Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636329, 733690599

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 2.25

odborný asistent

aplikované pohybové aktivity, integrovaná tělesná výchova, pohybová rekreace v APA, psychopedie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (předseda, 2011–2015)
 • Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (člen, 2009–)

Odborná komise

 • Etická komise FTK UP v Olomouci (člen, 2010–)

Mezinárodní organizace

 • European Federation of Adapted Physical Activity (tajemník, 2022–2026)
 • Evropská federace aplikovaných pohybových aktivit (ostatní, 2006–)

Redakční rada

 • Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi (člen, 2010–)
 • Tělesná výchova a sport mládeže (člen, 2009–)

Státnicová komise

 • Katedra APA (člen, 2005–)

Jiné komise a orgány

 • Přípravný výbor pro Olympijské hry mládeže 2011 (člen, 2010–2011)
 • Odbor tělesné výchovy, sportu a volnočasových aktivit Královéhradeckého kraje (člen, 2004–2005)
 • Výběrové řízení zahraniční mobility studentů FTK UP v Olomouci (člen, 2006–)
ČLÁNEK
Ptáček M., Ješina O. Bezpečnost jízdy na elektrickém vozíku. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2023.
Ješina O., Wittmannová J., Mikeška D., Vodáková E., Baloun L., Jarmar A., Botková K., Vernerová A. Diagnostika a hodnocení v inkluzivní tělesné výchově - problém či výzva? Tělesná výchova a sport mládeže. 2022.
Ješina O., Baloun L., Kudláček M., Doležalová A., Baďura P. Relationship of exclusion from physical education and bullying in students with specific developmental disorder of scholastic skills. International Journal of Public Health. 2022.
Vodáková E., Chatziioannou D., Ješina O., Kudláček M. The effect of Halliwick Method on aquatic skills of children with autism spectrum disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.
Řičica J., Baloun L., Ješina O., Pavlová I., Kudláček M. Changes of attitudes towards inclusion in the physical education after experiencing the educational programme Paralympic school day. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2021.
Ješina O., Lajza M. I ve slově školství je TV. Tělesná výchova a sport mládeže. 2021.
Vařeková J., Krejčí P., Strnad P., Nováková P., Daďová K., Ješina O. Sedmdesát let tradice zdravotní tělesné výchovy na základních školách. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2021.
Ješina O., Šmíd M. Expedice PřesBar jako výsledek projektového vyučování. Tělesná výchova a sport mládeže. 2020.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Jarmar A., Baloun L., Hajduková M., Tomišková J., Janečka Z., Kutheilová L., Fiedlerová K., Šmíd M. Metodika podpůrných opatření v inkluzivní tělesné výchově (ITV). Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2020.
Ješina O., Tomoszek M. Uvolnění z tělesné výchovy – jak z toho ven? (I. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 2019.
Ješina O., Tomoszek M. Uvolnění z tělesné výchovy – jak z toho ven? (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 2019.
Vařeková J., Ješina O., Daďová K. FACILITATE - etický kodex pracovníků v APA. Tělesná výchova a sport mládeže. 2017.
Baloun L., Kudláček M., Ješina O., Sklenaříková J., Migdauová A. Faktory ovlivňující sebeúčinnost studentů tělesné výchovy pro práci v integrované tělesné výchově. Tělesná kultura. 2017.
Kučera M., Ješina O., Kudláček M., Kalman M., Mikeška D. Vybrané determinanty ovlivňující zapojení se do pohybových aktivit dětí a mládeže s tělesným postižením (pilotní studie). Speciální pedagogika. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Migdauová A. Vzdělávací program Paralympijský školní den. Tělesná výchova a sport mládeže. 2017.
Baloun L., Kudláček M., Sklenaříková J., Ješina O., Migdauová A. Czech self-efficacy scale for physical education majors towards children with disabilities. Acta Gymnica. 2016.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of Czech 11-15 years old students with visual impairments. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Klega J., Ješina O. Postoje horolezců na účast osob s tělesným postižením v různých formách lezeckých aktivit. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2016.
Bartoňová R., Ješina O. Integrovaná tělesná výchova - limity a návrhy jejich řešení. Studia Sportiva. 2013.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Projekt Krtek v síti. Studia Sportiva. 2013.
Brindová D., Kmeť M., Ješina O. Sociálne determinanty zdravia školákov so zdravotným postihnutím. Studia Sportiva. 2013.
Sýkorová I., Vyhlídal T., Ješina O. Struktura volnočasových pohybových aktivit u dětí s onkologickým onemocněním. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2013.
Kellerová L., Ješina O. Uplatnění prvků adventure therapy u osob se speciálními potřebami. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2013.
Ješina O., Brusová P., Vašendová J., Šindelková K. Vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků pro realizaci outdoorových aktivit s účastí osob se zdravotním postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2013.
Vyhlídal T., Ješina O., Holická K. Životní způsob a jeho vybrané determinant u dětí s onkologickým onemocněním. Studia Sportiva. 2013.
Ješina O. Kompetence učitelů Aplikované tělesné výchovy. Tělesná kultura. 2011.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., RYBOVÁ L., Kučera M., Vyhlídal T. Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. Česká kinantropologie. 2011.
Bartoňová R., Ješina O. Společně v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2011.
Kudláček M., Ješina O., Wittmannová J. Structure of a questionnaire on children's attitudes towards inclusive physical education (CAIPE-CZ). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Titl Z., Zaatar A., Ješina O. Vliv sportovních aktivit na kvalitu života osob s transfemorální amputací. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2011.
Ješina O., Rybová L. Dimense emočních reakcí vyvolávaných tělocvičnými aktivitami u žáků romského etnika. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2010.
Kudláček M., Ješina O., Flannagan P. European Inclusive Physical Education Training. Advances in Rehabilitation. 2010.
Rybová L., Ješina O. Peer tutoring ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
Ješina O., Matochová M., Růžičková K. Porovnání úrovně motorických schopností romských a neromských žáků. Studia Sportiva. 2010.
Janečka Z., Ješina O., Vyskočil T. Příprava na sjezdové lyžování žáků se zrakovým postižením. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
Vyskočil T., Ješina O., Janečka Z. Sjezdové lyžování žáků se zrakovým postižením. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
Yang L., Kudláček M., Ješina O. The influence of paralympic school day on children´s attitudes towards people with disabilities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Rybová L., Ješina O. Využití peer tutoringu v prostředí školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2010.
Ješina O., Rybová L., Kvasnička J. Žáci s tělesným postižením na monoski. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
Ješina O., Kudláček M. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově I. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Ješina O., Kudláček M. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově II. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Ješina O., Kudláček M., Kudláček M., Bělka J. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově pro žáky s tělesným oslabením III. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Kudláček M., Ješina O., Janečka Z. Paralympijské vzdělávací programy. Tělesná kultura. 2009.
Spurná M., Rybová L., Ješina O. Využití paralympijského sportu boccia v integrované tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Kudláček M., Ješina O., Štěrbová D. Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. Speciální pedagogika. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Štěrbová D., Sherrill C. The nature of work and roles of public school adapted physical educators. European Journal of Adapted Physical Activity. 2008.
Ješina O., Kudláček M. Aplikované pohybové aktivity v Olomouci. Vozíčkář. 2006.
Ješina O., Kudláček M. Projekt Paralympijský školní den. Vozíčkář. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
JEŠINA O. Vztah žáků romského etnika k tělocvičným aktivitám. In Karásková V. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ješina O., Tomoszek M., Schneider L. Školní tělesná výchova v systému nových inkluzivních přístupů. In Migdauová A., Daďová K. (Eds.) Adapted Physical Activity through the lifespan. 2017.
BARTOŇOVÁ R., JEŠINA O., Válková H. Integrace - jiná možná cesta [CD]. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., Rybová L., Kučera M., Vyhlídal T. Potřebnost pozice „Konzultant APA“ v současném speciálně poradenském systému (pilotní studie). In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
Rybová L., Ješina O., SPURNÁ M. Využití peer tutoringu ve školní tělesné výchově u žáků s tělesným postižením v České republice. In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
Ješina O., Kudláček M., Karásková V. Enviromentální faktory ovlivňující participaci jedinců romského etnika v tělocvičných aktivitách [CD]. In Blahutková MM. (Eds.) Sport a kvalita života 2008. 2008.
Ješina O. Kompetentnost absolventů studijního oboru ATV ve vztahu k pedagogickým profesím. In Kudláček M., Vyskočil T. (Eds.) Integrace - jiná cesta II. 2008.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Představení vzdělávacího programu s názvem Paralympijský školní den. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Wittmannová J., Dohnal T., Janečka Z., Ješina O., Karásková V., Panská S., Válková H. Senioři a pohybové aktivity: profesní kompetence pracovníků domovů důchodců a penzionů pro seniory. In Langer J. (Eds.) VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a III. Dramaterapeutická konference. 2008.
Ješina O., Kudláček M. APA pro studenty učitelství oborů TV a sport [CD]. Pedagogická kinantropologie. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev. 2007.
Ješina O., Karásková V. Pohyb a životní styl jedinců romského etnika. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Rzepa TT. Edubal jako prostředek k výuce matematiky a jazyků na 1. stupni škol. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Ješina O. Edubal jako prostředek k výuce matematiky a jazyků na 1. stupni škol [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Ješina O. Frisbee na 1. stupni základních škol. In Miklánková L., Karásková V. (Eds.) Seminář "Tak to učím já...": náměty pro TV na 1. stupni škol. 2006.
Ješina O. Lanové aktivity v tělesné výchově na 1. stupni základní školy. In Miklánková L., Karásková V. (Eds.) Seminář "Tak to učím já...": náměty pro TV na 1. stupni škol. 2006.
Lucas S., Kudláček M., Ješina O., Machová I., Janečka Z., Wittmannová J. The effect of an intervention program on attitude of elementary school children toward lnclusion of children with a disability. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2006.
Ješina O. The effect of the Paralympic school day program on children´s attitudes towards inclusion of children with disabilities in the Czech Republic. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympjiského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
KNIHA - CELEK
Valenta M., Müller O., Kozáková Z., Michalík J., Jurkovičová P., Ješina O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. In Konečný J., Švarcová I. (Eds.) 2021.
Janková J., Balunová K., Baslerová P., Hamplová M., Holá P., Ješina O., Kulštrunková J., Ličeníková Z., Márkusová L., Matoušková E., Michalík J., Míková V., Paříková R., Trčková J., Vašťáková J. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. 2020.
Baslerová P., Felcmanová L., Michalík J., Barvíková J., Čadová E., Janková J., Ješina O., Kasíková H., Klenová I., Sladká Mikulášková L., Petráš P., Raindl M., Vrbová R. Katalog podpůrných opatření: obecná část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. 2020.
Čadová E., Adámková K., Baslerová P., Benoniová M., Dvořáčková D., Chrzová D., Ješina O., Kašníková P., Michalík J., Morávková M., Průchová P., Shánělová J. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. 2020.
Ješina O., Kudláček M., Lehnertová M., Tomoszek M., Ješinová L., Šmíd M., Fiedlerová K., Kutheilová L., Sekaninová J., Štenclová P., Vařeková J., Vodáková E., Chvojková V., Vyhlídal T. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I aneb Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol. In Jonášová D., Sklenaříková J., Knappová V. (Eds.) 2020.
Ješina O., Kudláček M., Tomoszek M., Lehnertová M., Ješinová L., Válek J., Jarmar A., Kacanu E., Botková K., Baloun L., Funfálek T., Pokorný D., Sklenaříková J., Fiedlerová K., Vařeková J. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II aneb Inkluzivní tělesná výchova pro II. stupeň základních škol s přesahem do středoškolského vzdělávání. In Jonášová D., Knappová V. (Eds.) 2020.
Janečka Z., Bláha L., Kudláček M., Ješina O., Mikeška D., Chrobáková K. Motor competence in visually impaired persons. In Vacek T., Black K., Dinold M. (Eds.) 2019.
Vyhlídal T., Ješina O., Hrstková H., Královec J., Lauermanová L., Rohleder O., Štěrba J., Trávniková D. Pohybové aktivity v dětské onkologii. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) 2014.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Němcová D., Rybová L., Štěrbová D., Nekudová B. Aplikovaná tělesná výchova. 2011.
Ješina O., Hamřík Z., Bartoňová R., Janečka Z., Kalman M., Kučera M., Panská S., Rybová L., Vyhlídal T. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. 2011.
Ješina O., Janečka Z. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 2008.
Kudláček M., Ješina O. Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Truksová M. Paralympijský školní den. Paralympijský školní den. 2008.
Wittmannová J., Karásková V., Krejčířová O., Válková H., Kopřivová J., Panská S., Janečka Z., Ješina O., Jůva V. Analýza činnosti a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí. Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí. 2007.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Válek J. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
Ješina O. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě. 2007.
Karásková V., Ješina O. Pobyt dětí s lehkým mentálním postižení v letní přírodě. Pobyt dětí s lehkým mentálním postižením v letní přírodě. 2007.
Janečka Z., Ješina O. Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přírodě. Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přirodě. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Ješina O., Kudláček M., Kraček S. Inkluzívna telesná výchova v Českej republike a vo vybraných krajinách. Didaktika telesnej a športovej výchovy pre základné a stredné školy. 2024.
Ješina O., Tomoszek M. Uvolnění z tělesné výchovy - proč a jak mu předcházet. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. 2022.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Mikeška D., Vyhlídal T., Baloun L., Botková K., Číháková R., Wittmannová J., Ješinová L. The Center of Adapted Physical Activities as an example of best practice in the Czech Republic - introduction, vision and inspiration. In Balint G., Antala B., Carty C., Mabiémé JA., Amar IB., Kaplánová A. (Eds.) Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs. 2021.
Paříková R., Ješina O. Mimoškolní pobyty a výcviky. Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. 2020.
Ješina O., Baslerová P. Mimoškolní pobyty (akce konané mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání). Katalog podpůrných opatření - obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. 2020.
Ješina O. Spolupráce s dalšími subjekty podílejícími se na vzdělávání žáka v oblasti pohybových aktivit. Katalog podpůrných opatření - obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. 2020.
Paříková R., Ješina O. Spolupráce s externími poskytovateli podpory a služeb. Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. 2020.
Ješina O. Školní tělesná výchova. Katalog podpůrných opatření - obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. 2020.
Morávková M., Ješina O. Úprava obsahu vzdělávání. Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění. 2020.
Ješina O. Tělesné postižení. Vybrané aplikované pohybové aktivity: teorie a praxe. 2014.
Ješina O. Úvod do aplikovaných pohybových aktivit. Vybrané aplikované pohybové aktivity: teorie a praxe. 2014.
Ješina O. Osoby se speciálními potřebami. Podpora pohybové aktivity: pro odbornou veřejnost. 2009.
Ješina O. APA osob s MP v zimní přírodě. In Ješina O., Janečka Z. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 2008.
Kukolová P., Ješina O. Komunikace s osobami s TP. In Kurková P. (Eds.) Nevidíme, neslyšíme, nechodíme, přesto si však rozumíme. 2008.
Janečka Z., Vyskočil T., Ješina O. Sjezdové lyžování osob se zrakovým postižením. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 2008.
Ješina O., Kudláček M. Modifikace pohybových a sportovních her pro osoby s TP. In Kudláček M., Ješina O., Machová I., Válek J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
Ješina O. Pohybové hry jako prostředek rozvoje dalších dovedností. Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přirodě. 2007.
Ješina O. Rekreace v letní přírodě. Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přirodě. 2007.
Ješina O. Význam pohybových aktivit a her v letní přírodě pro jinak zrakově disponované osoby. Vybrané outdoor aktivity jinak zrakově disponovaných osob v letní přirodě. 2007.
Ješina O., Miklánková L., Karásková V. Frisbee na 1. stupni základních škol. Seminář "Tak to učím já..." (náměty pro tělesnou výchovu na 1. stupni škol). 2006.
Ješina O., Miklánková L., Karásková V. Lanové aktivity v tělesné výchově na 1. stupni základních škol. Seminář "Tak to učím já..." (náměty pro tělesnou výchovu na 1. stupni škol). 2006.
Ješina O. Létající disky (frisbee) v TV na základních a zvláštních školách. In Karásková V. (Eds.) Kapitoly z teorie a didaktiky aplikované tělesné výchovy. 2005.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of czech 11-15 years olf students with visual impairments. ISAPA. 2017.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Ješina O. Profil speciálního pedagoga v multidisciplinárním kontextu: studijní obory Aplikovaná tělesná výchova a Aplikované pohybové aktivity. Sborník abstraktů z XVII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v rámci IV. Olomouckých speciálně-pedagogických dní. 2016.
Ješina O. Fenomén neopodstatněného uvolňování ze školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2014.
Ješina O. Kinantroterapie - realita nebo výmysl? Pohybové aktivity v dětské onkologii. 2014.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Studie disHBSC. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Bartoňová R., Ješina O. Integrovaná tělesná výchova- limity a návrhy jejich řešení. Studia Sportiva. 2013.
Ješina O., Rybová L., SPURNÁ M. Center for Supporting of Inclusion through Adapted Physical Activity. 14th Edition Beijing Abstracts Book. 2011.
Kudláček M., Ješina O. European inclusive PE training (EIPET). The 11th ICHPER SD Europe Regional Congress and Exposition. 2009.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti APA. Aktivně bez bariér: sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympijský školní den jako prostředek pro změnu postojů k osobám se speciálními potřebami. In Krejčí MM. (Eds.) Health education and quality of life. 2007.
Ješina O., Rzepa T. Edubal jako prostředek k výuce matematiky a jazyků na 1. stupni škol. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Ješina O., Lucas S., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Wittmannová J. The effect of the Paralympic school day program on children´s attitudes towards inclusion of children with disabilities in the Czech Republic. EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Lucas S. The effect of the Paralympic School Day program on children?s attitudes towards inclusion of children with disability. North American conference of adapted physical activities. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ješina O. Adapted physical activities - sport, physical education and recreation. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. APA of persons blind and visual impaired. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. APA of persons blind and visual impaired. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. APA of persons with hearing disability. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. APA of persons with physical impairment. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. APA of persons with physical impairment. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. Aplikace pohybových her s frisbee na 1. stupni základní školy. Těloolomouc ? Tělíčkoolomouc 2005. .
Ješina O. Basic of Adapted Physical Activities. Učitelská mobilita CEEPUS. .
Ješina O. Inclusion and attitudes of teachers and classmates to integration. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. Inclusion and attitudes of teachers and classmates to integration. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. .
Ješina O. Lanové aktivity na zvláštní škole. Klinická škola. .
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympic school day as tool for attitudes changing to people with special needs. Health education and quality of life. .
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér. .
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života. .
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. .
Ješina O., Kudláček M. Představení studijního předmětu APAX. Seminář pedagogické kinantropologie. .
Vernerová A., Ivana M., Ješina O., Chmelík F. A role of volunteers in an adaptive swimming organisation. 2022.
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
Ješina O., Vyhlídal T., Kudláček M., Janečka Z., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Ješinová L. Monitoring of the determinants affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
Baloun L., Kudláček M., Ješina O., Sklenaříková J., Migdauová A. The results of the pilot comparative study SE-PETE-D questionnaire at the selected public universities. 2014.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Krtek v síti. 2013.
Ješina O. APA - sport. 2009.
Ješina O., Karásková V., Kudláček M. Enviromentální faktory ovlivňující participaci jedinců romského etnika v tělocvičných aktivitách. Sport a kvalita života 2008. 2008.
Ješina O. Kompetentnost absolventů studijního oboru ATV. Integrace - jiná cesta. 2008.
Ješina O. Principy modifikací pohybových programů pro integrované žáky s TP. Celostátní výměna vzájemných zkušeností. 2008.
Ješina O. Adapted physical activities - sport, physical education and recreation. Učitelská mobilita Erasmus-Socrates. 2007.
Ješina O. APA - sport, physical education and recreation. Erasmus-Socrates teacher mobility. 2007.
Ješina O. APA of persons blind and visual impaired. Erasmus-Socrates teacher mobility. 2007.
Ješina O. APA of persons with hearing disability. Erasmus-Socrates teacher mobility. 2007.
Ješina O. APA of persons with physical impairment. Erasmus-Socrates teacher mobility. 2007.
Ješina O. Inclusion and attitudes of teacher and classmates to integration. Erasmus-Socrates teacher mobility. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympic school day as tool for changing attitudes to persons with special needs. Health education and quality of live. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér (sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér). 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Stávají vzdělávací programy další perspekty v APA. VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti APA ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. 6. mezinárodní seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Ješina O., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařeazení do hodin TV. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Ješina O. Představení studijního předmětu APAX. Seminář pedagogické kinantropologie. 2006.
Ješina O. Využití lan v pohybových hrách na I. stupni škol. Seminář pro učitele základních škol ?Tak to učím já?". 2006.
Ješina O. Aplikace pohybových her s frisbee na I. stupni základní školy. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Ješina O. Lanové aktivity na zvláštní škole. Klinická škola - přednáška. 2005.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympijského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
Ješina O. Představení letních a zimních paralympijských her. Paralympic school day. 2005.
Ješina O. Představení letních a zimních paralympijských her. Paralympic School Day. 2005.
Ješina O. Využití frisbee na základní škole. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 2005.
Ješina O. Využití frisbee na základní škole. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Kudláček M., Vodáková E., Wittmannová J., Vyhlídal T., Mikeška D., Baloun L., Botková K., Jarmar A., Adámková G., Kolisková R., Vašíčková J., Janečka Z. Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje. 2023.
Zajíčková K., Ješina O., Karásková D., Tomoszek M. Uvolňování žáků z tělesné výchovy. 2023.
Ješina O., Lehnertová M., Baloun L., Slezáková R. IV. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2017.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Vyhlídal T., Baloun L., Kubisová M. European Congress of Adapted Physical Activity. 2016.
Ješina O., Vyhlídal T. Integrace jiná cesta VIII. 2016.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vyhlídal T., Janečka Z., Partyš M., Zajíček K., Paxa M., Mandová Vojnarová D., Buka M., Ješina O., Kudláček M., Hamřík Z., Vaca V., Kopecký K. Už to také dokážu. Už to také dokážu. 2013.
Vyhlídal T., Janečka Z., Ješina O., Kudláček M., Partyš M., Zajíček K., Vojnarová D., Buka M., Vaca V. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Ludíková L., Ješina O., Langer J., Pastieriková L., Urbanovská E., Szokalová L., Flekačová L., Kučera P., Zendulková P., Melounová Z., Veselá K., Grohmannová J., Mlčáková R., Smolíková M., Ješinová L., Homolková K., Smolka J., Valůšek J., Korgerová K. CPSSP – 10 let na společné cestě. In Tomášek L. (Eds.) 2022.
Ješina O., Baloun L., Botková K., Fiedlerová K., Chvojková V., Jarmar A., Kacanu E., Kukolová P., Kutheilová L., Mikeška D., Sklenaříková J., Šmíd M., Veličková M., Vodáková E., Vyhlídal T. Metodické listy vybraných aplikovaných pohybových aktivit. In Ješina O. (Eds.) 2020.
PROJEKT
Vytásek T., Ješina O., Schneider L. Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji. 2020.
Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)