Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636359

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

2.15

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Česká společnost učitelů TV (člen, 2020–)
 • Česká kinantropologická společnost (člen, 1999–)
 • Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) (tajemník, 2009–)

Mezinárodní organizace

 • European federation of APA (člen, 2014–)
 • IFAPA - International Federation of APA (člen, 2017–)

Redakční rada

 • Časopis APA v teorii a praxi (předseda, 2017–)

Státnicová komise

 • Pedagogická a učitelská způsobilost (pedagogika, psychologie) (člen, 2013–)
 • Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova (člen, 2000–)

Jiné komise a orgány

 • Školská rada ZŠ a MŠ Svatoplukova (člen, 2018–)
 • Disciplinární komise FTK UP (člen, 2017–)
 • Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty (člen, 2015–)
 • Česká federace Spastic Handicap o.s. - klub APA Včas (předseda, 2000–2013)
 • České hnutí speciálních olympiád (místopředseda, 2003–)
 • Česká asociace sportu pro všechny (člen, 2002–)
ČLÁNEK
Moustakas L., Breed M., Burgers N., Carney S., Greven T., Grove P., Kalina L., Ogden P., Petry K., Šafaříková S., Sanders B., Svoboda A., Wittmannová J., van Limbeek P., van Marle F. Keeping It Real: Insights from a Sport-Based Living Lab. Societies. 2024.
Růžička M., Wittmannová J., Müller O., Růžičková L., Valenta M., Skopal O. Wellbeing and e-Health - the Web-Based Application for Relapse Prevention. Journal of Exceptional People. 2023.
Ješina O., Wittmannová J., Mikeška D., Vodáková E., Baloun L., Jarmar A., Botková K., Vernerová A. Diagnostika a hodnocení v inkluzivní tělesné výchově - problém či výzva? Tělesná výchova a sport mládeže. 2022.
Nemček D., Wittmannová J. Gender differences in attitudes of students attending non-inclusive school towards inclusive physical education. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2021.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Jarmar A., Baloun L., Hajduková M., Tomišková J., Janečka Z., Kutheilová L., Fiedlerová K., Šmíd M. Metodika podpůrných opatření v inkluzivní tělesné výchově (ITV). Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2020.
Nemček D., Wittmannová J., Javanainen-Levonen T., Lubkowska W. Subjective perception of life quality among men with physical disabilities with different sport participation level. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2020.
Nemček D., Kurková P., Wittmannová J. Gender differences in subjective well-being of healthy high-school students. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2019.
Klimešová I., Wittmannová J., Kováčová L. Hydration status in Czech elderly adults: Gender and physical activity differences. Acta Gymnica. 2018.
Wittmannová J., Klimešová I., Piňosová L. Impact of physical activity on quality of life in Czech older adults. Journal of Exceptional People. 2018.
Růžička M., Wittmannová J., Chacón-Lopez H., Stelzer J. Metoda „Five ways to wellbeing“ jako nástroj napomáhající sociální inkluzi osob se závislostí. In Kováčová B. (Eds.) Studia scientifica Facultatis paedagogicae. 2017.
Zelenka T., Kudláček M., Wittmannová J. Quality of life of wheelchair rugby players. European Journal of Adapted Physical Activity. 2017.
Zelenka T., Kudláček M., Wittmannová J. Quality of Life of Wheelchair Rugby Players. European Journal of Adapted Physical Activity. 2017.
Klimešová I., Kováčová L., Wittmannová J., Jankůjová J. Vliv pohybové aktivity na hydratační status seniorů. Česká antropologie. 2017.
Mokrá S., Wittmannová J. Monitorování ukazatelů tělesné zdatnosti u pravidelně cvičících seniorů. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2016.
Růžička M., Hutyrová M., Wittmannová J. The current issues of aftercare in the Czech Republic. Journal of Exceptional People. 2014.
Nemček D., Wittmannová J. Boccia – šport pre každého. Telesná výchova a šport. 2012.
Nemček D., Wittmannová J. Psychomotorické hry na rozvoj osobnosti: sebapoznávanie, sebaponímanie a sebareflexia. Telesná výchova a šport. 2011.
Kudláček M., Ješina O., Wittmannová J. Structure of a questionnaire on children's attitudes towards inclusive physical education (CAIPE-CZ). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Wittmannová J., Nemček D. Psychomotorika pre všetkých: pohybové hry na socializáciu. Telesná výchova a šport. 2010.
Wittmannová J. Physical activity of elderly persons: Gender diferences? Sport and Science. 2007.
Wittmannová J. Sports and training in people with cerebral palsy. Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. 2007.
Válková H., Čurdová J., Machová I., Halamičková K. Trainig of students with disabilities in the sports profession. EAIE Forum. 2003.
Čurdová J., Vermeer A., Válková H. Measuring of perceived competence and social acceptance in young children with cerebral palsy: the construction of Czech pictorial scale. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Wittmannová J. Šport za vse: opolnomočenje strokovnih kompetenc z izobraževanjem o prilagojenih športnih aktivnostih. In Pajek M. (Eds.) 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE - ŠPORTNA REKREACIJA INVALIDOV: ZBORNIK PRISPEVKOV. 2018.
Růžička M., Bohanesová A., Wittmannová J., Stelzer J. Third wave of cognitive behavioural therapy: saturation of spiritual needs in relapse prevention in addicted persons by means of the mindfulness method – case study. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Wittmannová J., Piňosová L., Klimešová I. Active ageing and quality of life. In . (Eds.) International conference of Academic Persective on Education and Quality of Life. 2017.
Wittmannová J., Kopetzká Z., Klimešová I. Aktivní stárnutí a kvalita života. In . (Eds.) Adapted Physical Activity through the lifespan: Sborník. 2017.
Jorgič B., Mitrovič M., Milenkovič S., Dordevič S., Ciocan DM., Wittmannová J. The effects of pilates on lumbar syndrome: A systematic review study. In . (Eds.) XX. Scientific Conference „FIS communications 2017 in physical education, sport and recreation: Book of Proceedings. 2017.
Růžička M., Wittmannová J., Li Y. The specifics of inclusin: Students with behavioural disorders in mainstream schools in the Czech Republic (EU). In . (Eds.) International conference of Academic Persective on Education and Quality of Life. 2017.
Nemček D., Wittmannová J. Indikátory a domény kvality života slovenských a českých seniorov žijúcich v domovoch dôchodcov. In Buková A., Lukáč K. (Eds.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. 2012.
Wittmannová J. Cílové sporty curlingového typu a senioři. In Bednářová H. (Eds.) Aktivní v každém věku IV. 2010.
Wittmannová J., Dohnal T., Janečka Z., Ješina O., Karásková V., Panská S., Válková H. Senioři a pohybové aktivity: profesní kompetence pracovníků domovů důchodců a penzionů pro seniory. In Langer J. (Eds.) VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference. 2008.
Válková H. Babičky a dědečci (prarodičovství). In Wittmannová J. (Eds.) Aktivní v každém věku. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev. 2007.
Wittmannová J., Karásková V., Miklánková L., Vařeková R., Krejčířová O., Skopalová J., Brychnáčová E. Program průběžného vzdělávání učitelů ZŠ vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti Člověk a zdraví. Pedagogická kinantropologie. 2007.
Wittmannová J. Projekt EU THENAPA II - Stárnutí a postižení: nový průsečík mezi pohybovou aktivitou, sociálním začleněním a celoživotním pocitem spokojenosti. In Wittmannová J. (Eds.) Aktivní v každém věku: pracovní seminář odborníků v oblasti pohybových aktivit seniorů. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K. Výskyt svalových dysbalancí u pacientů léčených v Lázních Luhačovice, a. s. ve středním a seniorském věku. In Wittmannová J. (Eds.) Aktivní v každém věku: pracovní seminář odborníků v oblasti pohybových aktivit seniorů. 2007.
Kurková P. Czech women's participation in Deaflympics history [CD]. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Štěrbová D., Kudláček M. Physical and leisure time activities - factor of inclusion of families with deafblind child. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Wittmannová J. Tělesná výchova žáků s dětskou mozkovou obrnou na 1. stupni ZŠ: žáci ZŠ speciálních a žáci integrovaní. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Lucas S., Kudláček M., Ješina O., Machová I., Janečka Z., Wittmannová J. The effect of an intervention program on attitude of elementary school children toward lnclusion of children with a disability. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2006.
Ješina O. The effect of the Paralympic school day program on children´s attitudes towards inclusion of children with disabilities in the Czech Republic. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Čurdová J., Bartůňková S., Kopřivová J., Krejčí M. Ageing and disability: Preliminary analysis of educational structures in a field of physical activity in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Wittmanová J. Boccia, petanque a další cílící hry: Integrační aktivity (zapojení osob s postižením), využití v praxi. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc: Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Čurdová J., Machová I. Evaluation of study groups including students with special needs at Faculty of Physical Culture UP. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Válková H., Čurdová J. Profesní kinantropologické dimenze v EU a ČR. Sborník příspěvků z konference "Vstup do Evropské unie a očekávané změny na trhu práce". 2003.
Čurdová J., Vermeer A., Válková H. The scales of perceived competence for children with cerebral palsy: Construction of a Czech version of Pictorial Scale. In Dinold M., Gerber G., Reinelt T. (Eds.) 13th international symposium/5th european conference on adapted physical activity. 2003.
Čurdová J. Boccia - ideální pohybová aktivita pro integraci. In Karásková V., Hanelová Z. (Eds.) Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. 2002.
Válková H., Čurdová J. Profesně poradenské centrum Fakulty tělesné kultury (PPC FTK UP) a jeho funkce v procesu integrace vysokoškolských studentů se zdravotním postižením. In Karásková V., Hanelová Z. (Eds.) Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. 2002.
Karásková V., Čurdová J. Výkonnost žáků speciálních škol v atletických disciplínách. Nové poznatky v atletice 2000. 2001.
KNIHA - CELEK
Hofmann A., Svoboda A., Sanders B., Carty C., van Marle F., van Eekeren F., Ermes J., Wittmannová J., Petry K., Clohessy K., Breedveld K., Kalina L., Breed M., Burgers N., Grove P., Hunt P., Ogden P., van Limbeek P., Carney S., Šafaříková S., Greven T., Hertsenberg T., Clardy A. Living Lab Toolkit: Insights from the Sport and Social Cohesion Lab (SSCL) Project. In Moustakas L. (Eds.) 2023.
Wittmannová J. Andragogika. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Playway - přístup k porozumění a podpoře dětské hry. Sešit lektora. 2015.
Růžička M., Klimešová I., Wittmannová J., Prachařová P., Olejničková J., Hošková M., Jakubcová R., Krutilová D., Štěpánková H., Šebela S., Wittmann E., Šeda P. Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii. In Růžička M. (Eds.) 2014.
Růžička M., Horáková D., Kantor J., Hutyrová M., Kučera P., Polínek M., Wittmannová J., Wittmann E. Krizová intervence pro speciální pedagogy. 2013.
Růžička M., Procházka R., Wittmannová J., Brenza J., Havránková K., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Šteflová Z. "Dokážu to?" Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Janečka Z., Kudláček M., Kurková P., Machová I., Válek J., Válková H., Wittmannová J. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. 2012.
Čmelíková J., Górny M., Hendrychová I., Karásková V., Válek J., Wittmannová J. Trochu jiné hry. 2011.
Wittmannová J., Karásková V., Krejčířová O., Válková H., Kopřivová J., Panská S., Janečka Z., Ješina O., Jůva V. Analýza činnosti a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí. Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí. 2007.
Wittmannová J. Osobnostní a sociální výchova ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Osobnostní a sociální výchova ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Wittmannová J., Klimešová I. School friendly to children´s play and outdoor learning: ten years of project partnership with leaders from the University of Gloucestershire. In Švamber Šauerová M., Tilinger P. (Eds.) Prožitek jako součást edukačních a psychosociálních přístupů. 2023.
Wittmannová J., Klimešová I. Teaching outdoors for all: Increased physical activity as a natural by-product of the PAPPUS program. In Balint G., Antala B., Carty C., Mabiémé JA., Amar IB., Kaplánová A. (Eds.) Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs. 2021.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Mikeška D., Vyhlídal T., Baloun L., Botková K., Číháková R., Wittmannová J., Ješinová L. The Center of Adapted Physical Activities as an example of best practice in the Czech Republic - introduction, vision and inspiration. In Balint G., Antala B., Carty C., Mabiémé JA., Amar IB., Kaplánová A. (Eds.) Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. Učíme venku: projekt PAPPUS. Pohyb a prožitek v multikulturovém pojetí. 2021.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Perspektiva svobodně zvolené hry dítěte ve školním prostředí. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. 2019.
Baker C., Leasu F., Nutt G., Abrahams M., Wittmannová J., Kudláček M., Goudas M., Kolovelonis A., Rogozea L., Wojtasik T., Dziegiel A. Quality in Primary Physical Education (EQuiPPE): a European project to increase primary teachers’ skills and confidence. Physical education in primary school. 2017.
Klimešová I., Wittmannová J. ViPER project: to draw European knowledge together to support children's play. In Colella D., Antala B., Epifani S. (Eds.) Physical education in primary school. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I. Playway: Nechte mě si hrát. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Benefity sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. 2016.
Wittmannová J. Boccia. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. 2012.
Růžička M., Wittmannová J., Šteflová Z. Současný stav ambulantní léčby osob závislých na pervitinu. „Dokážu to?” Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Wittmannová J. Boccia. In Kudláček M. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
Čurdová J. Bocce - sportovní disciplína pro sportovce s mentálním postižením. In Karásková V. (Eds.) Kapitoly z teorie a didaktiky aplikované tělesné výchovy. 2005.
Čurdová J. Boccia, petanque a další cílicí hry. In Karásková V., Čurdová J. (Eds.) Náměty pohybových aktivit pro učitele projektu Klinická škola. 2005.
ABSTRAKT
Wittmannová J. On-line sport u sportovců s intelektovým postižením: příklady dobré praxe. Program a bulletin abstraktů IX. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. Příprava pedagogů na výuku ve venkovním prostředí v období COVID: PAPPUS projekt. Program a bulletin abstraktů IX. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2022.
Wittmannová J., Šafaříková S., Svoboda A. Social cohesion through sport: Social Cohesion Lab. EUJAPA - European Journal of APA. 2022.
Wittmannová J., Bělůnek D., Koníčková V. Special Olympics Czech Republic: Inclusion through sport. EUJAPA - European Journal of APA. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. Škola přátelská dětské hře a výuce venku: deset let partnerství v projektech s lídry z University of Gloucestershire. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Sborník abstraktů 6. ročník mezinárodní vědecké konference „Sport a zážitková pedagogika v edukačních a společenských souvislostech“. 2022.
Wittmannová J., Šafaříková S., Svoboda A. Využití sportu a pohybových aktivit k vytváření komunitní soudržnosti. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Sborník abstraktů 6. ročník mezinárodní vědecké konference „Sport a zážitková pedagogika v edukačních a společenských souvislostech“. 2022.
Wittmannová J., Vařeková J. Žák s ADHD v ZTV. In Křivánková M. (Eds.) Zdravotní tělesná výchova 2022 Sborník abstraktů z konference konané 16. 9. 2022. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. Outdoor learning and teaching for all: Does it bring better school results? Online ISAPA 2021 Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together! Book of abstracts. 2021.
Wittmannová J. The quality of life and physical activity level of elderly in lockdown restriction. Online ISAPA 2021 Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together! Book of abstracts. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. PAPPUS: rozsévání myšlenek učení se a hraní venku v rámci běžné školní výuky - Pojďme se učit ven! Program a bulletin abstraktů VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu. 2020.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. Učíme venku: projekt PAPPUS. On-line abstrakty konference a výstupy. 2020.
Wittmannová J., Vranková M. Quality of life and perception of ageing process in elderly living independently and elderly living in the institution. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Wittmannová J. Reality and ambition: Empowerment of professional competences of teachers and coaches by APA education (Czech perspective). Khorfakkan International Scientific Conference for Persons with Disaability and Adapted Physical Education. 2019.
Wittmannová J. Children with ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in inclusive PE: Czech experience. Conference programme and abstracts EUCAPA 2018. 2018.
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J., Vařeková R. The effect of meeting physical activity recommendation on hydration status in Czech elderly people. Obesity Facts. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J., Kováčová L. The effect of physical activity on hydration status in free-living elderly: Gender differences. Conference programme and abstracts EUCAPA 2018. 2018.
Wittmannová J., Kudláček M., Klimešová I. Under Construction: příprava internetového portálu EQuiPPE pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Wittmannová J., Kopetzká Z., Klimešová I. Aktivní stárnutí a kvalita života. Adapted Physical Activity through the lifespan: Kniha abstraktů. 2017.
Zelenka T., Wittmannová J. Kvalita života aktivních uživatelů vozíku: pilotní šetření. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017.
Růžička M., Wittmannová J. Metoda 5 ways to well-being jako nástroj inkluze u osob se závislostí. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017.
Wittmannová J., Kudláček M. Projekt EQuiPPE: Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ - společné vzdělávání. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017.
Wittmannová J., Kudláček M. Projekt EQuiPPE: zvyšování kvality výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. V. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY: Program a buletin abstraktů. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I. Sjednocené sporty v Hnutí Speciálních Olympiád: perspektivy společného sportování. V. Olomoucké speciálněpedagogické dny: Program a buletin abstraktů. 2017.
Wittmannová J. Active ageing and quality of life measurements. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Kábrtová Z. Measuring bocce skills and knowledges of athletes: Using coaching manuals and diagnostic of Special Olympic international. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Play-way: an approach to understanding and supporting children’s play. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Play-Way: Nechte mě si hrát! In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Sborník abstraktů z 3. mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 2016“. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Podpora dětské hry. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Sborník abstraktů z 3. mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 2016“. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Struktura a perspektivy vzdělávacího kurzu. In Moudrá L. (Eds.) Sborník abstraktů z XVII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v rámci IV. Olomouckých speciálně-pedagogických dní. 2016.
Wittmannová J., Ješina O. Profil speciálního pedagoga v multidisciplinárním kontextu: studijní obory Aplikovaná tělesná výchova a Aplikované pohybové aktivity. Sborník abstraktů z XVII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v rámci IV. Olomouckých speciálně-pedagogických dní. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Special Olympics Movement in the Czech Republic: 25 year of Existence. NAFAPA Proceedings. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Zkušenosti a perspektivy realizovaného pilotního projektu vzdělávacího kurzu pro pedagogy. In Moudrá L. (Eds.) Sborník abstraktů z XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v rámci IV. Olomouckých speciálně-pedagogických dní. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Beyond retro: The roots of modern playwork. Book of the abstracts of the 13th International Playwork Conference. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Retro se vrací i do dětské hry. Sborník abstraktů XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Migdauová A., Kudláček M. Dobrovolníci ve hře: britský vzdělávací kurz pro přípravu dobrovolníků v oblasti herních činností. Tělo Olomouc 2014. 2014.
Nemček D., Wittmannová J., Melicharová M. Quality of life among seniors living in nursing homes in Bruntal region: The impact of physical activities. Sports, Physical activity and Health 2014. 2014.
Nemček D., Labudová J., Javanainen-Levonen T., Wittmannová J. Quality of life between active population and population with sedentary behaviour with different health status. Book of abstract EUCAPA Marid 2014. 2014.
Růžička M., Wittmannová J. Restart – hodnocení a prezentace výsledků projektu. Restart. Teorie a praxe léčby závislostí. 2014.
Wittmannová J. Využití metod měření kvality života při evaluaci sociálních služeb. XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami: Abstrakty příspěvků. 2014.
Wittmannová J. "Aktivní v každém věku": Semináře zaměřené na aplikované pohybové aktivity osob v seniorském věku. Aplikované pohybové aktivity. Sborník abstraktů z mezinárodní odborné konference konané 23.-24. května v Brně. 2013.
Klimešová I., Wittmannová J. Eating habits and subjective reporting of chronic disease in relation to Body Mass Index in free-living elderly people. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Theory and practice in adapter physical activity. 2013.
Wittmannová J., Klimešová I. Indicators of quality of life (QOL) and active lifestyle: elderly living in institutions. 3rd International Conference Theory and practice in adapted physical activity - Abstract. 2013.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Benjamin K. Playwork: Project VIPER as gap-bridging instrument of volunteering and out of school childcare sector in the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Nemček D., Wittmannová J. Quality of life of university students from health status and sport participation point of view. Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe. Book of abstracts. 2013.
Wittmannová J., Nemček D., Bergendiová F. Structure of leisure time activities in youth with physical disability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Wittmannová J. Using Incomplete Sentences Projective Technique for Reflection of Active Lifestyle among Children with Cerebral Palsy. 19th International Symposium of Adapted Physical Activity "Bridging The Gaps" - Book of abstracts. 2013.
Wittmannová J. Jak stárnout aktivně s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Stárnutí 2012, sborník abstrakt, program. 2012.
Wittmannová J., Djobova S. Coping with ageing: Motivation towards physical activity. Sport, stress, adaptation - Olympic sport and sport for all: Book of abstracts. 2006.
Ješina O., Lucas S., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Wittmannová J. The effect of the Paralympic school day program on children´s attitudes towards inclusion of children with disabilities in the Czech Republic. EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Válek J. Wheelchair basketball: the main differences between walking and wheelchair basketball [Abstract]. In Wittmannová J. (Eds.) 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. .
Klimešová I., Wittmannová J. MPSA: Main Massive Open Online Courses ideas. 2023.
Koníčková E., Wittmannová J., Koníčková V. Společně za vítězstvím: Speciální olympiády ČR. 2023.
Wittmannová J. APA in the Czech Republic. 2022.
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS: Advisory group meeting. 2022.
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS: Dissemination report – Partners feedback. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. PAPPUS: learning outdoor and inclusion. 2022.
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS: What else are we missing? 2022.
Wittmannová J., Bělůnek D., Koníčková V. Special Olympics Czech Republic: Inclusion through sport. 2022.
Wittmannová J., Vařeková J. Žák s ADHD v ZTV. 2022.
Botková K., Wittmannová J. Hry ve vodním prostředí. 2021.
Wittmannová J. Pappus dissemination. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Molnár E., Suhajda V., Vastag Z. PaPPUS training of trainers. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I. Projekt PAPPUS: S žáky venku. 2020.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Škola přátelská dětské hře: adaptace britského modelu do českého prostředí. 2020.
Klimešová I., Wittmannová J., Jakubec A. Učíme venku: Projekt PAPPUS. 2020.
Wittmannová J. Vzdělávací strategie ČHSO. 2020.
Wittmannová J., Kudláček M. EQuiPPE workpackage report. 2018.
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
Wittmannová J. Psychomotorika pro pedagogy. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J. Smoothie jako zdravá snídaně? 2018.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Smoothie jako zdravá snídaně? 2018.
Wittmannová J., Klimešová I., Hoffmannová J. Zpět ke kořenům dětské hry. 2018.
Wittmannová J., Kopetzká Z., Klimešová I. Aktivní stárnutí a kvalita života. 2017.
Wittmannová J. Motivational inteviewing. 2017.
Klimešová I., Wittmannová J. Stav zavodnění u seniorů: role pohybové aktivity. 2017.
Klimešová I., Wittmannová J. Zvláštnosti výživy u seniorů. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I. Kvalitní a zdravý život ve vyšším věku. 2016.
Ješina O., Vyhlídal T., Kudláček M., Janečka Z., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Ješinová L. Monitoring of the determinants affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Play-way: an approach to understanding and supporting children’s play. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Play-Way: Nechte mě si hrát! 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Podpora dětské hry. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Supporting children’s play. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Senioři a výživa. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Beyond retro: The roots of modern playwork. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z., Burton L. Different playwork context: Czech experiences. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Ochutnávka netradičních pohybových aktivit 1. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J. Ochutnávka netradičních pohybových aktivit 2. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Piloting phase of the ViPER course Playwork - review from Czech Repulic. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z. Play-way: Children learn through play. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Retro se vrací i do dětské hry. 2015.
Wittmannová J. Speciální olympiády. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Migdauová A., Kudláček M. Dobrovolníci ve hře: britský vzdělávací kurz pro přípravu dobrovolníků v oblasti herních činností. 2014.
Klimešová I., Wittmannová J. Káva jako lék? 2014.
Wittmannová J., Nemček D., Bergendiová F. Structure of leisure time activities in youth with physical disability. 2014.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku. 2013.
Wittmannová J. Hrátky nejen se špagátky. 2012.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Stávají vzdělávací programy další perspekty v APA. VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti APA ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. 6. mezinárodní seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Ješina O., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařeazení do hodin TV. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Wittmanová J. Boccia, petanque a další cílící hry: Integrační aktivity (zapojení osob s postižením), využití v praxi. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005, Olomouc. 2005.
Čurdová J. Profesně poradenské centrum FTK UP. Multifunkční poradenské centrum na UP v Olomouci. 2004.
Čurdová J. Význam somatopedie pro praxi absolventa studijního oboru ATV: praktické zkušenosti. Reflexe praktických zkušeností absolventů studia somatopedie ve speciálně pedagogické praxi. 2004.
Čurdová J. . THENAPA forum. 2003.
Čurdová J., Válková H. . 12th EAN annual conference: Parity of access across Europe? Equity and future higher education development: EAN contribution to the Bologna process. 2003.
Čurdová J. Praktický seminář "Bocce". 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2003. 2003.
Čurdová J. Profesní kinantropologické dimenze v EU a ČR. Personalistika na prahu vstupu do EU, příprava vysokých škol na očekávané změny na trhu práce. 2003.
Čurdová J., Válková H. Experience in integration process of young individuals with CP with emphasis on physical activity: A case study. 13th International Symposium on Adapted Physical Activity. 2001.
Čurdová J., Válková H., Vermeer A. Measuring perceived competence and social acceptance in young children with cerebral palsy: The construction of a Czech pictorial scale. 13th International Symposium on Adapted Physical Activity. 2001.
Karásková V., Čurdová J. Výkonnost žáků speciálních škol v atletických disciplínách. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2000.
Čurdová J. Výkonnost žáků speciálních škol v atletických disciplínách. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Kudláček M., Vodáková E., Wittmannová J., Vyhlídal T., Mikeška D., Baloun L., Botková K., Jarmar A., Adámková G., Kolisková R., Vašíčková J., Janečka Z. Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje. 2023.
Wittmannová J., Válková H. Školení ČHSO. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XIV. 2019.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XIII. 2018.
Wittmannová J. Sportujeme společně. 2018.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XII. 2017.
Wittmannová J., Kudláček M. EQUIPPE workshop. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XI. 2016.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Vyhlídal T., Baloun L., Kubisová M. European Congress of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku X. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Dobrovolníci v playwork. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Dobrovolníci v playwork. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Volunteers in play. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku IX. 2014.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku VIII. 2013.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku VII. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Wittmannová J. Děti s hyperkinetickým syndromem, ADHD v TV. Regionální centrum, IKAP, APA. 2019.
Never too old to be active: The joy of movement. Multi language DVD. In Wittmannová J., Hanelová Z. (Eds.) Never too old to be active: The joy of movement. Multi language DVD. 2007.
Wittmannová J., Karásková V., Miklánková L., Vařeková R., Krejčířová O., Skopalová J., Brychnáčová E. Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti Člověk a zdraví. Pedagogická kinantropologie. 2007.
Wittmannová J. Ageing and disability - European thematic network in APA (THENAPA II.): Activities on the Czech national level. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Válková H., Klavina J., Morisbak I., Labudová J., Van Coppenolle H. Joint actions: A European movement towards inclusive physical activity for children with disabilities. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Wittmannová J. Selfconcept in children with cerebral palsy: Attitudes towards physical activity. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
SOFTWARE
Růžička M., Dragon T., Wittmannová J., Skopal O., Müller O., Valenta M. APPstinuj. 2023.
RECENZE
Wittmannová J. Tanečně pohybové aktivity pro seniory zdravé a s mírnou kognitivní poruchou. Grmela, R. a kol. Tanečně pohybové aktivity pro seniory zdravé a s mírnou kognitivní poruchou. 2018.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Process evaluation report Volunteers In Play – Employment Routes ( ViPER ). Projektová dokumentace - Evaluace mezinárodního projektu. 2015.
Wittmannová J. Neusar, A., Charvát, M. et al. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Wittmannová J. Stixová, V. Kauzalita psychóz v kvintesenci čtyřdimenzionálního modelu lidského života [Rigorózní práce]. Stixová, V. Kauzalita psychóz v kvintesenci čtyřdimenzionálního modelu lidského života [Rigorózní práce]. 2012.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Hravé venkovní učení s rostlinami. In Klimešová I., Wittmannová J. (Eds.) 2022.
Burton L., Littlewood K., Robinson F., Klimešová I., Wittmannová J., Maciaszek K., Hofman A., Molnar E., Sikula G., Schober P., Attender S., Suhajda V., Vastag Z. PAPPUS: Plants and play promoting universal skills. A guide for trainers of teachers and youth workers. 2022.
Burton L., Littlewood K., Robinson F., Klimešová I., Wittmannová J., Maciaszek K., Hofman A., Molnar E., Sikula G., Schober P., Attender S., Suhajda V., Vastag Z. PAPPUS: Plants and play promoting universal skills. A self-directed learning guide for teachers and youth workers. 2022.
Burton L., Littlewood K., Robinson F., Klimešová I., Wittmannová J., Maciaszek K., Hofman A., Molnar E., Sikula G., Schober P., Attender S., Suhajda V., Vastag Z. Plants and play promoting universal skills. 2022.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Wittmannová J. Jak rozvíjet motoriku u dětí s poruchou autistického spektra? Podtitul: Diagnostika a rozvoj motorických kompetencií u dětí s poruchou autistického spektra. Jak rozvíjet motoriku u dětí s poruchou autistického spektra? Podtitul: Diagnostika a rozvoj motorických kompetencií u dětí s poruchou autistického spektra. 2022.
PROJEKT
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS plants and play promoting universal skills. PAPPUS projekt. 2021.
Šafaříková S., Svoboda A., Wittmannová J., Moustakas L. Sport and Social Cohesion Lab. EU. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. PAPPUS Plants and Play Promoting Universal Skills. EK Erasmus+. 2020.
Wittmannová J., Jakubec A. PAPPUS Plants and Play Promoting Universal Skills. ERASMUS+ (EU). 2019.
Kudláček M., Wittmannová J. EQuiPPE projekt. EU: ERASMUS plus, University of Glouchester, England. 2018.
Kudláček M., Wittmannová J. EQUIPPE projekt. ERASMUS plus, University of Glouchester, England. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z., Kudláček M. The project ViPER: Volunteers in Play - Employment Routes Project Number: 2013-1-GB2-LE005-10638. EU project Leonardo da Vinci, Transfer of innovation UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC). 2015.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Wittmannová J. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2022/13 (2). In Wittmannová J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2023.
Wittmannová J. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2023/14 (1-2). In Wittmannová J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2023.
Wittmannová J. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. In Wittmannová J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2022.
Wittmannová J. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. In Wittmannová J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2021.
Wittmannová J. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 2019/10(2). In Wittmannová J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2019/10(2). 2020.
Wittmannová J. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 2020, 11(1). In Wittmannová J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2020.
Wittmannová J. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2020/11(2). In Wittmannová J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2020/11(2). 2020.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
ZPRÁVA
Wittmannová J., Klimešová I. PAPPUS: Final dissemination report. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)