Informace ke SZZ a obhajobám závěrečných prací v AR 2022/2023

Wednesday 31 May 2023, 9:00 – Text: Oddělení pro studium

Aktuální informace studentům v oblasti vzdělávání TVS k přihlášování a průběhu SZZ a obhajobám závěrečných prací v LS 2022/2023 v termínech:


SZZ v termínu květen–červen 2023

Celé pokyny ke stažení ve formátu PDF

Přihlášení ke SZZ

Před podáním přihlášky na SZZ je nutné splnit veškeré podmínky uvedené na webu studentů FTK UP. Po splnění těchto podmínek je možné do 20. 4. 2023 (23:59 hod.) podat pouze elektronicky přihlášku ke SZZ:

V termínu 24.-28. 4. 2023 bude Oddělení pro studium kontrolovat průběh studia a splnění podmínek pro připuštění ke SZZ. V případě, že student/ka splní tyto podmínky, bude mu/jí udělen zápočet u předmětu FTK/SZKOS.

 

Zápis termínů SZZ

V termínu od 3. 5. 2023 (12:00 hod.) až 9. 5. 2023 (12:00 hod.) si bude možné v IS STAG zapisovat termíny jednotlivých částí SZZ, na které se studenti přihlásili pomocí elektronické přihlášky.
Možnost zapsat si termíny jednotlivých částí SZZ je podmíněna udělením zápočtu u předmětu FTK/SZKOS. Pokud student/ka nemá vyřízené a včas splněné veškeré náležitosti, nebude takovým studentům umožněno se v daném období na termíny SZZ zapisovat.
Odepsat si termín jednotlivých částí SZZ je možné do 8. 5. 2023 (12:00 hod.).

 

Pravidla pro zápis termínů SZZ

Na jednu SZZ se můžete v daném termínu 18. 5. - 16. 6. 2023 hlásit pouze jednou.
Na obhajoby závěrečných prací se můžete přihlásit pouze, pokud jste závěrečnou práci po konzultaci se svým vedoucím práce řádně zavěsili do IS STAG v termínu do 30. 4. 2023.
Na obhajoby závěrečných prací se hlaste pouze podle studijního oboru, studijního programu, který studujete. Např. studenti rekreologie se na obhajoby hlásí na termíny, které vypisují předsedové komisí pro rekreologii.

 

Obecné pokyny k průběhu SZZ a obhajobám závěrečných prací

SZZ i obhajoby závěrečných prací proběhnou dle vypsaných termínů v období 18. 5. - 16. 6. 2023.
SZZ i obhajoby závěrečných prací budou realizovány individuálně bez společného představení i závěrečného kolektivního vyhodnocení studentů.
Zkušební okruhy SZZ nových i původních studijních programů a oborů jsou zveřejněny na webových stránkách studentů FTK UP.
Přihlášení studenti dostanou cca 5 dní před stanoveným termínem e-mailem informace o přesném čase a místnosti, kde bude SZZ nebo obhajoba závěrečných prací probíhat.

 

Pokyny k obhajobě závěrečné práce

Pro závěrečné práce platí vnitřní norma FTK-B-22/04 – Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která je dostupná po přihlášení na úřední desce FTK UP.
Obhajoba závěrečné práce proběhne před komisi standardním způsobem. Na začátku obhajoby student krátce představí zkušební komisi hlavní cíle, výsledky a závěry práce (cca do 8 minut). Druhým krokem je seznámení komise s posudky závěrečné práce. Následuje reakce studenta na otázky a připomínky z posudků. Poslední částí obhajoby závěrečné práce je volná diskuse studenta se členy komise.
Pro potřeby samotné obhajoby závěrečné práce prosíme všechny studenty/ky o donesení jednoho výtisku závěrečné práce (může být i v kroužkové vazbě) na termín její obhajoby (tento výtisk si pak student/ka ponechá).
Oznamte svému vedoucímu práce termín a místo Vaší obhajoby závěrečné práce.

 

Promoce

Informace týkající se promocí budou postupně zveřejňovány v průběhu měsíce června 2023 na webových stránkách studentů FTK. Přihlašování na slavnostní promoční akt bude realizován pomocí elektronické přihlášky.

 

Předběžné termíny promocí

Bakalářské studium: 28.-29. 6. 2023 (prostory FTK UP)
Navazující magisterské studium: 26. 6. 2023 (Arcibiskupský palác, Olomouc)

 

Přehledová tabulka jednotlivých termínů

(řazeno chronologicky)

Elektronické podání přihlášky ke SZZ do 20. dubna 2023 (23:59 hod.)
Kontrola výsledků studia 24.-28. dubna 2023
Zavěšení závěrečné práce do IS STAG do 30. dubna 2023 (23:59 hod.)
Zapisování termínů SZZ v IS STAG  
zahájení zapisování od 3. května 2023 (12:00 hod.)
odepisování do 8. května 2023 (12:00 hod.)
ukončení zapisování do 9. května 2023 (12:00 hod.)
Termín konání SZZ 18. května - 16. června 2023
Předběžné termíny promocí  
navazující magisterské studium 26. června 2023
bakalářské studium 28.-29. června 2023

 

Veškeré výše uvedené termíny jsou v souladu se schváleným Harmonogramem akademického roku 2022/2023.


SZZ v termínu srpen–září 2023

Celé pokyny ke stažení ve formátu PDF

Přihlášení ke SZZ

Před podáním přihlášky na SZZ je nutné splnit veškeré podmínky uvedené na webu studentů FTK UP. Po splnění těchto podmínek je možné do 20. 6. 2023 (23:59 hod.) podat pouze elektronicky přihlášku ke SZZ:

V termínu 1.-20. 7. 2023 bude Oddělení pro studium kontrolovat průběh studia a splnění podmínek pro připuštění ke SZZ. V případě, že student/ka splní tyto podmínky, bude mu/jí udělen zápočet u předmětu FTK/SZKOS.

 

Zápis termínů SZZ

V termínu od 21. 7. 2023 (12:00 hod.) až 11. 8. 2023 (12:00 hod.) si bude možné v IS STAG zapisovat termíny jednotlivých částí SZZ, na které se studenti přihlásili pomocí elektronické přihlášky.
Možnost zapsat si termíny jednotlivých částí SZZ je podmíněna udělením zápočtu u předmětu FTK/SZKOS. Pokud student/ka nemá vyřízené a včas splněné veškeré náležitosti, nebude takovým studentům umožněno se v daném období na termíny SZZ zapisovat.
Odepsat si termín jednotlivých částí SZZ je možné do 10. 8. 2023 (12:00 hod.).

 

Pravidla pro zápis termínů SZZ

Na jednu SZZ se můžete v daném termínu 21. 8. - 5. 9. 2023 hlásit pouze jednou.
Na obhajoby závěrečných prací se můžete přihlásit pouze, pokud jste závěrečnou práci po konzultaci se svým vedoucím práce řádně zavěsili do IS STAG v termínu do 30. 6. 2023.
Na obhajoby závěrečných prací se hlaste pouze podle studijního oboru, studijního programu, který studujete. Např. studenti rekreologie se na obhajoby hlásí na termíny, které vypisují předsedové komisí pro rekreologii.

 

Obecné pokyny k průběhu SZZ a obhajobám závěrečných prací

SZZ i obhajoby závěrečných prací proběhnou dle vypsaných termínů v období 21. 8. - 5. 9. 2023.
SZZ i obhajoby závěrečných prací budou realizovány individuálně bez společného představení i závěrečného kolektivního vyhodnocení studentů.
Zkušební okruhy SZZ nových i původních studijních programů a oborů jsou zveřejněny na webových stránkách studentů FTK UP.
Přihlášení studenti dostanou cca 5 dní před stanoveným termínem e-mailem informace o přesném čase a místnosti, kde bude SZZ nebo obhajoba závěrečných prací probíhat.

 

Pokyny k obhajobě závěrečné práce

Pro závěrečné práce platí vnitřní norma FTK-B-22/04 – Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která je dostupná po přihlášení na úřední desce FTK UP.
Obhajoba závěrečné práce proběhne před komisi standardním způsobem. Na začátku obhajoby student krátce představí zkušební komisi hlavní cíle, výsledky a závěry práce (cca do 8 minut). Druhým krokem je seznámení komise s posudky závěrečné práce. Následuje reakce studenta na otázky a připomínky z posudků. Poslední částí obhajoby závěrečné práce je volná diskuse studenta se členy komise.
Pro potřeby samotné obhajoby závěrečné práce prosíme všechny studenty/ky o donesení jednoho výtisku závěrečné práce (může být i v kroužkové vazbě) na termín její obhajoby (tento výtisk si pak student/ka ponechá).
Oznamte svému vedoucímu práce termín a místo Vaší obhajoby závěrečné práce.

 

Promoce

Informace týkající se promocí budou postupně zveřejňovány v průběhu měsíce září 2023 na webových stránkách studentů FTK. Přihlašování na slavnostní promoční akt bude realizován pomocí elektronické přihlášky.

 

Předběžné termíny promocí

23.-25. 10. 2023

 

Přehledová tabulka jednotlivých termínů

(řazeno chronologicky)

Elektronické podání přihlášky ke SZZ do 20. června 2023 (23:59 hod.)
Zavěšení závěrečné práce do IS STAG do 30. června 2023 (23:59 hod.)
Kontrola výsledků studia 1.-20. července 2023
Zapisování termínů SZZ v IS STAG  
zahájení zapisování od 21. července 2023 (12:00 hod.)
odepisování do 10. srpna 2023 (12:00 hod.)
ukončení zapisování do 11. srpna 2023 (12:00 hod.)
Termín konání SZZ 21. srpna - 5. září 2023
Předběžné termíny promocí 23.-25. října 2023

Veškeré výše uvedené termíny jsou v souladu se schváleným Harmonogramem akademického roku 2022/2023.

 

Zbyněk Svozil – proděkan pro studium na FTK UP Olomouc

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)