Mgr. Radka Bartoňová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585636399, 585636362
Pracoviště:
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)
Místnost:
2.13
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Bartoňová R., Ješina O. Integrovaná tělesná výchova - limity a návrhy jejich řešení. Studia Sportiva. 2013.
  Ahmetašević A., Bartoňová R., Válková H. PE inclusion assessment – critical incident technique. Sport Science. 2012.
  Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., RYBOVÁ L., Kučera M., Vyhlídal T. Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. Česká kinantropologie. 2011.
  Bartoňová R., Ješina O. Společně v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2011.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  BARTOŇOVÁ R., JEŠINA O., Válková H. Integrace - jiná možná cesta [CD]. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
  Ahmetašević A., Bartoňová R., Válková H. PE integration – analyses of inclusive PE lessons (metodology study). In . (Eds.) Congreso de la Asociación de Esculas Superiores de Educación Fisica (A Coruna 2010). 2011.
  Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., Rybová L., Kučera M., Vyhlídal T. Potřebnost pozice „Konzultant APA“ v současném speciálně poradenském systému (pilotní studie). In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
  BARTOŇOVÁ R. Vypracování a realizace individuálních vzdělávacích plánů ve školní tělesné výchově [CD]. In Šedý M. (Eds.) Health Education and Quality of Life III. 2011.
  Bartoňová R. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením v zimní přírodě. In Vyskočilová A. (Eds.) Integrace - jiná cesta III. 2010.
  Bartoňová R., Ahmetašević A., Válková H. PE integration – case study of child in inclusive PE lessons (children with cerebral palsy). In . (Eds.) Congreso de la Asociación de Esculas Superiores de Educación Fisica (A Coruna 2010). 2010.
  ABSTRAKT
  Bartoňová R., Ješina O. Integrovaná tělesná výchova- limity a návrhy jejich řešení. Studia Sportiva. 2013.
  Bartoňová R., Ahmetašević A., Válková H. Individual educational programme for physical education. ISAPA 2011 Book of abstracts. 2011.
  Bartoňová R. Individuální vzdělávací plán pro tělesnou výchovu. Sborník příspěvků 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Bartoňová R. Seminář integrace jiná cesta 5. 2011.
  PROJEKT
  Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Instruktor monoski KAT/IMON LS Cv 0
  Pohybové aktivity v přírodě KRL/KPAPR LS 0
  Pohybové aktivity v přírodě KRL/PAPR LS 0
  Pohybové aktivity v přírodě KRL/KPAPR LS Cv 0
  Praxe v ATV KAT/PRAT LS Cv 0
  Praxe v ATV KAT/KPRAT ZS Cv 0
  Somatopedie 1 KAT/KSOM1 ZS Se 0
  Somatopedie 1 KAT/SOM1 ZS Se 2
  Somatopedie 1 KAT/SOM1 ZS 1
  Somatopedie 1 KAT/KSOM1 ZS 1
  Sporty TP KAT/KSPTP LS Se 4
  Sporty TP KAT/KSPTP LS 4
  Sporty TP KAT/SPTP ZS Cv 7
  Sporty vozíčkářů a amputářů KAT/KSPVA LS Cv 4
  Sporty vozíčkářů a amputářů KAT/SPVA LS Cv 8
  Sporty vozíčkářů a amputářů KAT/KSPVA LS 0
  Učitelská praxe 1 KSK/UCP1 LS Cv 0
  Učitelská praxe 1 KSK/KUCP1 LS Cv 0
  Učitelská praxe 2 KSK/UCP2 ZS Cv 0
  Učitelská praxe 2 KSK/KUCP2 ZS Cv 0