Mgr. Jiří Skoumal, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636263

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 3.18

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • European Association for Sport Management (člen, 2013–)
  • European College of Sport Science (člen, 2013–)
  • Česká marketingová společnost (člen, 2000–)

Odborná komise

  • ČAUS - golf (člen, 2009–)

Státnicová komise

  • Management sportu a trenérství (člen, 2004–)
  • Studijní obor: Rekreologie (člen, 1994–)

Jiné komise a orgány

  • ČGF - trenér golfu (ostatní, 2004–)
  • ČGF (člen, 2003–)
ČLÁNEK
Hobza V., Skoumal J., Hobza V. Podnikové benefity a jejich vliv na ekonomiku firmy. Případová studie. Ekonomika a management (online). 2016.
Skoumal J., Schwartzhoffová E., Hobza V. Sport jako generátor rozvoje cestovního ruchu. Ekonomika a management. 2013.
Hobza V., Skoumal J., Schwartzhoffová E. Úvahy k normativní ekonomické základně institucionální podpory sportu na municipalitách. Ekonomika a management. 2013.
Hobza V., Vašíčková J., Skoumal J. Grantová podpora v managementu sportovní infrastruktury municipalit. Ekonomika a management. 2012.
Skoumal J., Hobza V. Methods of evaluating the regional development of outdoor activities. Acta oeconomica cassoviensia. 2012.
Skoumal J., Šebek L. The Safety Factor in Outdoor Events. In Želigowski H. (Eds.) Gospodarka Rynek Edukacja. 2012.
Skoumal J., Hobza V. Životní styl jako nástroj motivace a výkonnosti manažerů. Tělesná kultura. 2010.
Dohnal T., Skoumal J., Herzánová R., Hobza V., Kotíková H. Environment analysis in the domain of communal sport activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Dohnal T., Skoumal J., Kotíková H., Hobza V. Význam a role komunální rekreace v dnešní společnosti. Tělesná kultura. 2004.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Skoumal J. Hodnotová orientace občanů Libereckého kraje - vztah ke sportu. Telesná výchova a šport. 2003.
Dohnal T., Čihovský J., Skoumal J. Názory občanů na práci veřejné správy v oblasti tělovýchovy a sportu. Česká kinantropologie. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Skoumal J., Hobza V. Methods of evaluating the regional development of outdoor activities. In Papanikos GT. (Eds.) Sports: Economic, Management,Marketing & Social Aspects. 2014.
Hobza V., Schwartzhoffová E., Skoumal J. The relationship between the development of sports infrastructure and future spending flexibility in municipal budgets. In Špalková D., Matějová L. (Eds.) Current Trends in Public Sector Research. 2014.
Skoumal J. Bezpečnost při outdoorových aktivitách. In Šebek L. (Eds.) Outdoor 2011. 2011.
Hobza V., Skoumal J. Současné trendy v zajišťování služeb sportu a tělovýchovy na místní úrovni [CD]. Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy, zkušenosti: sborník referátů. Sekce I. 2006.
Skoumal J. Koncepce rozvoje tělesné kultury kraje - přínos pro konkurenceschopnost regionu [CD]. In Hrdý M., Ježek J., Tlučhoř J. (Eds.) REGIO 2005 Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU a ve světě: sborník z příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2005.
Skoumal J. Příležitosti a hrozby procesu globalizace pro management sportu. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dósledky ´05: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2005.
Skoumal J. Cestovní ruch - nový prostor pro management sportu [CD]. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: 9. mezinárodní konference. 2004.
Šlachta R., Jeništa P. Corporate wellness - průzkum postojů zástupců institucí a firem ve vybraném regionu ČR. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Kratochvíl J. Koučování jako manažersko-pedagogický proces ve sportovním tréninku. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Dohnal T., Skoumal J., Štefl K., Richter J. Problems of communal recreation from the point of view of state administration employees. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Skoumal J. The economic, social and legal spects of the physichal culture's management in the Czech Republic. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Skoumal J. The economic, social and legal spects of the physichal culture's management in the Czech Republic. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Skoumal J. The General Structure of the Regional Sport Development in the Czech Republic. Physical activity in integrating Europe: 75 lat AWF Warszawa. 2004.
Skoumal J. The redesign of the sport's development in the Czech Republic. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Skoumal J. The redesign of the sport's development in the Czech Republic. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Skoumal J. The strategic development of the physical culture in the towns of the Czech Republic. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Skoumal J. The strategic development of the physical culture in the towns of the Czech Republic. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Hobza V., Dohnal T. Vyhodnocování ekonomických dopadů sportovních investic. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Dohnal T., Skoumal J., Čihovský J., Kotíková H. Charakteristika skupin obyvatel podle jejich životního stylu. In . (Eds.) Vplyv pohybových programov na zmeny zdravotného stavu a pohybového rozvoja človeka. Zborník výstupov z grantového projektu VEGA č. 1/7453/20. 2002.
Skoumal J. Ekonomické sociální a právní aspekty řízení sportu v české republice se zaměřením na strategický rozvoj sportu ve městech. In Tilinger P., Rychtecký A., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Dohnal T., Skoumal J., Čihovský J., Komeštík B. Názory a postoje obyvatel měst do 20 000 obyvatel v oblasti obsahu a organizace komunální rekreace. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Skoumal J. Strategie rozvoje tělovýchovy a sportu ve městech ČR. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: sborník z VII. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 2001.
Skoumal J., Zichová M. Systém výměny informací v oblasti sportu v zemích Rady Evropy. In Tilinger P., Rychtecký A., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2. 2001.
Kratochvíl J., Skoumal J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Dohnal T., Skoumal J. Regionální politika a volný čas. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: sborník referátů z 5. mezinárodní konference. 2000.
KNIHA - CELEK
Skoumal J., Hobza V., Schwartzhoffová E. Management rozvoje pohybové rekreace a sportu. 2014.
Hoffmannová J., Šebek L., Válková H., Hodaň B., Klimešová I., Skoumal J. Fenomén X - sportů a aktivit. In Hoffmannová J., Šebek L. (Eds.) 2013.
Hobza V., Rektořík J., Dohnal T., Skoumal J. Základy ekonomie sportu. Základy ekonomie sportu. 2006.
Kotíková H., Dohnal T., Herzánová R., Skoumal J. Současné trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace. Současné trendy a regionální aspekty rozvoje cestovního ruchu a rekreace. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Skoumal J. Physical Culture and its Regional Development: Sense and Purpose. Sport in the Context of Social and Cultural Changes. 2011.
Hobza V., Skoumal J. Manažersko-ekonomické aspekty rekreologie. In Dohnal T. (Eds.) Tři dimenze pojmu rekreologie (vědní disciplína, obor studia, studijní předmět). 2009.
ABSTRAKT
Hobza V., Skoumal J., Schwartzhoffová E. Current trends in financing sport at municipal level in the Czech Republic. In ÇOTUK HB. (Eds.) Sport Management for Quality of Life. 2013.
Schwartzhoffová E., Skoumal J. Sport as foundation for the concept of regional development: A case study from the Czech Republic. National Institute of Physical Education of Catalonia. 2013.
Skoumal J., Šebek L., Pletnicki M. An update on liability issues in climbing activities. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012.
HOFFMANNOVÁ J., Skoumal J. Variables (markers) in the lifespan of young golfers. Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 2011.
Hobza V., Skoumal J. Hodnocení účinnosti grantové politiky ve sportu prostřednictvím zásad programového financování [Abstract]. In Tluchař J., Eger L. (Eds.) Management a marketing sportu a cestovního ruchu. 2009.
Dohnal T., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J. Environment analysis in the domain of communal sport activities. People, sport, and health: III. international congress. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Skoumal J. Kde se nachází a kam směřuje specializace "Management rekreace a sportu". Rekreologie ...na cestě: odborný pracovní seminář. 2005.
Skoumal J. Koncepce rozvoje tělesné kultury kraje - přínos pro konkurenceschopnost regionu. Konference REGIO 2005: 6. mezinárodní vědecká konference s podtitulem Konkurenceschopnost podniků a regionů v Evropské unii a ve světě. 2005.
Skoumal J. Příležitosti a hrozby procesu globalizace pro management sportu. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dósledky: 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. 2005.
Skoumal J. Cestovní ruch - nový prostor pro management sportu. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: 9. mezinárodní konference. 2004.
Skoumal J. Obecná struktura regionálního rozvoje sportu v České republice. Aktywność fizyczna w integrujacej sie Europie: miedzynarodowa konferencje naukowa. 2004.
Skoumal J. Sportovní marketing v ČR. 3. konference Sport marketing & sponzoring. 2004.
Dohnal T., Skoumal J., Štefl K., Richter J. The problem of communal recreation from the point of view of state administration employees. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Skoumal J. Ekonomické sociální a právní aspekty řízení sportu v české republice se zaměřením na strategický rozvoj sportu ve městech. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: národní konference. 2001.
Dohnal T., Skoumal J. Strategie managementu komunální rekreace měst do 30.000 obyvatel. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: národní konference. 2001.
Skoumal J. Systém výměny informací v oblasti sportu v zemích Rady Evropy. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: národní konference. 2001.
Kratochvíl J., Skoumal J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Skoumal J., Kratochvíl J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Skoumal J. Pohybové aktivity tělocvičné rekreace. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: VII. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí na téma Optimální působení tělesné zátěže. 2000.
Dohnal T., Skoumal J. Regionální politika a volný čas. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. 2000.
Skoumal J. Strategie rozvoje tělovýchovy a sportu ve městech ČR. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: VII. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí. 2000.
Skoumal J., Dohnal T. Zkušenosti z vyučování praxe na Katedře rekreologie FTK UP Olomouc. Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách: mezinárodní pedagogická konference. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Novotný J., Hobza V., Čáslavová E., Skoumal J., Kotáb J. Ekonomika, management a marketing sportu 2013. 2013.
Skoumal J., Dohnal T., Kratochvíl J., Hrabovský M. Sport management 2004: Sportovní management a marketing v České republice. . 2004.
Dohnal T., Hobza V., Kotíková H., Herzánová R., Skoumal J. Sport management: 2. mezinárodní workshop. . 2002.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Skoumal J. Rostoucí důležitost vztahu udržitelnosti a sportu v komunálních strategiích. Co znamená udržitelnost pro univerzity?: sborník mezinárodní konference. 2005.
RECENZE
Sportovní management a marketing v České republice. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
Skoumal J., Hobza V., Pereira D., Biardi L., Bollani S., Šulc J., Pfrunder F. Organizational structure in the Czech republic concerned with a physical culture (Outdoor activities). Nature Sport Study Project. Lisboa. 2007.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Analýza současného stavu tělovýchovy a sportu v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský krajský úřad - projekt v rámci Moravskoslezského kraje. 2006.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Čihovský J., Vaďurová R. Zpracování koncepce tělovýchovy a sportu pro město Krnov. Město Krnov - projekt v rámci města Krnova. 2005.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. Krajský úřad Olomouc - projekt v rámci Olomouckého kraje. 2005.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Zpracování analýzy a syntézy situace Královéhradeckého kraje v oblasti volného času zejména dětí a mládeže. Královéhradecký úřad - projekt v rámci Královéhradeckého kraje. 2005.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H. Výzkumný projekt - Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Boskovice. Projekt v rámci města Boskovice. 2004.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J., Škodová M. Výzkumný projekt - Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Vyškov. Projekt v rámci města Vyškova. 2004.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J. Výzkumný projekt - Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. Krajský úřad Olomouc - projekt v rámci Olomouckého kraje. 2004.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J. Výzkumný projekt - Zpracování analýzy a syntézy situace Královéhradeckého kraje v oblasti volného času zejména dětí a mládeže. Královéhradecký úřad - projekt v rámci Královéhradeckého kraje. 2004.
Dohnal T., Skoumal J., Hobza V., Čihovský J., Herzánová R., Kotíková H., Vaďurová R., Šumbera P., Štefl K., Richtr J. Koncepce tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji. Výzkumný projekt v rámci Jihomoravského kraje. 2003.
Dohnal T., Čihovský J., Kotíková H., Herzánová R., Skoumal J., Hobza V. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji: Krajský úřad Libereckého kraje. 2002.
Hobza V., Skoumal J., Dohnal T. Projekt multifunkčního centra zdraví a zábavy Krnov. Projekt v rámci MěÚ Krnov. 2002.
Dohnal T., Hobza V., Vaculík J., Kotíková H., Skoumal J. Projekt v oblasti systémového řešení komunální rekreace a regionálního cestovního ruchu. Projekt v rámci MěÚ Plzeň. 2002.
Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Dohnal T. Shromažďování údajů, sestavení grafických mapových a topografických podkladů, analýza dokumentace, sociologický průzkum. Projekt v rámci spolupráce s MěÚ Krnov. 2001.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., řešitelský tým studentů .. Krnov: Projekt komunální rekreace a cestovního ruchu regionu Krnova. . 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., Paulíček M., řešitelský tým studentů .. Praha Újezd nad Lesy: Vypracování projektové studie k vyřešení problematiky vhodných sportovišť v MČ Praha Újezd nad Lesy. . 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., řešitelský tým studentů .., Hrabalík E. Prostějov: Projekt komunální rekreace města Prostějov. . 2000.
Dohnal T., Kotíková H., Skoumal J., Herzánová R., Čihovský J., Hobza V., Paulíček M., řešitelský tým studentů .. Šternberk: Vypracování studie využití hřišť, sportovišť a sportovních areálů ve Šternberku. . 2000.
ZPRÁVA
Skoumal J., Hobza V., Hobza V., Sigmund M. Podpora benefitní politiky pro zaměstnance firmy WEBA Olomouc, s.r.o. 2017.
Skoumal J., Hobza V., Hobza V., Sigmund M. Výzkum životního stylu vybraných pracovníků firmy. 2016.
Skoumal J., Hobza V., Hobza V., Míčová H., Sigmund M. Výzkum životního stylu vybraných pracovníků firmy WEBA Olomouc, s.r.o. 2015.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J., Vaďurová R. Analýza současného stavu tělovýchovy a sportu ve Středočeském kraji. Středočeský krajský úřad - projekt v rámci Středočeského kraje. 2007.
Skoumal J., Hobza V., Pereira D., Biardi L., Bollani S., Šulc J., Pfrunder F. Organizational structure in the Czech republic concerned with a physical culture (Outdoor activities). Report on nature sport. 2007.
Dohnal T., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J., Čihovský J., Vaďurová R. Analýza současného stavu tělovýchovy a sportu v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezský krajský úřad - projekt v rámci Moravskoslezského kraje. 2006.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Kotíková H., Skoumal J., Škodová M. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Vyškov. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Vyškov. (Výzkumná zpráva projektu v rámci města Vyškova). 2005.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Kotíková H., Čihovský J. Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji. (Výzkumná zpráva projektu v rámci Olomouckého kraje). 2005.
Dohnal T., Hobza V., Skoumal J., Čihovský J. Zpracování koncepce tělovýchovy a sportu pro město Krnov. Zpracování koncepce tělovýchovy a sportu pro město Krnov. (Výzkumná zpráva projektu v rámci města Krnova). 2005.
Dohnal T., Skoumal J., Hobza V., Čihovský J., Herzánová R., Kotíková H., Vaďurová R., Šumbera P., Štefl K., Richtr J. Analýza a návrh koncepce tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji. Brno - projekt v rámci Jihomoravského kraje. 2003.
Dohnal T., Čihovský J., Hobza V., Skoumal J., Herzánová R., Kotíková H. Výzkumná zpráva o empirickém šetření hodnotové orientace občanů a o podnikatelských aktivitách ve sportu a tělovýchově Libereckého kraje. Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. 2002.
Hobza V., Skoumal J., Dohnal T., Kotíková H. Shromažďování údajů, sestavení grafických mapových a topografických podkladů, analýza dokumentace, sociologicý průzkum. Projekt v rámci spolupráce s MěÚ Krnov. 2001.
Hobza V., Skoumal J., Dohnal T., Kotíková H. Zpracování koncepce multifunkčního centra, rozvoje TV, tělocvičné rekreace a sportu v Krnově. Projekt v rámci spolupráce s MěÚ Krnov. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.