MUDr. Rudolf Ditmar

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636302

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 117 (výukový objekt)

1.38

odborný asistent

ČLÁNEK
Gallo J., Kamínek P., Zapletalová J., Novotný R., Čechová I., Ditmar R. Předčasné selhání polyetylenové vložky u TEP kýčelního kloubu ABG I. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2003.
Steidl L., Ditmar R. Magnézium donor zdraví a pohody - II. díl. Interní medicína pro praxi. 2001.
Steidl l., Ditmar R., Dostál A. Serum magnesium and calcium in patiens with dorsalgias. Magnesium Research. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kolisko P., Stejskal P., Ditmar R., Hošek I. Programy pohybových aktivit pro pacienty a návštěvníky lázní Slatinice. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kolisko P., Hošek I., Ditmar R., Stejskal P. Systémové pojetí programů pohybových aktivit v podmínkách léčebně edukačních pobytů v lázních Slatinice. Interdisciplinární konference s mezinárodní účastí Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 2002.
Ditmar R., Steidl L., Dostál A.. Sérové kalcium a mangezium u chronických dorsalgií. Seminář Neurologické kliniky FN Olomouc. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.