Staňte se součástí Vysokoškolského sportovního centra VICTORIA

Thursday 16 November 2023, 14:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Vážené studentky a studenti UP, sportovkyně a sportovci,

věříme, že máte optimistický výhled na sportovní a studijní úspěchy v roce 2024. V dosažení těchto úspěchů vám může v mnoha ohledech pomoci i zařazení do Vysokoškolského sportovního centra Victoria na UP. To se pro kalendářní rok 2024 opět otevírá pro 33 studentů a studentek UP. V případě zařazení, v závislosti na aktuální sportovní výkonnosti, máte možnost získat měsíční stipendium i podporu v různých oblastech sportovního tréninku (zátěžové testování, sportovní psychologie, kondiční trénink, fyzioterapeutická péče, …) i studia.

Pokud jste:

  • občan ČR
  • student Univerzity Palackého
  • mladší 26 let včetně
  • nejste zařazen/zařazena v jiném resortním sportovním centru (Olymp, Dukla)

a aktivně provozujete individuální nebo kolektivní sport, který je na programu olympijských her + florbal od národní po mezinárodní úroveň (viz. Příloha 1 - Podmínky zařazení), posílejte nejpozději do 30. 11. 2023 přihlášky na email pavel.hap@upol.cz. Za přihlášku se považuje vyplněný List sportovce (viz. Příloha 2) a vyplnění hlavního sportovního výkonu včetně jeho doložení (foto diplomu, printscreen výsledků, soupisky atd.) je nezbytnou podmínkou přijetí přihlášky pro určení kategorie stipendia.

Odesláním žádosti o zařazení do výběrového řízení souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby projektu. Zařazení do VSC není nárokové, ale podléhá schvalovacímu procesu a je omezeno počtem stanoveným dle kritérií VSC.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)