Mgr. Josef Urban

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636315,585636304, 606900120

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 117 (výukový objekt)

1.09

odborný asistent

Fyzikální terapie.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Region Olomouc UNIFY ČR (předseda, 2004–)
ČLÁNEK
Poděbradská R., Poděbradský J., Urban J. Benefity a úskalí kombinované terapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017.
Urbanová R., Humplíková L., Dřímalová H., Procházka V., Turcsányi P., Pikalová Z., Holzerová M., Krůzová L., Jarošová M., Urban J., Vrbková J., Indrák K., Papajík T. Biological and clinical characteristics of patients with chronic lymphocytic leukemia with the IGHV3-21 and IGHV1-69; analysis of data from a single center. Neoplasma. 2015.
Lehnert M., Urban J., Procházka J., Psotta R. Isokinetic strength of knee flexors and extensors of adolescent Soccer players and its changes based on movement speed and age. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Smékal D., Kalina R., Urban J. Rehabilitace po artroskopických náhradách předního zkříženého vazu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2006.
Smékal D., Opavský J., Urban J., Mayer M. Stereotyp vstávání ze sedu v klinické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Smékal D., Mayer M., Urban J., Opavský J. Vstávání ze sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Možnosti monitorování držení těla a trajektorie pohybu diagnostickým systémem DTP-2. Česká antropologie. 2004.
Urban J., Vařeka I., Svajčíková J. Přehled metod hodnocení plantogramu z hlediska diagnostiky plochonoží. Fyzioterapie [online]. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mayer M. Dynamika stabilizačního systému: některé souvislosti. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapieFakulty tělesné kultury. 2010.
Urban J. Inkompletní avulze brachiálního plexu - dva roky poté, kazuistická studia. In Urban J., Smékal D. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Urban J. Inkompletní avulze brachiálního plexu - dva roky poté, kazuistická studia. In Urban J., Smékal D. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Tomis C., Urban J., Opavský J., Salinger J. Využití diganostického systému DTP2 v hodnocení Trendelenburgovy zkoušky [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Tomis C., Urban J., Opavský J., Elfmark M. Assessment of the Trendelenburg test with DTP-2 diagnostic system. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health ? proceedings. 2006.
Opavský J., Urban J. Faktory v etiopatogeneze bolestí dolní části zad a prediktory chronicity. Sborník přednášek - XXXVIII. neurofarmakologické sympózium - vertebrogenní onemocnění. 2006.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Szotkowská J., Štěpaník P., Novotný J. Capabilities of application of the diagnostic system DTP-2 for monitoring of static and dynamic parameters of human body segment. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Kolisko P., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Szotkowská J., Urban J. Problems in evaluating spine shape and axial system, use of knowledge for examination of diagnostic system DTP-2 [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Urban J., Opavský J., Salinger J., Krejčí J. Využití diagnostického sytmému DTP-2 ke sledování změn statistických a dynamických parametrů v pohybovém segmentu. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Urban J., Horáčková B. Dynamika elektrodiagnostického a klinického nálezu u periferní parézy - kazuistiky. Sborník abstrakt - XI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Monitoring of the trajectory of a moving human body's segment by means of the diagnostic system DTP-2 [Abstract]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Monitoring of the trajectory of a moving human body's segment by means of the diagnostic system DTP-2 [CD]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Horáčková B., Urban J. Stranové rozdíly prahově sensitivních a prahově motorických hodnot stimulujícího proudu při vyšetření l/t křivek m.m. tibiales anteriores. Sborník abstrakt - XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Richterová P., Urban J. Stanovení prahů experimentální tlakové bolesti v diagnostických bodech pro fibromyalgický syndrom. III. česko-slovenské dialógy o bolesti. 2001.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. Zborník prednášok V. zjazdu Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Urban J. Přehled metod hodnocení plantogramu z hlediska diagnostiky plochonoží. Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Svajčíková J., Vařeka I., Urban J. Srovnání výsledků hodnocení plantogramu z hlediska plochonoží různými metodami [Abstract]. Sborník abstrakt VII. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Brach M., Urban J. Kombinovaná terapie. In Navrátil L., Kolář P., Zeman M. (Eds.) Fyzikální léčebné metody pro praxi. 2019.
Brach M., Malay M., Urban J. Kontaktní elektroterapie. In Navrátil L., Kolář P., Zeman M. (Eds.) Fyzikální léčebné metody pro praxi. 2019.
Brach M., Urban J. Ultrazvuk. In Navrátil L., Kolář P., Zeman M. (Eds.) Fyzikální léčebné metody pro praxi. 2019.
Urban J. Fyzikální terapie v léčbě bolesti. Léčba bolesti. 2013.
ABSTRAKT
Urban J. Entezopatie u sportovců - pohled fyzioterapeuta. Sborník abstrakt XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Urban J. Fyzikální terapie pletence ramenního. Sborník abstrakt XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Urban J. Benefity a rizika vybraných technik fyzikální terapie. Sborník abstraktů V. konference fyzioterapie s mezinárodní účastí, 2017. 2017.
Hluštík P., Opavský J. Možný přínos fumkční MR mozku k diagnostice a fyzioterapii. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů VI. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Urban J. ,,Quo vadis´´, fyzikální terapie? Sborník abstrakt VI. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Ořechovská K., Janura M., Svoboda Z. Vliv čití a délky pahýlu na posturální stabilitu ve stoji u transtibiálně amputovaných. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Urban J. Fyzikální terapie v léčbě bolesti myofasciální etiologie. Berounský rehabilitační den. Sborník abstrakt. 2015.
Urban J. Iatrogenní poškození periferního nervového systému při operačníních výkonech v regionu kyčelního kloubu. Sborník abstrakt IV. absolvenstká konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Lehnert M., Urban J., Háp P., Procházka J. Muscle strength of hamstrings and quadriceps in junior footballers from the point of view of dominance. World Congress of Performance Analysis of Sport IX. 2012.
Smékal D., Kyněrová E. Platnost kapsulárního vrozce dle Cyriaxe u koxartrózy. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů IV. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Jakubec A., Urban J., Müllerová V., Klimešová I., Botek M. Vliv magnetoterapie na aktivitu autonomního nervového systému. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Hrochová K., Urban J. Formální a věcné nedostatky předpisu fyzikální terapie lege artis. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Hrochová K., Urban J. Formální a věcné nedostatky předpisu fyzikální terapie lege artis. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Svoboda Z., Kozáková J. Kinematická analýza chůze a její využití v rehabilitaci. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Vágner L. Manuální termodiagnostika. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Klíšťová J., Neumannová K. Ovlivnění dechových funkcí fyzioterapeutickými technikami u pacientů s Parkinsonovou chorobou. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Neumannová K. Plicní rehabilitace - intrumentální techniky. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Bufková Š., Urban J. Stabilita vyšetření akomodačního kvocientu musculus tibialis anterior u zdravých probandů. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolvenstká konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Bufková Š., Urban J. Stabilita vyšetření akomodačního kvocientu musculus tibialis anterior u zdravých probandů. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolvenstká konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Karásková K., Urban J. Vakuum kompresní terapie u seniorů s ulcus cruris venosum. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolvenstká konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Karásková K., Urban J. Vakuum kompresní terapie u seniorů s ulcus cruris venosum. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolvenstká konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Urban J. Dynamika návratu svalové síly musculus quadriceps femoris po artroskopických operacích kolenního kloubu [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Urban J. Dynamika návratu svalové síly musculus quadriceps femoris po artroskopických operacích kolenního kloubu [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Smékal D. FAQ - pacientů po plastice předního zkříženého vazu. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Hlavačková P., Kozáková D., Svoboda Z. Komplexní pohled na posturální stabilitu u pacientů po amputaci dolní končetiny (diagnostika, terapie). In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Možnosti využití dechové rehabilitace u poruch dýchání různé etiologie - poznámky z praxe. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Opavský J., Urban J. Problémy a potenciální oblasti dalšího rozvoje neurorehabilitace v České republice [Abstract]. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Opavský J. Role, úloha a náplň studia fyzioterapie u nás a ve světě. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Tomisová D., Hamáčková A., Tomis C. Terapie instabilit krční páteře s využitím S-E-T konceptu [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Vařeka I. Alternativní pohled na původ a povahu motorických vzorů [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Smékal D., Urban J., Kalina R. Femoropatelární bolestivý syndrom u pacientů po plastice předního zkříženého vazu. XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
Yanac Paredes E. I. Hodnocení pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu povrchovou polyelektromyografií - pilotní studie [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Mayer M., Hluštík P. Kompenzační a adaptační mechanismy u pacientů po CMP [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Dvořák R., Holibka V. Morfologie společné inzerce m. diaphragma a m. transverus abodimins v interkostálních prostorech [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT workshop [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u mladých zdravých probandů [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Stejskal P. Principy preskripce programu pohybové aktivity [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Opavský J., Urban J. Současné trendy neurorehabilitace [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Opavský J., Urban J. Současné trendy neurorehabilitace [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Urban J., Smékal D., Opavský J., Přibylová S., Richterová P., Musulisová N. Tlaková algometrie v experimentu a klinické rehabilitační praxi. In Hnátek J. (Eds.) XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
Urban J. Úskalí elektrodiagnostiky ve fyzioterapii. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolvenská konference katedry fyzioterapie fakulty tělesné kultury. 2006.
Urban J. Úskalí elektrodiagnostiky ve fyzioterapii. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolvenská konference katedry fyzioterapie fakulty tělesné kultury. 2006.
Uhlíř P., Opavský J. Vliv reflexní masáže na autonomní regulaci variability srdeční frekvence [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Smékal D., Hamáčková A. Využití TerapiMasteru u pacientů po rekonstrukcích předního křížového vazu [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Poděbradský J. Význam aspekce pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Opavský J., Urban J. Význam edukace v problematice bolesti pro léčebnou rehabilitaci. XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Urban J. Profestní problematika fyzioterapeutů v ČR. 2. odborný seminář regionu Olomouc UNIFY ČR. .
Urban J. Fyzikální terapie muskuloskeletální bolesti - pohled fyzioterapeuta. XII. Česko-Slovenské dialogy o bolesti. 2010.
Urban J. Inkompletní avulze brachiálního plexu - dva roky poté. Kazuistická studie. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Urban J. Objektivizace výchylky plošiny posturomedu systémem DTP2. 8. Jandův myoskeletální den. 2010.
Urban J. Racionální volba fyzikální terapie u pacientů po CMP. 3. Odborná konference - Péče o pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě. 2009.
Urban J. Dynamika návratu svalové síly musculus quadriceps femoris po artroskopických operacích kolenního kloubu. II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Urban J. Klasická elektrodiagnostika - 200 let od narození Guillaima Duchennea. Konference ke 30. výročí Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov. 2006.
Burianová K. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Dvořák R. Současné pohledy na význam bránice v klinické praxi lékaře a fyzioterapeuta. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Urban J. Tlaková algometrie v experimentu a klinické rehabilitační praxi. In Hnátek J. (Eds.) XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2006.
Urban J. Úskalí elektrodiagnostiky. 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Urban J. Elektromyostimulace v rehabilitaci. Odborný seminář UNIFY ČR. 2005.
Urban J. Elektrostimulace v rehabilitaci. Odborný seminář BTL zdravotnická technika, a. s. 2005.
Urban J. Galvanoterapie. Odborný seminář BTL zdravotnická technika, a. s. 2005.
Urban J. Hodnocení změn rozsahu pohybu krčního úseku páteře po měkké mobilizaci. Obhajoba vnitřního grantu FTK UP Olomouc. 2005.
Urban J. Krátkovlnná diatermie. Odborný seminář BTL zdravotnická technika, a.s. 2005.
Urban J. Legislativní, technické a kvalifikační předpoklady pro výkon procedur fyzikální terapie. Odborný seminář BTL zdravotnická technika, a. s. 2005.
Urban J. Nejčastější omyly a chyby při aplikaci procedur elektroterapie a temoterapie. 1. odborný seminář Regionu Olomouc UNIFY ČR a KFT FTK UP Olomouc. 2005.
Urban J. Slepé uličky a temná zákoutí procedur fyzikální terapie. BTL zdravotnická technika, a. s. . odborný seminář. 2005.
Urban J. Vysokofrekvenční elektroterapie. Odborný seminář BTL zdravotnická technika, a. s. 2005.
Urban J. Aplikace elektroléčby. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Aplikace elektroléčby. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Dynamika elektrodiagnostického a klinického nálezu u periferní parézy - kazuistiky. XI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Urban J. Elektrostimulace versus elektrogymnastika. Seminář Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Intenzivní fyzioterapie po lézi periferního nervu - Jak dlouho máme čekat na reinervaci svalu? Aktuality ve fyzioterapii. Rehabilitace v neurologii - neurofyziologie v rehabilitaci. 2004.
Urban J. Kombinovaná terapie. Seminář Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Kombinované terapie. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Kombinované terapie. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Možnosti aplikace elektroléčby. Seminář Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Nejčastější chyby při aplikaci elektroléčby. Seminář Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Prediktory chronicity bolestí dolní části zad. Regionální seminář neurologické kliniky FN a LF, Olomouc. 2004.
Urban J. Stimulační proudy. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Stimulační proudy. Fyzikální terapie - současné trendy v aplikaci elektroléčby. 2004.
Urban J. Fyzikální terapie bolestivých stavů dolních zad u nás a ve světě: existuje optimální algoritmus? Aktuality ve fyzioterapii - Funkční stabilizace lumbosakrální páteře. 2003.
Urban J. Dynamika elektrodiagnostického a klinického nálezu u těžké traumatické parézy n. peroneus communis - kazuistika. Seminář Fyzioterapie v neurologii, Neurologická klinika FN Olomouc. 2002.
Urban J. Elektroterapie v léčbě bolesti. Seminář Problematika bolesti v rehabilitaci, UNIFY ČR, Centrum léčebné rahabilitace Nemocnice Prostějov. 2002.
Urban J. Klasická a moderní elektrodiagnostika - kazuistika. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Klasická a moderní elektrodiagnostika - kazuistika. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Kombinovaná terapie - simultánní aplikace terapeutického ultrazvuku a elektroterapie. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Kombinovaná terapie - simultánní aplikace terapeutického ultrazvuku a elektroterapie. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Nové typy pulsních proudů a jejich využití ve fyzikální terapii. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Transkutánní elektrická neurostimulace. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Transkutánní elektrická neurostimulace. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Vyšetření I/t křivky. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. Vyšetření I/t křivky. Radiobiologická společnost ČLS JEP a BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2002.
Urban J. . 18. vojenský fyziatrický den. ÚVN Praha. 2001.
Urban J. Alexandrova a Feldenkraisova technika. Sympózium "Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie". MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Analytické a reflexní přístupy při ovlivnění myofasciální bolesti v regionu pletence ramenního. Kurz špeciálnej kineziológie pre lekárov a fyzioterapeutov - "Pletenec ramenný" MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Anatomie, kineziologie a biomechanika regionu kyčelního kloubu včetně funkce svalů. Kurz speciální kineziologie pro lékaře a fyzioterapeuty - "Kyčelní kloub". FTK KFA UP Olomouc a REHEX Hodonín. 2001.
Urban J. Anatomie, kineziologie a biomechanika regionu kyčelního kloubu včetně funkce svalů. Kurz špeciálnej kineziológie pre lekárov a fyzioterapeutov - "Bedrový kľb" MYOMED bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Diagnostika a terapie bolesti myofasciální etiologie na dolních končetinách. Kurz "Kinezioterapie pro fyzioterapeuty II". Schroth, spol. s r.o. 2001.
Urban J. Diagnostika a terapie bolesti myofasciální etiologie na horních končetinách. Kurz "Kinezioterapie pro fyzioterapeuty I". Schroth, spol. s r.o. 2001.
Urban J. Diatermie. Sympózium "Fyzikálna terapia II" MYOMED bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Distanční elektroterapie. Sympózium "Fyzikálna terapia II" MYOMED bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Elektrodiagnostika a elektrostimulace. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře v předatestační přípravě II. Rehex Hodonín a Schroth, pol. s r.o. 2001.
Urban J. Fyzikální terapie u vertebrogenního algického syndromu. Odborný seminář "Vertebrogenní algický syndrom" pod záštitou ČLS. 2001.
Urban J. Generalizace funkčních poruch pohybové soustavy, diagnostika a terapie. Technical Univezsity of Opole. Wydzial Wychowania Fyzycznego i Fizjoterapii. 2001.
Urban J. Klasická a moderní elektrodiagnostika - kazuistika. Odborný seminář "Fyzikální terapie v praxi" BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2001.
Urban J. Kombinovaná terapie. Sympózium "Fyzikálna terapia II" MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Kombinovaná terapie - simultánní aplikace terapeutického ultrazvuku a elektroterapie. Odborný seminář "Fyzikální terapie v praxi" BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2001.
Urban J. Kombinovaná terapie v léčbě bolesti myofasciální etiologie. Sympózium "Funkční patologie svalového systému v souvislosti s bolestivými hybnými syndromy". 2001.
Urban J. Magnetoterapie. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře v předatestační přípravě II. Rehex Hodonín a Schroth, pol. s r.o. 2001.
Urban J. Magnetoterapie. Sympózium "Fyzikálna terapia II" MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Metodiky dle Klappa a Schrotové. Sympózium "Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie". MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Palpace manuální vyšetření v regionu pletence ramenního. Kurz špeciálnej kineziológie pre lekárov a fyzioterapeutov - "Bedrový kľb" MYOMED bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Palpace manuální vyšetření v regionu pletence ramenního. Kurz speciální kineziologie pro lékaře a fyzioterapeuty - "Kyčelní kloub". FTK KFA UP Olomouc a REHEX Hodonín. 2001.
Urban J. Palpace manuální vyšetření v regionu pletence ramenního. Kurz špeciálnej kineziológie pre lekárov fyzioterapeutov - "Pletenec ramenný" MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Patofyziologie bolesti. Sympózium "Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie". MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Plantografická metody hodnocení stavu klenby nožní při statistickém zatížení. V. konferencia Spoločnosti myoskeletálnej medicíny Slovenskej lékarskéj spoločnosti. 2001.
Urban J. Praktické aspekty aplikace kontaktní elektroterapie. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře v předatestační přípravě II. Rehex Hodonín a Schroth, pol. s r.o. 2001.
Urban J. Problematika bolesti a analgetických procedur fyzikální terapie. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře v předatestační přípravě I. Rehex Hodonín a Schroth, pol. s r.o. 2001.
Urban J. Problematika bolesti a nocicepce ve fyzikální terapii. Sympózium "Fyzikálna terapia I" MYOMED bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Reflexní masáže. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře v předatestační přípravě II. Rehex Hodonín a Schroth, pol. s r.o. 2001.
Urban J. Transkutánní elektrická neurostimulace. Odborný seminář "Fyzikální terapie v praxi" BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2001.
Urban J. Transkutánní elektrická neurostimulace. Sympózium "Fyzikálna terapia I" MYOMED bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Transkutánní elektrická neurostimulace a elektroanalgezie. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře v předatestační přípravě I. Rehex Hodonín a Schroth, pol. s r.o. 2001.
Urban J. Vojtova reflexní lokomoce. Sympózium "Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie". MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J. Vysokofrekvenční proudy. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře v předatestační přípravě II. Rehex Hodonín a Schroth, pol. s r.o. 2001.
Urban J. Vyšetření I/t křivky. Odborný seminář "Fyzikální terapie v praxi" BTL zdravotnická technika, s.r.o. 2001.
Urban J. Základy neurofyziologie pohybové soustavy. Sympózium "Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie". MYOMED Bratislava pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J., Smékal D. Diagnostika v regionu pletence ramenního I. Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty I. pletenec ramenní. 2000.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. V. zjazd Spoločnosti myoskleltálnej medicíny. 2000.
Urban J. Magnetoterapie a ostatní formy distanční elektroterapie. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře FBLR a lékaře v přípravě na tuto atestaci, případně lékaře jiných odbornístí, kteří FT ordinují v rámci své odbornosti. 2000.
Urban J. Problematika bolesti a analgetických procedur. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře FBLR a lékaře v přípravě na tuto atestaci, případně lékaře jiných odbornístí, kteří FT ordinují v rámci své odbornosti. 2000.
Urban J., Vařeka I., Svajčíková J. Přehled metod hodnocení plantogramu z hlediska diagnostiky plochonoží. VII. sjezd SRFM Luhačovice. 2000.
Urban J., Vařeka I., Svajčíková J. Přehled metod hodnocení plantogramu z hlediska diagnostiky plochonoží. 4. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesvé výchovy. 2000.
Svajčíková J., Vařeka I., Urban J. Srovnání výsledků hodnocení plantogramu z hlediska plochonoží různými metodami. VI. sjezd SRFM. 2000.
Smékal D., Urban J. Terapie I. - analytické techniky. Speciání kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty I. - pletenec ramenní. 2000.
Urban J. Transkutánní elektrická neurostimulace. Intenzivní kurz fyzikální terapie. 2000.
Urban J. Transkutánní elektrická neurostimulace, elektroanalgezie. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře FBLR a lékaře v přípravě na tuto atestaci, případně lékaře jiných odbornístí, kteří FT ordinují v rámci své odbornosti. 2000.
Urban J., Poděbradský J. Vybrané aspekty aplikace transkutánní elektrické neurostimulace. XVII. vojenský fyziatrický den. 2000.
Urban J. Vysokofrekvenční proudy. Intenzivní kurz fyzikální terapie pro lékaře FBLR a lékaře v přípravě na tuto atestaci, případně lékaře jiných odbornístí, kteří FT ordinují v rámci své odbornosti. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam pánevního regionu v řetězení funkčních poruch pohybového systému. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam pánevního regionu v řetězení funkčních poruch pohybového systému. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam panvoného regionu v reťazení funkčných porúch pohybovej sústavy. V. zjazd SMM-Problematika porúch v oblasti panvy. 2000.
Urban J. Základy neurofyziologie pohybové soustavy. Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie. 2000.
SBORNÍK - CELEK
1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury: sborník abstraktů. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury: sborník abstraktů. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.