AIA - Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | červen 2022

Friday 10 June 2022, 18:38 – Text: -ap-

Bilaterální spolupráce: Gruzie

Ministerstvo školství a vědy Gruzie a International Education Center (IEC) nabízí VŠ studentům a učitelům 2 místa na jazykově a oborově zaměřených letních školách.


Dále byl prodloužen příjem žádostí na studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v příštím akademickém roce v délce od 2 do 9 měsíců.
Žádosti o stipendia se podávají online přes portál gruzínského IEC. Současně je nutné zaslat AIA vyplněný a podepsaný Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia.

Více informací naleznete na stránkách gruzínského IEC. Termín pro podání žádostí na oba druhy pobytů je 30. červen.

 

Výzkumné stáže: Tchaj-wan

Ministerstvo zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wan) nabízí stipendia k výzkumným pobytům na univerzitách a výzkumných institucích na Tchaj-wanu. Stipendia jsou určena pro doktorandy, postdoktorandy, odborné asistenty a akademické pracovníky ze společenskovědných a humanitních oborů, zaměřených na studium Tchaj-wanu, vztahů mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou, asijsko-pacifického regionu a sinologie. Žádosti se podávají do 30. června. Bližší informace o stipendiu naleznete v přehledu na stránkách AIA a na stránkách programu Taiwan Fellowship.

 

Švýcarsko – školící programy Institutu pro mír a dialog

Institut pro mír a dialog (IPD) se sídlem v Basileji nabízí tříměsíční neuniverzitní školící program zaměřený na získání dovedností v souvislosti s řízením, HR, projektovým managementem, ale také v oblasti budování míru, mediace a alternativního řešení sporů. Moduly probíhají v zimním a v letním semestru. Přihlášky na zimní semestr přijímá IPD do 10. srpna, o stipendium v podobě snížení účastnického poplatku je možné žádat do 10. června. Více informací naleznete v přehledu zde a na stránkách IPD.

 

Malta – program stáží Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách instituce. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

 

Litva – letní škola Transparency School 2022

Transparency School je letní škola o boji proti korupci, jejímiž účastníky jsou zájemci o protikorupční problematiku ze soukromé, veřejné či akademické sféry a nevládních organizací. Omezenému počtu účastníků může být částečně odpuštěn účastnický poplatek. Letní škola probíhá ve Vilniusu v termínu 8. až 13. srpna, přihlášky se podávají online do 10. července na stránkách iniciativy.

 

Kanada – stipendijní a grantové programy

Zájemci z řad studentů a akademiků o výjezd na stipendijní pobyt do Kanady mohou využít rozcestník na webových stránkách MŠMT, který na základě informací kanadského velvyslanectví nabízí přehled různých možností financování studijních a výzkumných pobytů. Bližší informace a podmínky pro získání stipendia naleznete na stránkách jednotlivých programů či nadací.

 

Dioscuri Česká republika

Nadnárodní program Dioscuri je zaměřen na vytvoření a rozšíření sítě vědecké excelence ve střední a východní Evropě a v současné době se realizuje v Polsku a České republice. Vhodnými kandidáty pro výzkumné skupiny mohou být například bývalí stipendisté DAAD v postdoktorandské fázi akademické dráhy.

Termín pro podávání žádostí je 25. července. Podrobné informace o výzvě k předkládání návrhů naleznete zde (v angličtině). Další informace i celou výzvu v češtině najdete na stránkách MŠMT.

 

Německo, DAAD – program Ukraine Digital 

Německá akademická výměnná služba (DAAD) informuje o novém programu Ukraine Digital, jehož záměrem je zachování nabídky digitální výuky, aby ukrajinští studenti i akademičtí pracovníci měli perspektivu pokračovat v akademické kariéře navzdory okolnostem způsobeným válkou. Program je zatím určen pouze pro VŠ v Německu, které nyní mohou zažádat o podporu projektů zaměřených na pomoc ukrajinským partnerům v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

 

Setkání laureátů stipendijního programu Barrande

Spolupráce České republiky a Francie na podpoře výměnných pobytů doktorandů bude pokračovat i v následujících letech. Stalo se tak díky podpisu nové programové dohody k udělování Barrandových stipendií. Program, který existuje od roku 2020, se zaměřuje na mezinárodní spolupráci vysokých škol právě podporou individuálních výjezdů doktorandů z obou zemí s cílem umožnit jim získat zahraniční praxi, navázat profesní kontakty a zapojit se do činnosti mezinárodních výzkumných týmů. Další výzva pro překládání žádostí o stipendium bude vyhlášena koncem roku 2022.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)