Mgr. Jiří Dub

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636510

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

Hynaisova 9

2.08

asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dub J., Viktorjeník D. Problémy při pořádání soustředění plaveckých sportovních tříd [CD]. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Viktorjeník D., Dub J., Reich P. Skladba pohybové aktivity a inaktivity plavců mladšího školního věku. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Viktorjeník D., Dub J., Kunicki M., Svozil Z. Plavání (teorie, didaktika, trénink). In Černý M., Fleško J. (Eds.) 2018.
Neuls F., Bank L., Viktorjeník D., Fleško J., Dub J. 75 let plaveckého oddílu v Olomouci (1943−2018). 2018.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání. 2013.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání – příručka pro studující tělovýchovné obory. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Bělka J., Dub J., Kováčová L., Buben J. Těloolomouc2019. 2019.
Viktorjeník D., Dub J. Seminář trenérů plavání III. třídy. 2016.
Viktorjeník D., Dub J. Seminář trenérů plavání III. třídy. 2016.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Viktorjeník D., Dub J. Kondiční a tréninková příprava v plavání. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Dub J., Viktorjeník D. Organizace, plánování a řízení sportovního tréninku. Školení trenérů III. třídy. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Dub J. Plavecké testy. 2020.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.