Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636001,585636375

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 117 (výukový objekt)

NC 4.21

odborný asistent - děkan

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 3. 2006 – 31. 12. 2010)
 • Člen AS fakulty (2. 5. 2008 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2011 – )
 • Děkan (9. 2. 2018 – 8. 2. 2022)

Vědecká společnost

 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně - Česká psychoterapeutická společnost (člen, 2004–)
 • Českomoravská psychologická společnost (člen, 2002–)
 • Asociace psychologů sportu ČR (předseda, 2011–2015)

Odborná komise

 • Etická komise Českomoravské psychologické společnosti (člen, 2011–2015)

Státnicová komise

 • Učitelská způsobilost (člen, 2009–)
 • Pedagogická způsobilost (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • Komise pro rigorozní zkoušky (člen, 2012–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Frömel K., Šafář M., Jakubec L., Groffik D., Žatka R. Academic Stress and Physical Activity in Adolescents. Biomed Research International. 2020. (ČLÁNEK)
Frömel K., Jakubec L., Groffik D., Chmelík F., Svozil Z., Šafář M. Physical activity of secondary school adolescents at risk of depressive symptoms. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH. 2020. (ČLÁNEK)
Svozil Z., Frömel K., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D., Šafář M. Mental load and its compensation by physical activity in adolescents at secondary schools. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Frömel K., Groffik D., Mitáš J., Dygrýn J., Valach P., Šafář M. Active Travel of Czech and Polish Adolescents in Relation to Their Well-Being: Support for Physical Activity and Health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Bělka J., Hůlka K., Gebresellasie A., Šafář M. Vliv doby trvání průpravné hry (4 proti 4) na vnitřní a vnější zatížení hráček házené. Studia Kinanthropologica. 2018.
Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Bellar D., Hoover D., Judge L. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. International Journal of Exercise Science. 2017.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Miková L. Analysis of the fitness level in elite handball players (U16 and U18) between 2003 and 2013. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Šafář M., Sigmund M. Průpravné hry s klouzavou hráčkou v tréninku házené. Studia Kinanthropologica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Dušková L., Weisser R., Riedel V. Time-motion analysis and physiological responses of small-sided team handball games in youth male players: Influence of player number. Acta Gymnica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Dušková L., Kristek J. Analysis of the diference between the subjective load intensity perception and real heart rate of male and female players in handball training. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2015.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Chadimová J. Beach handball and beach volleyball as means leading to increasing physical activity of recreational sportspeople. Journal of Sports Science. 2015.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Samcová A. Analyses of time-motion and heart rate in elite female players (U19) during competitive handball matches. Kinesiology. 2014.
Botek M., Stejskal P., Šafář M., Smékal D. Autonomic nervous systém assessment in recreational half marathon runners. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
VRBOVÁ T., Šafář M. Value orientations and motovational structures in dance students. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (online). 2011.
Krejčíková L., Šafář M. The changes of stress-coping strategies in winter course participants. Journal of Outdoor Activities. 2010.
Šafář M. Může sportovní psycholog zařídit vítězství? Psychologie dnes. 2008.
Šafář M. Adrenalin letí! Psychologie dnes. 2007.
Šafář M. Agrese jako pramen sportu. Psychologie dnes. 2007.
Šafář M. Psychologická intervence u vrcholových sportovců. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Šafář M. Životní cesta za dobrým druhem. Gymnasion. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception of athletes and non-athletes with physical disabilities - use PSPP questionnaire. 15th international symposium Adapted Physical Activity. 2005.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception using PSPP questionnaire. In Suchomel A., Vodičková S., Antoš R. (Eds.) Proceeding of abstracts international scientific conference Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Měření fyzického sebepojetí pomocí dotazníku PSPP. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Šafář M. Agresivita jako zdroj sportovní aktivity. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Šafář M. Psychologie v kinantropologii. Humanitní základy kinantropologických studií. 2001.
KNIHA - CELEK
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Chůze v životě žen se sedavým zaměstnáním. 2014.
Pastucha D., Bartůňková .., Filipčíková R., Gallo J., Havlíček P., Hyjánek J., Kalina R., Konečný P., Langer F., Maráček R., Malinčíková J., Přidalová M., Sovová E., Šafář M. Tělovýchovné lékařství - vybrané kapitoly. 2014.
Sigmund M., Kvintová J., Šafář M. Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. 2014.
Šafář M. Asertivní výcvik. 2013.
Šafář M. Koučink. 2013.
Šafář M. Mentální trénink. 2013.
Šafář M. Psychologie sportu. 2013.
Šafář M. Psychologie zdraví. 2013.
Šafář M. Psychosociální výcvik. 2013.
Šafář M. Psychotrénink. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Šafář M. Psychické aspekty sportovního výkonu. Tělovýchovné lékařství. 2014.
ABSTRAKT
Judge L., Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Hoover D. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2016.
Kirchner J., Šafář M., Chaloupková K. Psychosociální proměna sportu ve vztahu k tréninkovému procesu a praxi tělovýchovného lékaře. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2015.
Kirchner J., Šafář M., Marešová R. Akreditované vzdělávání v oblasti sportovní psychologie jako vhodný doplněk kompetencí tělovýchovného lékaře. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2014.
Šafář M. Využítí mentálního tréninku pro podporu regenerace vrcholových sportovců. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2014.
KLIMEŠOVÁ I., Riegerová J., Jakubec A., Šafář M., Stejskal P., KAPUŠ O., PŠURNÝ M. Intervention programme focused on improving the quality of life of seniors. In Jirásek I., NAJMANOVÁ K. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Chmelík F., Šafář M., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Physical activity of adolescents at risk of depressive symptoms. 2019.
Gába A., Cuberek R., Chmelík F., Lehnert M., Machová I., Pelclová J., Šafář M., Svoboda Z. Effect of 10-week walking intervention on body composition and bone mass in women with sedentary occupation. 2014.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception of athletes and non-athletes with physical disabilities - use PSPP questionnaire. 15th international symposium Adapted Physical Activity. 2005.
Šafář M. Agresivita - jeden ze zdrojů sportovní aktivity. Slovenská mezinárodní konference FEPSAC. 2004.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Měření fyzického sebepojetí pomocí dotazníku PSPP. The 3rd International Scientific Conference "Physical Educaion and Sport 2004". 2004.
Šafář M. Psychoterapeutická změna u dlouhodobě nezaměstnaných zdravotně postižených klientů. Mezinárodní psychoterapeutická konference v Luhačovicích. 2003.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Válková H., Šiška E., Šafář M. Profesně poradenské centrum FTK UP. Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh E2 - Informační centra, vysokoškolské knihovny a poradenská centra. 2002.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Základy psychologie sportu KSK/KPSS LS Se 0
Základy psychologie sportu KSK/KPSS LS 0
Psychologie sportu KSK/KPSSP ZS Se 0
Psychologie sportu KSK/KPSSP ZS 0
Psychologie sportu a zdraví KSK/KPSZ ZS 2
Psychologie sportu a zdraví KSK/KPSZ ZS Se 2
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/KPSTV ZS 2
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/KPSTV ZS Se 2
Mentální trénink KSK/KMTR ZS Se 0
Mentální trénink KSK/KMTR ZS 2
Koučink KAS/KOUC ZS 5
Sportovní trénink II. KAS/KSPT2 ZS 2
Základy psychologie sportu KSK/ZPSS LS 3
Základy psychologie sportu KSK/ZPSS LS Se 4
Psychologie sportu 1 CZV/PSSP1 ZS 0
Psychologie sportu 2 CZV/PSSP2 LS 0
Základy psychologie sportu KSK/PSS LS Se 0
Základy psychologie sportu KSK/PSS LS 0
Psychologie sportu KSK/PSSP ZS 0
Psychologie sportu KSK/PSSP ZS Se 0
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/PSTV ZS 6
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/PSTV ZS Se 0
Psychologie souborná zkouška KSK/PSYZ LS 0
Psychologie sportu a zdraví KSK/PSZ ZS 6
Psychologie sportu a zdraví KSK/PSZ ZS Se 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.