Mgr. Jiří Buben, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636512

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

Hynaisova 9

2.05

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Státnicová komise

  • FTK UP (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

  • Akademický senát FTK UP (člen, 2018–)
  • Lektor Českého svazu házené (člen, 2010–)
  • lektor ČGF (člen, 2004–)
ČLÁNEK
Valenta M., Riegerová J., Buben J., Kadlecová Z. Hodnocení základních antropometrických charakteristik mladých fotbalistů SK Sigma Olomouc. Česká antropologie. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Buben J., Zavadilová M. Mechanické zatížení ve vybraných disciplínách Teamgymu. In Kremnický J. (Eds.) Gymnastika bezpečne a zaujímavo. 2019.
Buben J., Kremnický J. Identifikace vhodných jedinců ve sportovní gymnastice. In Dovalil J., Chalupecká M. (Eds.) Současný sportovní trénink. 2008.
Buben J., Klimešová I. Raná specializace u sportovních gymnastek z pohledu koncepce závodního programu [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Buben J., Kremnický J. Problematiky výběru a identifikace vhodných jedinců ve sportovní gymnastice [CD]. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Buben J. Základy přeskoků v gymnastice. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc ? Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
Valenta M., Riegerová J., Buben J., Zatloukalová J. Hodnocení vlivu tělesné zátěže na dynamiku klenby nožní v průběhu tréninkového mikrocyklu. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Valenta M., Riegerová J., Buben J., Zatloukalová J. Hodnocení vlivu tělesné zátěže na dynamiku klenby nožní v průběhu tréninkového mikrocyklu. Abstrakta : 13. antropologické dny Brněnská antropologie: minulost - přítomnost - budoucnost. 2004.
Buben J. Jak začít se sportovní gymnastikou. In Tomajko D. (Eds.) Těloolomouc 2003: sborník referátů z 5. pracovního setkání tělovýchovných pedagogů. 2004.
Valenta M., Riegerová J., Buben J. Evaluation of the development of motoric abilities dependent on the initial morphological and functional characteristics. In Pišot R., Štemberger V., Krpač F., Filipčič T. (Eds.) A child in motion. 2002.
Valenta M., Buben J., Riegerová J., Dostálová I. Hodnocení morfologie a typu nohy studentů FTK. In Suchomel A., Antoš R. (Eds.) Sborník příspěvků konference Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion Nisa. 2002.
Valenta M., Buben J. Vliv tělesné zátěže na dynamiku klenby nožní. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
ABSTRAKT
Buben J., Kremnický J. Problems of talent identification and selection in artistic gymnastics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Buben J., Valenta M. Možnosti výběru a identifikace vhodných jedinců pro sportovní gymnastiku [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Buben J. Základy přeskoků v gymnastice [Abstract]. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Buben J. Biomechanika. 2019.
Buben J., Poláková M. Gymnastika bez strachu - přeskok. 2017.
Buben J. Základy akrobacie. 2017.
Buben J. Core training. 2015.
Buben J., Poláková M. Gymnastická průprava pro předškoláky. 2015.
Buben J. Jak na gymnastiku. 7. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2007. 2007.
Buben J., Kremnický J. Problematiky výběru a identifikace vhodných jedinců ve sportovní gymnastice. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Buben J., Valenta M. Actual state and progression of physique in artistic gymnasts 7 to 12 years of age. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Buben J. Základy přeskoku v gymnastice. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Buben J. Hodnocení svalových funkcí sportovních gymnastů v základní a specializované etapě sportovní přípravy. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Buben J. Hodnocení tělesné stavby žáků sportovních tříd se zaměřením na sportovní gymnastiku. Seminář Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov. 2003.
Buben J. Jak začít se sportovní gymnastikou. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2003. 2003.
Buben J. Tělesná stavba mladých sportovních gymnastů. Seminář Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov. 2003.
Buben J. Tělesná stavba u žáků sportovních tříd se zaměřením na sportovní gymnastiku. Seminář Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voľnom čase žiakov na základných školách. 2003.
Valenta M., Buben J., Riegerová J., Dostálová I. Hodnocení morfologie a typu nohy studentů FTK. In Suchomel A., Antoš R. (Eds.) II. ročník mezinárodní vědecké konference Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion NISA. 2002.
Buben J. Hodnocení morfologie a typu nohy studentů FTK. I mladí vědci mají své dny. 2002.
Buben J. Východiska, cíl, hlavní úkoly a metody práce. Seminář sekce pedagogické kinatropologie. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Bělka J., Dub J., Kováčová L., Buben J. Těloolomouc2019. 2019.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Buben J. Conditioning preparation with gymnastics equipment and elements of parkour. Kondiční cvičení s využitím gymnastického nářadí a prvky parkuru. 2018.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Formánková S., Buben J. Motivace studentů 1. ročníku ke studiu studijního programu Tělesná výchova a sport. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Buben J., Valenta M. Možnosti výběru a identifikace vhodných jedinců pro sportovní gymnastiku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Buben J., Viktorjeník D. Tělesná stavba jako kritérium výběru vhodných jedinců pro sportovní gymnastiku. In Michal J. (Eds.) Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2006.
Buben J., Valenta M. Actual state and progression of physique in artistic gymnasts 7 to 12 years of age. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Valenta M., Buben J., Riegerová J., Bezdičková M., Dostálová I. Hodnocení morfologie a typu nohy studentů FTK [Online]. I vědci mají své dny. 2002.
PROJEKT
Bělka J., Háp P., Viktorjeník D., Kováčová L., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). FTK UP Olomouc. 2016.
Bělka J., Háp P., Kováčová L., Viktorjeník D., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). Univerzita Palackého v Olomouci (FRUP). 2015.
Tomajko D., Válková H., Buben J., Frömel K. Modulové studium-rozšíření aprobace II. stupně základní školy pro střední školy. MŠMT ČR, Program podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.