Harmonogram AR

2018|2019

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2018–20191. 9. 201831. 8. 2019
 
Zimní semestr1. 9. 201810. 2. 2019
Bloková výuka*10. 9. 201816. 9. 2018
Výuka podle pravidelného rozvrhu17. 9. 201816. 12. 2018
Imatrikulace 1. ročníků prezenčního studia17. 9. 2018
Imatrikulace 1. ročníků kombinovaného studiaříjen 2018
Sportovní den UP (státní svátek)28. 9. 2018
Vánoční prázdniny17. 12. 20181. 1. 2019
Rektorské volno31. 12. 2018
Hlavní zkouškové období17. 12. 20184. 2. 2019
 
Letní semestr11. 2. 201931. 8. 2019
Bloková výuka*4. 2. 201910. 2. 2019
Akademický týden**18. 2. 201924. 2. 2019
Výuka podle pravidelného rozvrhu11. 2. 201912. 5. 2019
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky22. 4. 201926. 4. 2019
Hlavní zkouškové období13. 5. 201930. 6. 2019
Sportovní den UP (rektorské volno)15. 5. 2019
Hlavní prázdniny1. 7. 201931. 8. 2019
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018čtvrtek 6. září 2018
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019čtvrtek 5. září 2019

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2018/2019 se řídí vnitřní normou R-B-18/03.

Zápis předmětů na zimní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 08:00 hod.4. 9. 201823. 9. 2018
Studenti 1. ročníků jednooborového kombinovaného studiaod 13:00 hod.28. 8. 201823. 9. 2018
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.12. 7. 201823. 9. 2018
Studenti 3. ročníkůod 08:00 hod.12. 7. 201823. 9. 2018
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.7. 9. 201823. 9. 2018
Studenti 2. ročníkůod 14:00 hod.10. 7. 201823. 9. 2018
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.7. 9. 201823. 9. 2018
Studenti 2. ročníkůod 14:00 hod.10. 7. 201823. 9. 2018
 
Zápis předmětů na letní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 14:00 hod.17. 1. 201917. 2. 2019
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.17. 1. 201917. 2. 2019
Studenti 3. ročníkůod 08:00 hod.17. 1. 201917. 2. 2019
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 14:00 hod.15. 1. 201917. 2. 2019
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.15. 1. 201917. 2. 2019
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 14:00 hod.15. 1. 201917. 2. 2019
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.15. 1. 201917. 2. 2019

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 12. září 2018 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

  1. vyplněný Zápisový list
    (Zápisový list naleznete zde)
  2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2017/2018)
    (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2017/2018, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Odevzdání závěrečných prací
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2019do 20. 11. 2018
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2019do 20. 4. 2019
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2019do 20. 6. 2019

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 11. 2018
Státní závěrečné zkoušky2. 1. 20198. 2. 2019
Promocekonec června 2019červenec 2019
Letní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 4. 2019
Státní závěrečné zkoušky13. 5. 201914. 6. 2019
Promocekonec června 2019červenec 2019
Podzimní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky26. 8. 201913. 9. 2019
Promoceříjen 2019

Přijímací řízení

Talentová část
22. 4. 201926. 4. 2019
Ústní a písemná část
Bakalářský studijní program22. 4. 201930. 6. 2019
Navazující magisterský studijní program20. 5. 201930. 6. 2019
Doktorský studijní programčerven 2019azáří 2019

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)7. 12. 2018
Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)19. 1. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech28. 2. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu31. 5. 2019
International Teaching Week5. 11. 20189. 11. 2018
1. 4. 20195. 4. 2019

KS | Harmonogram konzultací

Zveřejněn na http://ftkrozvrh.upol.cz/