Nabídka jazykové a interkulturní přípravy pro studenty vyjíždějící do zahraničí

monday 4. february 2019, 9:00 – Text: Oddělení pro zahraniční spolupráci

Milí studenti,

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2018/2019 určené studentům vyjíždějícím v ZS 2019/2020 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete v posteru.

Back