Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636319

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NA 1.14

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Společnost Parkinson, o.s. (člen, 2002–)
  • Česká kineziologická společnost (člen, 2011–)

Státnicová komise

  • Státnicová komise pro obor fyzioterapie na FTK UP (člen, 2001–)

Jiné komise a orgány

  • Pedagogická komise FTK (člen, 2012–)
ČLÁNEK
Neumannová K., Koblížek V., Šlachtová M., Dupalová D., Zmeškalová D., Michalčíková T., Kopecký M., Nevoránek L. Úroveň pohybových aktivit u žen s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2019.
Neumannová K., Dupalová D., Šlachtová M., Dvořák R. Vliv rehabilitační léčby na ventilační parametry a sílu dýchacích svalů u pacientky s Parkinsonovou nemocí. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2018.
Dupalová D., Šlachtová M., Neumannová K., Doleželová EI., Magátová M., Sečkařová L. Klinické hodnocení rovnováhy u pacientů s Parkinsonovou nemocí v fyzioterapeutické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017.
Šlachtová M., Umlaufová K., Dupalová D., Neumannová K. Poruchy posturální stability a kognice u pacientů s Parkinsonovou nemocí – možnosti testování v rehabilitaci. Rehabilitácia. 2017.
Maixnerová E., Svoboda Z., Gonosová Z., Dupalová D., Lehnert M. The effect of balance therapy on postural stability in a group of seniors using active video games (Nintendo wii). Journal of Physical Education and Sport. 2017.
Dupalová D., Halaštová A. Rizikové faktory vzniku bolestí bederního úseku páteře u hráčů golfu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2015.
Dupalová D., Šlachtová M., Doleželová E. Možnosti využití aktivních videoher v rehabilitaci. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D. Signs of abnormal motor performance in preschool children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Dupalová D. Chůze - učíme se znovu chodit. Parkinson. 2008.
Dupalová D., Opavský J., Janečková K. Vliv kinezioterapie na vybrané charakteristiky chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Rodová D., Mayer M., Janura M. Současné možnosti využití povrchové elektromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001.
Rodová D. Vztah mezi elektromyografickým signálem a sílou. Fyzioterapie [online]. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opavský J., Dupalová D., Janečková K. Hodnocení pohybových aktivit a efektu rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí českou verzí Parkinson Activity Scale [Abstract]. In . (Eds.) 19. český a slovenský neurologický sjezd, 26. český a slovenský epileptologický sjezd. 2004.
Rodová D., Opavský J. The assessment of movement activites using the parkinson activity scale in subjects with parkinson`s disease. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Rodová D., Vaverka F., Janura M. The relationship between the surface electromyographic signal and force. Proceedings of International Conference on Biomachanics of Man 2002. 2002.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Elfmark M., Velísková J. Evidence-based rehabilitation in Parkinson´s disease: Gait analysis and autonomic nervous system functions assessment. III. Miedzynarodowe Dni Fizjoterapii - Streszczenia. 2001.
Rodová D., Stromšík P. Povrchová elektromyografie v posturálně různě obtížných situacích. Nová generace ve vědě na prahu milénia: sborník příspěvků z celostátní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie - II. díl. 2001.
Rodová D. Vlivy lokalizace elektrod a použití frekvenčního filtru při sledování m. vastus medialis povrchovou elektromyografií. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů z celostátní stud. věd. konference s mezinár. účastí Kinantropologie 2000. 2000.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Velísková J., Elfmark M. Gait analysis with the use of 3-D videography in patients with Parkinson´s disease before and after the rehabilitation programme. Book of abstracts, International Symposium on Gait Disorders. 1999.
ABSTRAKT
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Voláková E., Zatloukal J., Kociánová J., Plutínský M., Koblížek V. Frail patients with COPD (grade 2/group B) are at higher risk of falls than non-frail patients with the same disease severity. European Respiratory Journal. Supplement. 2019.
Šlachtová M., Dupalová D. Nové postupy v pohybové léčbě nemocných s Parkinsonovou nemocí. Sborník abstrakt - XXIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2017.
Šlachtová M., Dupalová D. Současné trendy v kinezioterapii u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Sborník abstrakt VI. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Opavský J., Dupalová D. Klinická a laboratorní hodnocení motorických aktivit pacientů s Parkinsonovou nemocí pro optimalizaci jejich neurorehabilitace. Sborník abstraktů z mezinárodní konference konané 3.-4.10.2014 v Olomouci. 2014.
Opavský J., Šlachtová M., Dupalová D. Terapeutické postupy a aktivity ovlivňující neuroplasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Plasticita mozku a rehabilitace. V čem je rehabilitace osob vyššího věku jiná? 2014.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D., Svoboda Z., Myšáková M., Klimešová I. The influence of different acoustic stimuli (metronome vs. song) on basic temporal and spatial variables and foot pressure distribution during gait in patients with Parkinson´s disease. Abstracts of the Eighteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 2014.
Šlachtová M., Dupalová D. Kinezioterapie u parkinsoniků. Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Voláková E., Zatloukal J., Kociánová J., Plutínský M., Koblížek V. Frail patients with COPD (grade 2/group B) are at higher risk of falls than non-frail patients with the same disease severity. 2019.
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Dvořák R. The effect of Parkinson’s disease on respiratory capacity. 2017.
Dupalová D. Dolní končetiny v akci. 2016.
Dupalová D. Balanční trénink. 2015.
Rodová D. . Movement and health 3rd International Conference. 2003.
Rodová D. . IV. Miedzynarodowe dni fyzjoterapii: objektywne metody kontroli procesu fizjoterapii. 2003.
Rodová D. Povrchová elektromyografie v posturálně různě obtížných situacích. Celostátní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie Nová generace ve vědě na prahu milénia. 2001.
Opavský J., Rodová D., Velísková J., Janura M., Elfmark M. Vybrané aspekty neurorehabilitace Parkinsonovy nemoci. Regionální klinický neurologický seminář, FN Olomouc. 2000.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.