Mgr. Tomáš Vyhlídal

Employee photo
Contact

585636356

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 2.16

odborný asistent

ČLÁNEK
Musilová V., Vyhlídal T. Vliv onkologického onemocnění na taktilní systém dětí. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Vyhlídal T., Bártková K. Preference pohybových aktivit u dětí s onkologickým onemocněním. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Projekt Krtek v síti. Studia Sportiva. 2013.
Sýkorová I., Vyhlídal T., Ješina O. Struktura volnočasových pohybových aktivit u dětí s onkologickým onemocněním. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2013.
Vyhlídal T., Ješina O., Holická K. Životní způsob a jeho vybrané determinant u dětí s onkologickým onemocněním. Studia Sportiva. 2013.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., RYBOVÁ L., Kučera M., Vyhlídal T. Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. Česká kinantropologie. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., Rybová L., Kučera M., Vyhlídal T. Potřebnost pozice „Konzultant APA“ v současném speciálně poradenském systému (pilotní studie). In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
KNIHA - CELEK
Ješina O., Kudláček M., Lehnertová M., Tomoszek M., Ješinová L., Šmíd M., Fiedlerová K., Kutheilová L., Sekaninová J., Štenclová P., Vařeková J., Vodáková E., Chvojková V., Vyhlídal T. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I aneb Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol. In Jonášová D., Sklenaříková J., Knappová V. (Eds.) 2020.
Vyhlídal T., Ješina O., Hrstková H., Královec J., Lauermanová L., Rohleder O., Štěrba J., Trávniková D. Pohybové aktivity v dětské onkologii. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) 2014.
Vyhlídal T., Ješina O., Hrstková H., Královec J., Lauermanová L., Rohleder O., Štěrba J., Trávniková D. Pohybové aktivity v dětské onkologii. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) 2014.
Vyhlídal T. Dlohodobě nemocní. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Vyhlídal T. Pohyb a sport. Nahoru dolů – stále spolu: Brožura pro pacienty dětské onkologie a jejich rodiny. 2017.
Vyhlídal T. Pohybová aktivita jako prostředek prevence. Doporučené postupy: primární prevence onkologických onemocnění. 2013.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti – zhodnocení projektu. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti – zhodnocení projektu. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Holická K., Vyhlídal T. Realizované aktivity projektu Krtek v síti. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Holická K., Vyhlídal T. Realizované aktivity projektu Krtek v síti. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Studie disHBSC. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Studie disHBSC. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
Vyhlídal T., Vyhlídalová K. Mentoring program u onkologických pacientů. 2017.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v pohybu. 2017.
Vyhlídalová K., Vyhlídal T. Krtek v pohybu – expediční projekt Norsko. 2016.
Ješina O., Vyhlídal T., Kudláček M., Janečka Z., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Ješinová L. Monitoring of the determinants affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
Holická K., Vyhlídal T. Krtek v pohybu. 2015.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v pohybu. 2015.
Vyhlídal T., Holická K. Krtek v síti. 2014.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti. 2014.
Vyhlídal T., Holická K. Realizované aktivity projektu Krtek v síti. 2014.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Krtek v síti. 2013.
Vyhlídal T., Holická K. Krtek v síti – oblast resocializace. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Vyhlídal T., Baloun L., Kubisová M. European Congress of Adapted Physical Activity. 2016.
Ješina O., Vyhlídal T. Integrace jiná cesta VIII. 2016.
SBORNÍK - CELEK
Vyhlídal T., Holická K. Pohybové aktivity v dětské onkologii. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vyhlídal T., Janečka Z., Ješina O., Kudláček M., Partyš M., Zajíček K., Vojnarová D., Buka M., Vaca V. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. 2012.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Ješina O., Baloun L., Botková K., Fiedlerová K., Chvojková V., Jarmar A., Kacanu E., Kukolová P., Kutheilová L., Mikeška D., Sklenaříková J., Šmíd M., Veličková M., Vodáková E., Vyhlídal T. Metodické listy vybraných aplikovaných pohybových aktivit. In Ješina O. (Eds.) 2020.
PROJEKT
Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.