Mgr. Kamila Banátová

Employee photo
Contact

585636737

Ústav společenských a humanitních věd

Fakulta zdravotnických věd

Centrum podpory studentů se specif.potř.

Účelová zařízení

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

  • Asistent (Ústav společenských a humanitních věd)
  • Odborný prac. v psychologii (Centrum podpory studentů se specif.potř.)
  • pracovník pro oblast VaV - asistent (Institut aktivního životního stylu)

ČLÁNEK
Banátová K., Valtr L., Psotta R. Stanovení psychometrických vlastností Inventáře MABC-2. Diskuze v psychologii. 2020.
Vorlíček M., Baďura P., Mitáš J., Rubín L., Banátová K., Kolarčik P., Vašíčková J., Salonna F. Čeští adolescenti si vytváří zkreslené sociální normy v kontextu sobotní pohybové aktivity. Tělesná kultura. 2019.
NÁDVORNÍKOVÁ P., Banátová K. Mezinárodní konference doktorandů oboru Pedagogika již po deváté. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Salonna F., Vorlíček M., Mitáš J., Banátová K., Rubín L., Kudláček M., Prycl D. Are V4 living actively? 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.