Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636330

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 4.15

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • ČATA - The Czech Association of Transactional Analysis (člen, 2016–)
  • Asociace psychologů sportu ČR (APS) (člen, 2012–)

Odborná komise

  • Člen pedagogické komise (člen, 2013–)

Státnicová komise

  • Člen komise pro státní bakalářské zkoušky - Rekreologie (člen, 2012–)
  • Člen komise pro státní bakalářské a magisterské zkoušky - Pedagogická, učitelská způsobilost (člen, 2012–)
ČLÁNEK
Harvanová J., Štěrbová D. Trenéři a jejich interakční styl z pohledu sportovců. Tělesná kultura. 2021.
Štěrbová D., Harvanová J. Význam supervize ve sportu - případová studie. Tělesná kultura. 2020.
Vrbová T., Harvanová J. Dance as a part of European educational system. A pilot review. Journal of Health Sciences (Online). 2013.
Vrbová T., Harvanová J. Dance in Educational Process within European Context - A Pilot Systematic Review. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2013.
Štěrbová D., Harvanová J., Hrochová-Hrubá R., Elfmark M. Life satisfaction and motivation to adopt physical activity in females of middle and late adulthood. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Štěrbová D., Hrubá R., Harvanová J. Cvičení jako pozitivní coping žen v kontextu změn rodinného života. Tělesná kultura. 2008.
Štěrbová D., Hrubá R., Harvanová J., Elfmark M., Otipková D. Faktory adherence k pohybové aktivitě žen ve věku 40-65 let. Československá psychologie. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Štěrbová D., Harvanová J. Sexualita v oblasti tělesné výchovy a sportu a vybrané faktory s ní související. In Prouzová Z. (Eds.) 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově: sborník referátů. 2016.
Štěrbová D., Harvanová J. Pomáhající profese, sexualita a osoby s mentálním postižením. In Mitlohner M., Prouzová Z. (Eds.) Sborník referátů 21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2013.
KNIHA - CELEK
Štěrbová D., Pernicová H., Krol P., Šafář M. Sportovní psychologie. In Harvanová J. (Eds.) 2022.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I.: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě včetně osob s mentálním postižením. 2014.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. The specifics of communication in relation to sexuality I: Helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Štěrbová D., Harvanová J. Osoby s mentálním postižením: možnosti a limity dyadických vztahů. Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. 2015.
ABSTRAKT
Cuberek R., Pelclová J., Harvanová J. Permanency of a movement behavior change in older women: Assessment of intervention based on walking to work. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Štěrbová D., Harvanová J. Hranice vztahu trenér svěřenec: případová studie. Program a abstrakty příspěvků. 2016.
Štěrbová D., Harvanová J. Problematika sexuality ve vztahu trenér – sportovec. Sborník konferenčních abstraktů. 2016.
Hrubá R., Harvanová J., Štěrbová D. Ženy, strategie zvládání stresu a adherence k pravidelné pohybové aktivitě. In Heller D., Charvát M., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2008: Já & my a oni. 2009.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and motivational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and movitational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Hrubá R., Otipková D., Štěrbová D., Harvanová J. Volný čas a pohyb jako součást životní spokojenosti žen ve věku střední a pozdní dospělosti. Psychologické dny 2006: prožívání sebe a měnícího se světa. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Harvanová J., Štěrbová D. Trenér – sportovní psycholog: možnost zakázky. 2018.
Harvanová J. V rytmu swingu. 2018.
Harvanová J., Pelclová J. V rytmu tance na vozíku. 2017.
Hrubá R., Harvanová J., Štěrbová A. Ženy, strategie zvládání stresu a adherence k pravidelné pohybové aktivitě. XXVI. psychologické dny Já & my a oni. 2008.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and motivational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)