Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636250

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 3.24

  • odborný asistent (Katedra rekreologie)
  • věd. prac. ob. pedagogických (Katedra rekreologie)

Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci. Ve své odborné práci se zabývá problematikou zdravého a aktivního životního stylu a tvorbou politik a strategií podpory pohybové aktivity na národní a komunální úrovni. Je zástupce hlavního řešitele studie HBSC - Health Behaviour in School-aged Children ČR, největší výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí Evropě. Aktivně spolupracuje Ministerstvem zdravotnictví ČR, je gestorem Akčního plánu podpory pohybové aktivity v rámci Národní strategie Zdraví 2020. Pracuje jako člen expertního týmu Místní agendy 21 při Národní síti Zdravých měst ČR. Na Katedře rekreologie FTK UP v Olomouci je řešitelem řady výzkumných a rozvojových projektů (Education and Culture DG, ESF, FRVŠ a dalších). Je členem International Society for Physical Activity and Health, Sedentary Behaviour Research Network či České kinantropologické společnosti.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (3. 1. 2011 – 31. 12. 2021)
  • Člen AS fakulty (9. 2. 2018 – 31. 12. 2020)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Gába A., Rubín L., Sigmund E., Baďura P., Dygrýn J., Kudláček M., Sigmundová D., Materová E., Hamřík Z., Jakubec A., Suchomel A. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 2019. (ČLÁNEK)
Gába A., Rubín L., Baďura P., Roubalová E., Sigmund E., Kudláček M., Sigmundová D., Dygrýn J., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on physical activity for children and youth. Journal of Physical Activity & Health. 2018. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Voráčová J., Zacpal J., Kalman M., Pavelka J., Vokáčová J., Hobza V., Hamřík Z. Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014). BMC Public Health. 2018. (ČLÁNEK)
Voráčová J., Baďura P., Hamřík Z., Holubčíková J., Sigmund E. Unhealthy eating habits and participation in organized leisure-time activities in Czech adolescents. European Journal of Pediatrics. 2018. (ČLÁNEK)
Pavelka J., Sigmundová D., Hamřík Z., Kalman M., Sigmund E., Mathisen F. Trends in active commuting to school among Czech schoolchildren from 2006 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Pavelka J., Kalman M., Sigmund E. Trends in Overweight and Obesity in Czech Schoolchildren from 1998 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Bobáková D., Kalman M., Dankulincová Veselská Z., Klein D., Madarasová Gecková A. Physical activity and screen-based activity in healthy development of school-aged children. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M., Pavelka J., Frömel K. Sedentary behaviour and physical activity of randomised sample of czech adults aged 20–64 years: IPAQ and GPAQ studies between 2002 and 2011. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z., Pavelka J. Temporal trends in overweight and obesity, physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national Health Behaviour in School-Aged Children study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M., Pavelka J., Sigmund E. Physical activity and sedentary behaviour in Czech adults: Results from the GPAQ study. European Journal of Sport Science. 2014. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M. Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. European Journal of Public Health. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Baďura P., Hamřík Z., Maxim D., Inese G., Marta M., Fürstová J., Kopcakova J., Pickett W. After the bell: adolescents’ organised leisure-time activities and well-being in the context of social and socioeconomic inequalities. JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH. 2021.
Janečková K., Hamřík Z., Matúšová M., Baďura P. “I am going out!” – lifestyle sports and physical activity in adolescents. BMC PUBLIC HEALTH. 2021.
Bucksch J., Kopcakova J., Inchley J., Troped P., Sudeck G., Sigmundová D., Nalecz H., Borraccino A., Salonna F., Veselska Z., Hamřík Z. Associations between perceived social and physical environmental variables and physical activity and screen time among adolescents in four European countries. International Journal of Public Health. 2019.
Ng K., Baďura P., Dzielska A., Kokko S., Woods CB., Hamřík Z. Test-retest reliability of survey items on ownership and use of physical activity trackers. Acta Gymnica. 2019.
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Pavelka J., Voráčová J., Hobza V., Zacpal J., Hamřík Z., Půžová Z., Kalman M. Trendy a koreláty obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickýmu statusu rodin mezi lety 2002-2018. Prakticky Lekar. 2019.
Sigmundová D., Sigmund E., Tesler R., Ng KW., Hamřík Z., Mathisen FKS., Inchley J., Bucksch J. Vigorous physical activity in relation to family affluence: time trends in Europe and North America. International Journal of Public Health. 2019.
Hobza V., Hamřík Z., Jens B., Bart DC. The family affluence scale as an indicator for socioeconomic status: Validation on regional income differences in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017.
Sigmundová D., Sigmund E., Bucksch J., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z. Trends in screen time behaviours in Czech schoolchildren between 2002 and 2014: HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Bucksch J., Sigmundová D., Hamřík Z., Troped PJ., Melkevik O., Ahluwalia N., Borraccino A., Tynjälä J., Kalman M., Inchley J. International trends in adolescent screen-time behaviors from 2002 to 2010. Journal of Adolescent Health. 2016.
Brindová D., Veselská Z., Klein D., Hamřík Z., Sigmundová D., Dijk J., Reijneveld SA., Madarasová Gecková A. Is the association between screen-based behaviour and health complaints among adolescents moderated by physical activity? International Journal of Public Health. 2015.
Kalman M., Inchley J., Sigmundová D., Iannotti R., Hamřík Z., Haug E., Bucksch J. Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public Health. 2015.
Bobáková D., Hamřík Z., Baďura P., Sigmundová D., Nalecz H., Kalman M. Test-retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health. 2015.
ABSTRAKT
Gába A., Rubín L., Baďura P., Materová E., Sigmund E., Sigmundová D., Dygrýn J., Kudláček M., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Baďura P., Bobáková D., Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M. Test-retest reliability of the questionnaire on physical activity and sedentary behaviour. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
ZPRÁVA
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Jakubec A., Kudláček M., Materová E., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A. Národní zpráva o o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. 2019.
Hamřík Z., Baďura P., Hollein T., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D. Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim. 2015.
Hamřík Z., Baďura P., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D., Vokáčová J. Zpráva o životním stylu a zdraví dětí a školáků v Kopřivnici. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.