Výběrové řízení

Program Erasmus+

Dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v AR 2018/19

Z podnětu Zahraničního oddělení UP vyhlašuje FTK UP Dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty 2018/19 v rámci programu Erasmus+.

Výběrové řízení je vypsáno prostřednictvím centrální aplikace Erasmus+. Do aplikace se studenti UP hlásí přihlašovacími údaji platnými pro Portál UP.

Přijímány budou výhradně přihlášky podané prostřednictvím této aplikace. Přihlášku je zapotřebí podat nejen on-line prostřednictvím aplikace Erasmus+ do 19. 3. 2018, ale také ji vytisknout, podepsat a společně s vytištěnými požadovanými přílohami odevzdat do 20. 3. 2018, 12.00 hod. do kanceláře zahraničních vztahů FTK UP (NA 318), nebo v případě nepřítomnosti referentky Mgr. Zuzany Hanelové na vrátnici děkanátu FTK UP.

Studenti, kteří předloží řádným způsobem přihlášku, se dostaví k motivačnímu pohovoru, který se koná 20. 3. 2018 od 13.00 do 16.00 na NA 404. Motivačním pohovorem budou prověřeny komunikační schopnosti studenta v předpokládaném studijním jazyce.

Výsledky výběrového řízení budou sděleny uchazečům dne 22. 3. 2018 prostřednictvím automatického mailu, odeslaného z nové centrální aplikace Erasmus+ na alternativní (neuniverzitní) e-mailovou adresu uvedenou v on-line přihlášce. Pokud by se doručení nezdařilo, bude v aplikaci vygenerována další automatická zpráva, která bude doručena na univerzitní e-mail.

Prosíme, sledujte své maily a okamžitě po obdržení e-mailu svou nominaci potvrďte (popřípadě odmítněte). Upozorňujeme, že nominaci můžete pouze a jedině buď přijmout, nebo odmítnout, v této fázi není možné provádět žádné modifikace!!! Mezi motivačním pohovorem a uzavřením tohoto dodatečného VŘ je jen velmi krátká doba, opravdu v tu dobu sledujte své maily!!!

Výsledky budou oficiální teprve potom, co všichni studenti svou nominaci potvrdí.

Stipendijní program UP

Aktuální nabídka je dostupná na stránkách Zahraničního oddělení UP.

Termín pro podání přihlášek je do 23. 3. 2018 do 15:00 hod.

Pro studenty FTK připadá z nabídky v úvahu Southwest University v Čínské lidové republice, případně Hiroshima Shudo University v Japonsku (Department of Health and Nutrition) a Daegu University v Korejské republice (College of Rehabilition Sciences)

Ostatní programy

Čínská lidová republika

Základní a střední škola v Hangzou

Výběrové řízení na pozici učitele fotbalu na základní a střední škole v Hangzou.
Bližší informace

Beijing Sport University (BSU)

Nabídka stipendií k absolvování bakalářského, magisterského  nebo doktorského studijního programu na jedné z nejprestižnějších sportovních univerzit v Číně. Jedním z požadavků je čínština na úrovni HSK 4. Pokud úrovně nedosahujete, je možnost nastoupit na roční jazykový kurz při BSU, na který rovněž získáte plné stipendium.
Bližší informace
Pro více informací kontaktuje prosím do 10.6.2018 zahraniční koordinátorku Kateřinu Krumpálovou KKrumpalova@gmail.com.

Španělsko

Summer School in Spain

Univerzita Miguel Hernández pořádá letní školu Physical activity and health: a global perspective.
Datum konání: 23. - 27. července 2018.
Místo konání: Campus Universidad Miguel Hernández, Elche, Španělsko.
Pro více informací kontaktujte prosím zahraniční koordinátorku Mgr. Terezu Kučerovou tereza.kucerova@upol.cz.

Taiwan

Taiwan Scholarship Programme (víceleté studium ve studijních programech)
Bližší informace
Žádost se předkládá přímo na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze.

Huayu Enrichment Scholarship (kurz mandarínské čínštiny)
Bližší informace
Žádost se předkládá přímo na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze.