Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v AR 2022/2023

Friday 17 December 2021, 18:05 – Text: Zahraniční oddělení FTK

Milé studentky, milí studenti,

Zahraniční oddělení FTK UP vyhlašuje dne 20. 12. 2021 výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ KA103 (členské státy EU + Norsko) a KA107 (mimoevropské státy – Černá Hora, Izrael, Kanada, Kolumbie) v akademickém roce 2022/2023.
Výběrové řízení je vypsáno prostřednictvím centrální aplikace Erasmus+.

Do aplikace se studenti UP hlásí přihlašovacími údaji platnými pro Portál UP. Přijímány budou výhradně přihlášky podané prostřednictvím této aplikace.

Mezní termín pro odeslání online přihlášky a jejích příloh: 20. 1. 2022 do 10:00

Výběrové řízení se skládá ze 2 částí– jazykového testu a motivačního pohovoru.

Jazykový test studenti vyplní online. Odkaz na test bude rozeslán e-mailem, který uvedete v přihlášce. Odkaz k testu bude funkční od 24. - 28. 1. 2022.
 
Motivační pohovory se členy výběrové komise se budou konat v termínu od 31. 1.- 4. 2. 2022. Dle nařízení vlády ČR a Univerzity Palackého budeme studenty v průběhu ledna informovat, zda budou pohovory probíhat online nebo prezenčně.

Rozdělení studentů k motivačním pohovorům bude oznámeno taktéž prostřednictvím e-mailem. Podmínkou pozvání k motivačnímu pohovoru je zisk minimálně 50 % bodů, tzn. min úrovně B1 z jazykového testu. Motivačním pohovorem bude prověřena motivace studentů k zahraničnímu pobytu i komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

Výsledky výběrového řízení budou sděleny uchazečům dne 8. 2. 2022 prostřednictvím automatického e-mailu, odeslaného z centrální aplikace Erasmus+ na e-mailovou adresu uvedenou v online přihlášce.
Prosíme, sledujte své e-mailové schránky a okamžitě po obdržení e-mailu svou nominaci potvrďte (popřípadě odmítněte). Výsledky budou oficiální teprve poté, co všichni studenti svou nominaci potvrdí.

Před podáním přihlášky si nejdříve důkladně pročtěte informace na webových stránkách zahraničních univerzit, na které se budete chtít hlásit (požadovaný stupeň studia, začátek semestru, studijní programy a předměty, jazyk výuky, ubytování atd.). Odkaz na partnerské univerzity naleznete zde: https://ftk.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/studium/

Detailní popis studijní destinací naleznete i v přiloženém Excelu pod touto zprávou.

 

S přáním krásných vánočních časů,

Sabina Kubisová

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)