK/EFL4 LS Se 8
  Anglický jazyk - úroveň 4 KSK/EFL4 ZS Se 4
  Anglický jazyk - úroveň 4 pro fyzioter. KSK/EFL4F ZS Se 4
  Anglický jazyk - začátečníci 2 KSK/KEL02 LS Se 0
  Anglický jazyk - začátečníci 2 KSK/KEL02 ZS Se 0
  English in PE and Sports: Conversation KSK/F@ESC ZS Se 2
  English Language 1 KSK/@ELI1 ZS Se 2