Mgr. Ludvík Valtr

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636100

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

NB 2.15

asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (27. 4. 2017 – )
ČLÁNEK
Abdollahipour R., Valtr L., Wulf G. Optimizing bowling performance. Journal of Motor Learning and Development. 2020.
Banátová K., Valtr L., Psotta R. Stanovení psychometrických vlastností Inventáře MABC-2. Diskuze v psychologii. 2020.
Palomo Nieto M., Valtr L., Abdollahipour R., Agricola A., Psotta R. The role of vision in walking patterns in children with different levels of motor coordination. Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte. 2018.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Agricola A., Valtr L. Vliv zraku na chůzi u dětí s odlišnou úrovní motoriky. Tělesná kultura. 2016.
Agricola A., Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Valtr L. Vzťah medzi rovnováhou a chôdzou u detí s rizikom vývojovej poruchy koordinácie a ich bežnými rovesníkmi. Tělesná kultura. 2016.
Palomo Nieto M., Psotta R., Agricola A., Abdollahipour R., Valtr L. The effects of various visual conditions on the gait cycle in children with different level of motor coordination – a pilot study. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 2015.
ABSTRAKT
Abdollahipour R., Valtr L., Chua L., Wulf G. Optimizing bowling performance. JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY. 2019.
Abdollahipour R., Psotta R., Wulf G., Agricola A., Valtr L. Influence of internal versus external focus of attention on catching in children. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2015.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Agricola A., Valtr L. Visual contribution to walking: How is it in children with a risk of developmental coordination disorder? Journal of Sport & Exercise Psychology. 2015.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Valtr L. The effects of various visual conditions on the gait cycle in children with different level of motor coordination – a pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Abdollahipour R., Valtr L., Chua L., Wulf G. Optimizing bowling performance. 2019.
Psotta R., Abdollahipour R., Wulf G., Agricola A., Valtr L. Influence of internal versus external focus of attention on catching in children. 2015.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Agricola A., Valtr L. Visual contribution to walking: How is it in children with a risk of developmental coordination disorder? 2015.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Antropomotorika KPK/ANT ZS Se 0
Antropomotorika KPK/ANT LS Se 0
Antropomotorika KPK/ANTR ZS Se 0
Antropomotorika KPK/ANTR LS Se 6
Antropomotorika KPK/ATPF ZS 2
Antropomotorika KPK/KANTR ZS Se 2
Antropomotorika KPK/KANTR ZS 2