Nabídka bezplatných online kurzů souvisejících se sportovním managementem

Zdroj obrázku: https://www.nih.no/en/
Thursday 18 May 2023, 13:00 – Text: Oddělení pro zahraniční spolupráci

Partnerská univerzita The Norwegian School of Sport Sciences (NIH) v Oslu nabízí zdarma online kurzy pro studenty a/nebo zaměstnance z partnerských institucí (tedy mj. i FTK UP).

Kurzy jsou založené na principu modulů a poskytují studentům flexibilitu při rozhodování, kdy (v rámci semestru) dokončit jednotlivý modul. Domácí zkouška je plánována na konec semestru. Studenti si mohou vybrat kurz(y), který(é) chtějí absolvovat. Všichni budou registrováni v systému NIH po dobu dvou semestrů, aby si mohli naplánovat, zda chtějí kurzy absolvovat na podzim nebo na jaře.

NIH nabízí následující kurzy pro nadcházející podzimní semestr (srpen – prosinec):

  • Sport a udržitelnost (10 ECTS)
  • Zlepšení výkonu a antidoping ve sportu (5 ECTS)
  • Sport pro rozvoj a udržitelnost (10 ECTS)

K absolvování těchto kurzů nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti v tématech.

Studenti si mohou vybrat, kolik kurzů chtějí absolvovat. Studenti FTK mají zaručeno přijetí do kurzů, pokud budou nominováni a dokončí přijímací proces.
Počet studentů není nijak omezen.

Pokud máte zájem a chcete být nominováni, kontaktujte RNDr. Markétu Kudláčkovou ze Zahraničního oddělení FTK s žádostí o nominaci.

Nominace bude možné odeslat na NIH nejpozději do 15. června.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)