Harmonogram AR

V současné chvíli je již zobrazován Harmonogram pro akademický rok 2024/2025. Informace k právě končícímu akademickému roku 2023/2024 jsou uvedeny níže.

2024|2025

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2024–2025 1. 9. 2024 31. 8. 2025
       
Zimní semestr 1. 9. 2024 9. 2. 2025
Bloková výuka* 16. 9. 2024 22. 9. 2024
Výuka podle pravidelného rozvrhu 23. 9. 2024 20. 12. 2024
Rektorské volno     23. 12. 2024
  30. 12. 2024 31. 12. 2024
       
Letní semestr 10. 2. 2025 31. 8. 2025
Bloková výuka* 3. 2. 2025 9. 2. 2025
Akademický týden** 17. 2. 2025 23. 2. 2025
Výuka podle pravidelného rozvrhu 10. 2. 2025 9. 5. 2025
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky 22. 4. 2025 25. 4. 2025
Sportovní den UP (rektorské volno)     14. 5. 2024
Hlavní prázdniny 1. 7. 2025 31. 8. 2025
       
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 6. září 2024
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2024/2025 5. září 2025

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Řídí se vnitřní normou UP č. R-B-24/06, Harmonogram akademického roku 2024/2025 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2024/2025, ve znění novely č. 1.

Zápis předmětů na zimní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 10:00 hod. 5. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 5. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 5. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 11:00 hod. 11. 7. 2024 1. 10. 2024
Studenti 3. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 5. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 3. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 11. 7. 2024 1. 10. 2024
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 10:00 hod. 12. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 12. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 12. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 13:00 hod. 10. 7. 2024 1. 10. 2024
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 12. 9. 2024 1. 10. 2024
Studenti 2. a vyšších ročníků od 13:00 hod. 10. 7. 2024 1. 10. 2024
Zahraniční studenti | krátkodobý studijní pobyt nebo stáž        
  od 09:00 hod. 28. 8. 2024 6. 10. 2024
         
Zápis předmětů na letní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 23. 1. 2025 24. 2. 2025
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 23. 1. 2025 24. 2. 2025
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 23. 1. 2025 24. 2. 2025
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 21. 1. 2025 24. 2. 2025
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 21. 1. 2025 24. 2. 2025
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 21. 1. 2025 24. 2. 2025
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 21. 1. 2025 24. 2. 2025
Studenti 3. ročníků od 10:00 hod. 21. 1. 2025 24. 2. 2025
Zahraniční studenti | krátkodobý studijní pobyt nebo stáž        
  od 09:00 hod. 24. 1. 2025 3. 3. 2025

Zápis do vyšších ročníků

Zápis do vyšších ročníků je prováděn automaticky při kontrole studia Oddělením pro studium FTK UP. Není potřeba cokoliv na Oddělení pro studium nosit. V případě nalezení nesrovnalosti budete vyzváni studijní referentkou k dostavení se na Oddělení pro studium a vzniklá situace bude řešena individuální formou.

Evaluace

Popis Datum
Evaluace ZS studenty 9. 12. 2024   10. 2. 2025
Reakce vyučujících na evaluaci 17. 2. 2025   17. 3. 2025
Hodnocení předmětů jejich garanty 18. 3. 2025   15. 4. 2025
Evaluace LS studenty 12. 5. 2025   27. 6. 2025
Reakce vyučujících na evaluaci 4. 7. 2025   3. 9. 2025
Hodnocení předmětů jejich garanty 11. 9. 2025   9. 10. 2025
Hodnocení garanty SP a vedoucími katedry 10. 10. 2025   7. 11. 2025

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Vložení závěrečných prací do IS STAG  
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2025* do 30. 11. 2024
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2025 do 30. 4. 2025
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2025 do 30. 6. 2025

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci ve znění pozdějších novel.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín – mimořádný*      
Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám   do 20. 11. 2024
Státní závěrečné zkoušky 2. 12. 2024 9. 2. 2025
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2025 červenec 2025
Letní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 4. 2025
Státní závěrečné zkoušky 19. 5. 2025 13. 6. 2025
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2025 červenec 2025
Podzimní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 6. 2025
Státní závěrečné zkoušky 18. 8. 2025 4. 9. 2025
Promoce (podrobné informace zde)     říjen 2025

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci ve znění pozdějších novel.

Přijímací řízení

Praktické přijímací zkoušky      
  22. 4. 2025 25. 4. 2025
Ústní a písemné zkoušky      
Bakalářský studijní program 22. 4. 2025 30. 6. 2025
Navazující magisterský studijní program (rozhodnutím děkana aktualizováno dne 24. 3. 2023) 22. 4. 2025 30. 6. 2025
Doktorský studijní program     červen 2025

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci 08:00–14:00 hod.   29. 11. 2024
  09:00–14:00 hod.   25. 1. 2025
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 1. 11. 2024 15. 3. 2025
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu 1. 11. 2024 31. 5. 2025
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v studijních programech akreditované v cizím jazyce 1. 11. 2024   31. 8. 2025
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – zimní semestr (elektronicky) 1. 9. 2024 30. 9. 2024
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – letní semestr (elektronicky) 1. 1. 2025 31. 1. 2025
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – zimní semestr (elektronicky) 1. 9. 2024 30. 9. 2024
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – letní semestr (elektronicky) 1. 1. 2025 31. 1. 2025
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia 1. 10. 2024 30. 11. 2024
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia 10. 10. 2024 20. 11. 2024
International Teaching Week 18. 11. 2024 22. 11. 2024
  7. 4. 2025 11. 4. 2025

KS | Harmonogram konzultací

Zveřejněn na http://ftkrozvrh.upol.cz/

Zelená kniha

Harmonogram AR 2023|2024

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2023–2024 1. 9. 2023 31. 8. 2024
       
Zimní semestr 1. 9. 2023 11. 2. 2024
Bloková výuka* 11. 9. 2023 17. 9. 2023
Výuka podle pravidelného rozvrhu 18. 9. 2023 15. 12. 2023
Rektorské volno     22. 12. 2023
      29. 12. 2023
       
Letní semestr 12. 2. 2024 31. 8. 2024
Bloková výuka* 5. 2. 2024 11. 2. 2024
Akademický týden** 19. 2. 2024 25. 2. 2024
Výuka podle pravidelného rozvrhu 12. 2. 2024 10. 5. 2024
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky 22. 4. 2024 26. 4. 2024
Sportovní den UP (rektorské volno)     07. 5. 2024
Hlavní prázdniny 1. 7. 2024 31. 8. 2024
       
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. září 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 6. září 2024

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Řídí se vnitřní normou UP č. R-B-23/07, Harmonogram akademického roku 2023/2024, a Harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2023/2024, ve znění novely č. 1.

Zápis předmětů na zimní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 6. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 10:00 hod. 5. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 11:00 hod. 13. 7. 2023 26. 9. 2023
Studenti 3. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 3. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 13. 7. 2023 26. 9. 2023
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 09:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 6. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 13:00 hod. 12. 7. 2023 26. 9. 2023
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 6. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. a vyšších ročníků od 13:00 hod. 12. 7. 2023 26. 9. 2023
Zahraniční studenti | krátkodobý studijní pobyt nebo stáž        
  od 09:00 hod. 23. 8. 2023 2. 10. 2023
         
Zápis předmětů na letní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 25. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 25. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 25. 1. 2024 19. 2. 2024
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Zahraniční studenti | krátkodobý studijní pobyt nebo stáž        
  od 09:00 hod. 26. 1. 2024 26. 2. 2024

Zápis do vyšších ročníků

Zápis do vyšších ročníků je prováděn automaticky při kontrole studia Oddělením pro studium FTK UP. Není potřeba cokoliv na Oddělení pro studium nosit. V případě nalezení nesrovnalosti budete vyzváni studijní referentkou k dostavení se na Oddělení pro studium a vzniklá situace bude řešena individuální formou.

Evaluace

Datum Popis
11. 12. 2023 12. 2. 2024 Evaluace ZS studenty
19. 2. 2024 18. 3. 2024 Reakce vyučujících na evaluaci
19. 3. 2024 16. 4. 2024 Hodnocení předmětů jejich garanty
13. 5. 2024 28. 6. 2024 Evaluace LS studenty
5. 7. 2024 4. 9. 2024 Reakce vyučujících na evaluaci
12. 9. 2024 10. 10. 2024 Hodnocení předmětů jejich garanty
11. 10. 2024 8. 11. 2024 Hodnocení garanty SP a vedoucími katedry

Evaluace (závěrečné zprávy)

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Vložení závěrečných prací do IS STAG  
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2024* do 30. 11. 2023
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2024 do 30. 4. 2024
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2024 do 30. 6. 2024

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011-ÚZ05 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín – mimořádný*      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám   do 20. 11. 2023
Státní závěrečné zkoušky 2. 1. 2024 9. 2. 2024
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2024 červenec 2024
Letní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 4. 2024
Státní závěrečné zkoušky 20. 5. 2024 14. 6. 2024
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2024 červenec 2024
Podzimní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky 19. 8. 2024 5. 9. 2024
Promoce (podrobné informace zde)     říjen 2024

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011-ÚZ05 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijímací řízení

Praktické přijímací zkoušky      
  22. 4. 2024 26. 4. 2024
Ústní a písemné zkoušky      
Bakalářský studijní program 22. 4. 2024 30. 6. 2024
Navazující magisterský studijní program
(rozhodnutím děkana aktualizováno dne 24. 3. 2023)
22. 4. 2024 30. 6. 2024
Doktorský studijní program     červen 2024

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci | 08:00–14:00 hod.     1. 12. 2023
      27. 1. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 1. 11. 2023 15. 3. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu 1. 11. 2023 31. 5. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v studijních programech akreditované v cizím jazyce 1. 11. 2023   31. 8. 2024
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – zimní semestr (elektronicky) 1. 9. 2023 30. 9. 2023
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – letní semestr (elektronicky) 1. 1. 2024 31. 1. 2024
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – zimní semestr (elektronicky) 1. 9. 2023 30. 9. 2023
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – letní semestr (elektronicky) 1. 1. 2024 31. 1. 2024
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia 2. 10. 2023 30. 11. 2023
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia 10. 10. 2023 20. 11. 2023
International Teaching Week 6. 11. 2023 10. 11. 2023
  8. 4. 2024 12. 4. 2024

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)