doc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636171, 731128619

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

3.31

VŠ pedagog - docent

metodologie výzkumu;hodnocení tělesné zdatnosti a pohybové aktivity; metody a techniky monitoringu pohybové aktivity

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2014–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Cuberek R., Pelclová J., Gába A., Pechová J., Svozilová Z., Přidalová M., Štefelová N., Hron K. Adiposity and changes in movement-related behaviors in older adult women in the context of the built environment: a protocol for a prospective cohort study. BMC PUBLIC HEALTH. 2019. (ČLÁNEK)
Rubín L., Suchomel A., Cuberek R., Dušková L., Tláskalová M. Self-assessment of physical fitness in adolescents. Journal of Human Sport and Exercise. 2017. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Cuberek R., Svoboda Z. Time–motion analysis of basketball players: a reliability assessment of Video Manual Motion Tracker 1.0 software. Journal of Sports Sciences. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Vašíčková J., Cuberek R., Pernicová H. Reliabilita Dotazníku sebehodnocení pohybové gramotnosti u vysokoškolské populace. Tělesná kultura. 2020.
Tománková K., Přidalová M., Svoboda Z., Cuberek R. Evaluation of Plantar Pressure Distribution in Relationship to Body Mass Index in Czech Women during Walking. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2017.
Lehnert M., Svoboda Z., Chmelík F., Cuberek R., Zemková E., Machová I. Isokinetic Strength of Knee Extensors is Associated with Balance in Middle-aged Women. The Anthropologist. 2017.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Effect of lower limb preference on variability of centre of pressure movement during gait. Acta Gymnica. 2015.
Kováčiková Z., Svoboda Z., Neumannová K., Bizovská L., Cuberek R., Janura M. Assessment of postural stability in overweight and obese middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R., Schneider O. Reliability of specific on-ice repeated-sprint ability test for ice-hockey players. Acta Gymnica. 2014.
Lehnert M., Chmelík F., Cuberek R., Svobodová V. Strength asymmetry of the knee extensors and physical activity in middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R. Heart rate and time-motion analyses in top junior players during basketball matches. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Cuberek R., Machová I., Lipenská M. Reliability of V sit-and-reach test used for flexibility self-assessment in females. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Cuberek R., Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Vašíčková J., Svozil Z. The concept of the implementation of present evidence-based knowledge and technology into the preparation of sport professionals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Cuberek R., Jakubec A., Hůlka K., Botek M. A new view on the quality of Jacík's test. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
CUBEREK R., Frömel K. K problematice výzkumného výběru a testování nulové hypotézy. Československá psychologie. 2011.
Kokštejn J., Psotta R., Frömel K., Frýbort P., Jahodová G., CUBEREK R. Pohybová aktivita dětí s vývojovým deficitem motoriky. Česká kinantropologie. 2011.
Cuberek R., El Ansari W., Frömel K., Skalik K., Sigmund E. A comparison of two motion sensors for the assessment of free-living physical activity of adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2010.
Cuberek R., Machová E. The motor performance progression of future undergraduate students of physical education. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rubín L., Suchomel A., Cuberek R., Jakubec L. Současný stav hodnocení tělesné zdatnosti v rámci internetového systému Indares. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2014.
Cuberek R., Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Vašíčková J., Svozil Z. The concept of the implementation of present evidence-based knowledge and technology into the preparation of sport professionals. In Uzunboylu H., Ozdamli F. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
KNIHA - CELEK
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014.
Měkota K., Cuberek R. Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. 2007.
ABSTRAKT
Cuberek R., Pelclová J., Harvanová J. Permanency of a movement behavior change in older women: Assessment of intervention based on walking to work. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Pelclová J., Cuberek R., Machová I. Adherence to increased walking for transportation in postmenopausal women. HEPA EUROPE. 2015.
Svoboda Z., Bizovská L., Cuberek R., Zemková E., Janura M. Relationship between walking activity and postural stability in middle-age women. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Variability of centre of pressure movement during gait on preferred and non-preferred limb in young and middle-aged women. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Cuberek R., Frömel K., Skalik K. A Comparison of Two Step-Based Techniques: The Assessment of Free-Living Physical Activity of Adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Variability of centre of pressure movement during gait on preferred and non-preferred limb in young and middle-aged women. 2014.
SOFTWARE
Křen F., Nosek M., Cuberek R., Suchomel A., Frömel K., Fical P., Groffik D. Sebehodnocení tělesné zdatnosti pro Indares.com. 2010.
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R., Weisser R. Video Manual Motion Tracker 1.0. 2010.
PROJEKT
Nosek M., Cuberek R., Frömel K., Chmelík F., Křen F., Wasowicz W., Stelzer J. Tvorba systému sebehodnocení tělesné zdatnosti v prostředí internetu. Studentská grantová soutěž UP v Olomouci. 2011.
Tomajko D., Dohnal T., Cuberek R., Langer F., Lehnert M., Kratochvíl J., Hobza V., Šlachta R., Kotíková H., Karásková V., Janečka Z. Modulární skladba studijních oborů na FTK. Projekt FRVŠ. 2006.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Metodologie a statistika KSK/METS LS 2
Metodologie pedagogického výzkumu KSK/MEVYZ ZS Se 1
Metodologie pedagogického výzkumu KSK/MEVYZ ZS 1
Metodologie a statistika KSK/KMETS ZS Se 1
Metodologie a statistika KSK/KMETS ZS 1
Metodologie pedagogického výzkumu KSK/KMEVY ZS Se 1
Metodologie pedagogického výzkumu KSK/KMEVY ZS 1
Statistika a analýza výzkumných dat IZS/KSAVD ZS Se 1
Statistika a analýza výzkumných dat IZS/KSAVD ZS 1
Metodologie empirického výzkumu IZS/MEEV ZS 0
Metodologie empirického výzkumu IZS/MEEV ZS Se 0
Metodologie empirického výzkumu IZS/MEEV LS 0
Metodologie empirického výzkumu IZS/MEEV LS Se 0
Metodologie výzkumu IZS/MEV ZS 2
Statistika a analýza výzkumných dat IZS/SAVD LS 2