Mgr. Radka Číháková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636399

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

2.15

odborný asistent

ČLÁNEK
Štěpánová J., Jakubec L., Neumannová K., Číháková R., Lehnertová M., Kudláček M. Process of cross-cultural adaptation of a semi-structured interview PARA-SCI in a subpopulation of people with spinal cord injury - paraplegia. Acta Gymnica. 2020.
Bartoňová R., Ješina O. Integrovaná tělesná výchova - limity a návrhy jejich řešení. Studia Sportiva. 2013.
Ahmetašević A., Bartoňová R., Válková H. PE inclusion assessment – critical incident technique. Sport Science. 2012.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., RYBOVÁ L., Kučera M., Vyhlídal T. Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. Česká kinantropologie. 2011.
Bartoňová R., Ješina O. Společně v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
BARTOŇOVÁ R., JEŠINA O., Válková H. Integrace - jiná možná cesta [CD]. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Ahmetašević A., Bartoňová R., Válková H. PE integration – analyses of inclusive PE lessons (metodology study). In . (Eds.) Congreso de la Asociación de Esculas Superiores de Educación Fisica (A Coruna 2010). 2011.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., Rybová L., Kučera M., Vyhlídal T. Potřebnost pozice „Konzultant APA“ v současném speciálně poradenském systému (pilotní studie). In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
BARTOŇOVÁ R. Vypracování a realizace individuálních vzdělávacích plánů ve školní tělesné výchově [CD]. In Šedý M. (Eds.) Health Education and Quality of Life III. 2011.
Bartoňová R. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením v zimní přírodě. In Vyskočilová A. (Eds.) Integrace - jiná cesta III. 2010.
Bartoňová R., Ahmetašević A., Válková H. PE integration – case study of child in inclusive PE lessons (children with cerebral palsy). In . (Eds.) Congreso de la Asociación de Esculas Superiores de Educación Fisica (A Coruna 2010). 2010.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Bartoňová R., Ješina O. Integrovaná tělesná výchova- limity a návrhy jejich řešení. Studia Sportiva. 2013.
Bartoňová R., Ahmetašević A., Válková H. Individual educational programme for physical education. ISAPA 2011 Book of abstracts. 2011.
Bartoňová R. Individuální vzdělávací plán pro tělesnou výchovu. Sborník příspěvků 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.