Ing. Zdeněk Melichařík

Employee photo
Contact

585636005

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 2.22

odborný asistent

ČLÁNEK
Otřísal P., Friess K., Urban M., Bungau S., Mostenau D., Melichařík Z., Bungau C., Aleya L. Barrier properties of anti-gas military garments, considering exposure to gas organic compounds. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 2020.
Otřísal P., Diaconu C., Bratu O., Radu FI., Melichařík Z., Bungau S. New approaches regarding the protection forces' health against the effects of some toxic substances. In . (Eds.) Romanian Journal of Military Medicine. 2019.
Otřísal P., Friess P., Feherová L., Melichařík Z., Švorc L., Bungau C., Mostenau D. The heat stress effects on the gases permeability of the isolative type garment of the Czech armed forces chemical corps specialists body surface protection. REVISTA DE CHIMIE. 2019.
Otřísal P., Melichařík Z., Švorc L., Bungau S., Virca I., Barsan G., Mosteanu D. Testing Methods of Assessment for the Chemical Resistance of Insulating Materials Against the Effect of Selected Acids. MATERIALE PLASTICE. 2018.
Otřísal P., Florus S., Melichařík Z. Specific approaches to evaluation of protection of protective devices in accordance to concerning norms. Journal of Defence Management. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Melichařík Z., Otřísal P. Únikové sebezáchranné prostředky a jejich možné využití ve vybraných zařízeních pro seniory. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Otřísal P., Obšel V., Melichařík Z. Význam některých značení vybraných prostředků ochrany dýchacích orgánů na bázi respirátorů. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Sborník příspěvků X. ročníku studentské vědecké konference „Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2020“. 2020.
Melichařík Z., Otřísal P. Study of the Change of the Specialists' Isolative Garment Properties Against the Effects of Peroxide Decontamination Mixture. In . (Eds.) Applied technical sciences and advanced military technologies. 2019.
Kadavý M., Melichařík Z., Otřísal P. Komparace úrovně pohybových schopností žáků prvních ročníků střední školy vojenského typu a střední školy jiného typu. In Ralbovská R., Halaška J. (Eds.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru VI. 2018.
Otřísal P., Florus S., Melichařík Z. Chemical resistance of textile with a butyl-rubber polymeric. In . (Eds.) Applied technical sciences and advanced military technologies. 2017.
Melichařík Z., Otřísal P. Studium vlivu emulzní dekontaminační směsi na odolnost ochranných materiálů určených k zabezpečení izolační ochrany povrchu těla specialistů chemického vojska. In Smolinská M. (Eds.) Zborník príspevkov 37. medzinárodného vedeckého sympózia „Priemyselná toxikológia 2017ˮ. 2017.
Melichařík Z., Otřísal P., Florus S. The Influence of Decontamination Mixture of ODS-4 on Chemical Resistance of the Garments for Body Surface Isolative Protection of the Czech Armed Forces Chemical Corps Specialists. In . (Eds.) Conference Proceedings 3 “Applied Technical Sciences and Advanced Military Technologies. 2016.
Melichařík Z., Otřísal P., Florus S. Vliv dekontaminační směsi ODS - 4 na chemickou odolnost prostředků izolační ochrany povrchu těla specialistů chemického vojska AČR. In Smolinská M., Melník M. (Eds.) Zborník príspevkov 35. mezidnárodného vedeckého sympózia Priemyselná toxikológia 2015. 2016.
Otřísal P., Melichařík Z. Bezpečnostní hrozby a jejich dopad na některé trendy rozvoje dekontaminace s návazností na ochranu specialistů chemického vojska AČR. In Ušiak J., Kollár D. (Eds.) Bezpečnostné fórum 2015 Zborník vedeckých prác. 2015.
Otřísal P., Melichařík Z. The Czech Armed Forces Chemical Corps specialists´ protection in relation to Security Threats and their Impacts on some Trends of Decontamination Development. In Căruţaşu V. (Eds.) The Complex Physiognomy of the International Security Environment. 2015.
Otřísal P., Melichařík Z. The Czech Armed Forces Chemical Corps specialists´ protection in relation to Security Threats and their Impacts on some Trends of Decontamination Development. In . (Eds.) Conference Proceedings 3 “Applied Technical Sciences and Advanced Military Technologies. 2015.
Melichařík Z., Otřísal P., Florus S. The influence of hypochlorite decontamination mixture on the change of the chemical resistance of the garments for isolative protection of the chemical specialists´ isolative protection. In Smolinská M., Melník M. (Eds.) Zborník príspevkov 35. mezidnárodného vedeckého sympózia Priemyselná toxikológia 2015. 2015.
Melichařík Z., Otřísal Z., Florus S., Obšel V. Vliv chlornanové odmořovací směsi na změnu chemické odolnosti prostředků izolační ochrany povrchu těla chemických specialistů. In Otřísal P., Florus S. (Eds.) CBRN PROTECT 2015 Sborník mezinárodní vědecké konference. 2015.
Melichařík Z. Selected characteristic of protective materials used for the Czech Armed Forces Chemical Corps´specialists and some aspects of their determination. In . (Eds.) Conference proceedings 3 applied technical sciences and advanced military technologies. 2014.
Melichařík Z. Vybrané aspekty odolnosti bariérových materiálů určených k zabezpečení izolační ochrany povrchu těla chemických specialistů. In Miroslava S., Milan M. (Eds.) Zborník príspevkov Priemyselná toxikológia 2014. 2014.
Melichařík Z. Vybrané aspekty zjišťování ochranných charakteristik materiálů používaných k izolační ochraně specialistů Chemického vojska Armády České republiky. In Ušiak J., Lasicová J., Kollár D. (Eds.) Zborník vedeckých prác Bezpečnostné fórum 2014. 2014.
Melichařík Z. Využití vybraných chemických metod ke zjišťování chemické odolnosti izolačních ochranných materiálů vůči působení dekontaminačních směsí. In Hlubinková J., Chrobáková A., Hurbišová P., Krahulec J. (Eds.) Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu. 2014.
Otřísal P., Melichařík Z. Některé aspekty současného stavu řešení problematiky ochrany specialistů CHV AČR proti působení vybraných dekontaminačních směsí. In Ušiak J., Jana L., Dávid K. (Eds.) Zborník vedeckých prác Bezpečnostné fórum 2013. 2013.
Melichařík Z. Operational and tactical determination of necessity of study of influence of decontamination mixtures on selected barrier materials. In . (Eds.) Conference Proceedings 3 applied technical sciences and advances military technologies. 2013.
Melichařík Z. Operational and Tactical Determination of Necessity of Study of Influence of Decontamination Mixtures on Selected Barrier Materials. Conference Proceedings 3 applied technical sciences and advances military technologies. 2013.
Melichařík Z. Vymezení operační a taktické nutnosti studia vlivu dekontaminačních směsí na vybrané bariérové materiály. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vojensko-odborné konference Taktika 2012. 2012.
RECENZE
Melichařík Z. Valenta, T., Vrba, J. Kurzy se zaměřením na ochranu obyvatelstva. Kurzy se zaměřením na ochranu obyvatelstva. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.