Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636153, 585632852

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

BALUO testovací hala

NC 3.29

věd. prac. ob. pedagogických

Principal investigator of HBSC in the Czech Republic

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2011–)
  • Global Advocacy for Physical Activity (člen, 2011–)

Výbor vědecké společnosti

  • Physical Activity Focuse Group HBSC (člen, 2011–)
  • Policy Development Groupe HBSC/WHO (člen, 2011–)

Mezinárodní organizace

  • Sail Training International (člen, 2011–)
  • The Health Behavior in School-aged Children - mezinárodní výzkumná síť WHO (člen, 2011–)

Vedení vědeckého týmu

  • HBSC mezinárodní studie (předseda, 2011–)
Selected publications
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Voráčová J., Hobza V., Hollein T., Pavelka J., Půžová Z., Kalman M. Time-trends and correlates of obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 16-year study period (2002-2018). BMC PUBLIC HEALTH. 2020. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Voráčová J., Zacpal J., Kalman M., Pavelka J., Vokáčová J., Hobza V., Hamřík Z. Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014). BMC Public Health. 2018. (ČLÁNEK)
Pavelka J., Sigmundová D., Hamřík Z., Kalman M., Sigmund E., Mathisen F. Trends in active commuting to school among Czech schoolchildren from 2006 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Pavelka J., Kalman M., Sigmund E. Trends in Overweight and Obesity in Czech Schoolchildren from 1998 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Bobáková D., Kalman M., Dankulincová Veselská Z., Klein D., Madarasová Gecková A. Physical activity and screen-based activity in healthy development of school-aged children. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M., Pavelka J., Frömel K. Sedentary behaviour and physical activity of randomised sample of czech adults aged 20–64 years: IPAQ and GPAQ studies between 2002 and 2011. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z., Pavelka J. Temporal trends in overweight and obesity, physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national Health Behaviour in School-Aged Children study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M., Pavelka J., Sigmund E. Physical activity and sedentary behaviour in Czech adults: Results from the GPAQ study. European Journal of Sport Science. 2014. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M. Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. European Journal of Public Health. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Tavel P., Chrz V., Šolcová IP., Dubovská E., Kalman M. Peak experience and its varieties: Response to challenge as a valuable perspective of peak experience and its varieties. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2022.
Leal-Lopez E., Sanchez-Queija I., Vieno A., Currie D., Torsheim T., Pavlova D., Moreno-Maldonado C., De Clerq B., Kalman M., Inchley J. Cross-national time trends in adolescent alcohol use from 2002 to 2014. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2021.
Cosma A., Kolto A., Baďura P., Winkler P., Kalman M. Time trends in adolescent mental wellbeing in the Czech Republic between 2002 and 2018: gender, age and socioeconomic differences. Central European Journal of Public Health. 2021.
Chatelan A., Rouche M., Dzielska A., Lebacq T., Fismen A., Kelly C., Zaborskis A., Kopcakova J., Tsareva A., Kalman M., Castetbon K. Time trends in consumption of sugar-sweetened beverages and related socioeconomic differences among adolescents in Eastern Europe: signs of a nutrition transition? AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION. 2021.
Paakkari L., Torppa M., Mazur J., Boberová Z., Sudeck G., Kalman M., Paakkari O. A comparative study on adolescents' health literacy in Europe: Findings from the HBSC study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Maliňáková K., Fürstová J., Kalman M., Trnka R. A Psychometric Evaluation of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES) on a Representative Adolescent Sample: A Low Differentiation between Guilt and Shame. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Genevieve G., Danna S., Inese G., Rasmussen M., Matos G., Tynjala J., Janssen J., Kalman M., Villeruša A., Husarova D., Brooks F., Elgar F., Klavina-Makrecka S., Šmigelskas K., Gaspar T., Schnohr Ch. How are adolescents sleeping? Adolescent sleep patterns and sociodemographic differences in 24 European and North American countries. JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH. 2020.
Žídková R., Glogar P., Poláčková Šolcová I., Van Dijk JP., Kalman M., Tavel P., Maliňáková K. Spirituality, Religious Attendance and Health Complaints in Czech Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Kopcakova J., Dankulincová Z., Kalman M., Fil'Akovská D., Sigmundová D., Madarasová Gecková A., Klein D., Van Dijk JP., Reijneveld SA. Test-Retest Reliability of a Questionnaire on Motives for Physical Activity among Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Maliňáková K., Trnka R., Bartůšková L., Glogar P., Kaščáková N., Kalman M., Van Dijk JP., Tavel P. Are Adolescent Religious Attendance/Spirituality Associated with Family Characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019.
Maliňáková K., Kopčáková J., Madarasová Gecková A., Van Dijk JP., Fürstová J., Kalman M., Tavel P., Reijneveld SA. “I am spiritual, but not religious”: Does one without the other protect against adolescent health-risk behaviour? International Journal of Public Health. 2019.
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Pavelka J., Voráčová J., Hobza V., Zacpal J., Hamřík Z., Půžová Z., Kalman M. Trendy a koreláty obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickýmu statusu rodin mezi lety 2002-2018. Prakticky Lekar. 2019.
Maliňáková K., Madarasová Gecková A., Van Dijk JP., Kalman M., Tavel P., Reijneveld SA. Adolescent religious attendance and spirituality-Are they associated with leisure-time choices? PLoS One. 2018.
Hodáčová L., Šmejkalová J., Čermáková E., Kalman M. Experience of Czech Children with Alcohol Consumption in Relation to Selected Family Indicators. Central European Journal of Public Health. 2017.
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Csémy L., Kalman M. Methodological Aspects of Trend Studies and Development of the HBSC Study in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2017.
Sarková M., Sigmundová D., Kalman M. National Time Trends in Bullying among Adolescents in the Czech Republic from 1994 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017.
Hollein T., Vašíčková J., Bucksch J., Sigmundová D., Kalman M., Van Dijk JP. School physical activity policies and active transport to school among pupils in the Czech Republic. Journal of Transport & Health. 2017.
Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Půžová Z., Dijk JPV., Tavel P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
Vašíčková J., Hollein T., Sigmundová D., Honkala S., Pavelka J., Kalman M. Trends in children’s toothbrushing in the Czech Republic from 1994 to 2014: Results from the HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Hodačová L., Hlaváčková E., Sigmundová D., Kalman M., Kopčáková J. Trends in life satisfaction and self-rated health in Czech school-aged children: HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Sigmundová D., Sigmund E., Bucksch J., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z. Trends in screen time behaviours in Czech schoolchildren between 2002 and 2014: HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Kučera M., Ješina O., Kudláček M., Kalman M., Mikeška D. Vybrané determinanty ovlivňující zapojení se do pohybových aktivit dětí a mládeže s tělesným postižením (pilotní studie). Speciální pedagogika. 2017.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of Czech 11-15 years old students with visual impairments. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Family Affluence and the Eating Habits of 11- to 15-Year-Old Czech Adolescents: HBSC 2002 and 2014. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016.
Bucksch J., Sigmundová D., Hamřík Z., Troped PJ., Melkevik O., Ahluwalia N., Borraccino A., Tynjälä J., Kalman M., Inchley J. International trends in adolescent screen-time behaviors from 2002 to 2010. Journal of Adolescent Health. 2016.
Kopčáková J., Dankulincova Veselska Z., Madarasová Gecková A., Kalman M., Dijk J., Reijneveld S. Do motives to undertake physical activity relate to physical activity in adolescent boys and girls? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Changes in eating behaviours among Czech children and adolescents from 2002 to 2014 (HBSC Study). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015.
Hodáčová L., Čermáková E., Šmejkalová J., Kalman M. Prevalence kouření v populaci českých dětí. Praktický lékař. 2015.
Kalman M., Inchley J., Sigmundová D., Iannotti R., Hamřík Z., Haug E., Bucksch J. Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public Health. 2015.
Bobáková D., Hamřík Z., Baďura P., Sigmundová D., Nalecz H., Kalman M. Test-retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health. 2015.
Hodačová L., Čermáková E., Šmejkalová J., Hlaváčková E., Kalman M. The relation of family and life satisfaction of Czech children. Československá psychologie. 2015.
Tavel P., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M., Půžová Z. Sociální determinanty zdraví školáků v České republice. Paidagogos. 2013.
KNIHA - CELEK
Kalman M., Vašíčková J. Zdraví a životní styl dětí a školáků. 2013.
Ješina O., Hamřík Z., Bartoňová R., Janečka Z., Kalman M., Kučera M., Panská S., Rybová L., Vyhlídal T. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Iannotti J. R., Kalman M., Inchley J., Tynjälä J., Bucksch J. Energy expenditure: moderate-to-vigorous physical activity. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2009/2010 survey. 2012.
Iannotti JR., Kalman M., Inchley J., Tynjälä J., Bucksch J. Energy expenditure: sedentary behaviour, watching television. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. 2012.
Dohnal T., Hobza V., Kalman M. Strategické řízení a podpory rekreace. Rekreologie. 2008.
ABSTRAKT
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of czech 11-15 years olf students with visual impairments. ISAPA. 2017.
Kalman M. Trends in Health Behaviour in Czech School-aged Children: HBSC Study. Preface. Central European Journal of Public Health. 2017.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Baďura P., Bobáková D., Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M. Test-retest reliability of the questionnaire on physical activity and sedentary behaviour. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kalman M. Promotion of physical activity in the Czech Republic. 5th international scientific conference on kinesiology - kinesiology research trends applications. 2008.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Kalman M., Beneš L., Osvaldová M., Salov T. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v marginálních oblastech [E-learning]. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v marginálních oblastech [E-learning]. 2008.
Kalman M., Beneš L., Stříbrná Z., Kajml J., Luňáčková M. Smart Administration v cestovním ruchu. Smart Administration v cestovním ruchu. 2008.
ZPRÁVA
Hamřík Z., Baďura P., Hollein T., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D. Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim. 2015.
Hamřík Z., Baďura P., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D., Vokáčová J. Zpráva o životním stylu a zdraví dětí a školáků v Kopřivnici. 2014.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)