Dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty

Zdroj obrázku: https://www.erasmuslife.net/
Thursday 1 September 2022, 13:00 – Text: Oddělení pro zahraniční spolupráci

Milé studentky, milí studenti,

Zahraniční oddělení FTK UP vyhlašuje dne 05. 09. 2022 dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+ KA103 (členské státy EU + Norsko) a KA107 (mimoevropské státy – Černá Hora, Izrael) v letním semestru akademického roku 2022/2023.  

 

Výběrové řízení je vypsáno prostřednictvím centrální aplikace Erasmus+.  

Do aplikace se studenti UP hlásí přihlašovacími údaji platnými pro Portál UP. Přijímány budou výhradně přihlášky podané prostřednictvím této aplikace. Do přihlášky v Erasmus+ aplikaci je nutné vložit tyto dokumenty: CV v AJ a motivační dopis v ČJ a AJ, jazykový certifikát, pokud jím disponujete.

 

Deadline pro odeslání online přihlášky a jejích příloh: 19. 09. 2022 do 10:00.

 

Výběrové řízení se skládá ze 2 částí – jazykového testu a motivačního pohovoru.  

 

Jazykový test studenti vyplní online. Odkaz na test bude rozeslán e-mailem. Odkaz k testu bude funkční od 21. - 23. 09. 2022.

 

Motivační pohovory se členy výběrové komise se budou konat online v termínu od 26.- 27. 09. 2022. V případě kolize s výukou se obraťte na Mgr. Sabinu Kubisovou (sabina.kubisov@upol.cz) a požádejte o stanovení náhradního termínu. Tuto možnost prosím využijte jen v nejzazším případě.  

 

Rozdělení studentů k motivačním pohovorům bude oznámeno e-mailem. Podmínkou pozvání k motivačnímu pohovoru je zisk minimálně 50 % bodů, tzn. min úrovně B1 z jazykového testu. Motivačním pohovorem bude prověřena motivace studentů k zahraničnímu pobytu (cíl a zaměření studia v zahraničí) i komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

 

Výsledky výběrového řízení budou sděleny uchazečům nejpozději do 05. 10. 2022 prostřednictvím automatického e-mailu, odeslaného z centrální aplikace Erasmus+ na e-mailovou adresu uvedenou v online přihlášce.  

Prosíme, sledujte své e-mailové schránky a okamžitě po obdržení e-mailu svou nominaci potvrďte (popřípadě odmítněte). Výsledky budou oficiální teprve poté, co všichni studenti svou nominaci potvrdí.

 

Před podáním přihlášky si nejdříve důkladně pročtěte informace na webových stránkách zahraničních univerzit, na které se budete chtít hlásit (požadovaný stupeň studia, začátek semestru, studijní programy a předměty, jazyk výuky, ubytování atd.).

Informace o VŘ naleznete také na webových stránkách FTK s detailnějším popis jednotlivých univerzit – kapacit studijních mobilit, vhodných studijní programů atd. v přiloženém PDF souboru.

Odkaz na weby partnerských univerzit naleznete zde: https://ftk.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/studium/.

 

S přáním úspěšného startu do nového semestru,

Sabina Kubisová

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)