Mgr. Filip Křen

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636738

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

NB 3.09

věd. prac.(VV) ob.pedagogických

ČLÁNEK
Mitáš J., Dygrýn J., Rubín L., Křen F., Vorlíček M., Jiří N., Emil Ř., Ladislav B., Aleš S., Dana F., Hana K., Petr V., Frömel K. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 2018.
Křen F., Kudláček M., Wasowicz W., Groffik D., Frömel K. Gender diferences in preferences of individual and team sports in polish adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J. Online monitoring pohybové aktivity vysokoškolských studentů: možnosti systému indares.com. Česká kinantropologie. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity ? pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Kudláček M., Frömel K., Křen F., Bebčáková V. Struktura sportovních preferencí studentů středních škol. Telesná výchova a šport. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Fical P. Indares.com: International database for research and educational support. In Uzunboylu H., Ozdamli F. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Chmelík F., Klobouk T., Křen F., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Nykodým J., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behavioralních změn (výzkumný záměr - přínos z aspektu školní tělesné výchovy). Pedagogická kinantropologie. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Chmelík F., Frömel K., KŘEN F. Využití internetové systému indares pro výzkumné účely. Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. 2011.
Jirásek I., Elfmark M., Sigmundová D., Křen F. Vztah četby knih Jaroslava Foglara a pohybové aktivity. In Jirásek I. (Eds.) Fenomén Foglar. 2007.
ABSTRAKT
Janura M., Křen F., Fical P. Pohybová aktivita – základní předpoklad zdravého životního stylu. Sborník abstrakt konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. 2014.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. Can online self-graphing help to increase physical activity level? 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
SOFTWARE
Křen F., Fical P., Dygrýn J., Chmelík F., Nováková Lokvencová P. Pohybová aktivita a inaktivita při transportu pro Indares.com. 2012.
Křen F., Nosek M., Cuberek R., Suchomel A., Frömel K., Fical P., Groffik D. Sebehodnocení tělesné zdatnosti pro Indares.com. 2010.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Vašíčková J., Groffik D., Durkáč P. Dotazník MPAM-R pro Indares.com. online aplikace. 2009.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Kudláček M. Dotazníky PPA a IPAQ pro Indares.com. www.indares.com. 2008.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Fical J., Kudláček M., Mitáš J. Indares.com - online systém. www.indares.com. 2007.
PROJEKT
Nosek M., Cuberek R., Frömel K., Chmelík F., Křen F., Wasowicz W., Stelzer J. Tvorba systému sebehodnocení tělesné zdatnosti v prostředí internetu. Studentská grantová soutěž UP v Olomouci. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.