Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636157

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 117 (výukový objekt)

3.30

  • Projektový manažer- zástupce hl. řešitel (Katedra rekreologie)
  • věc. prac. ob. pedagogických (Katedra rekreologie)

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2009–)
Selected publications
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Voráčová J., Hobza V., Hollein T., Pavelka J., Půžová Z., Kalman M. Time-trends and correlates of obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 16-year study period (2002-2018). BMC PUBLIC HEALTH. 2020. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Voráčová J., Zacpal J., Kalman M., Pavelka J., Vokáčová J., Hobza V., Hamřík Z. Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014). BMC Public Health. 2018. (ČLÁNEK)
Pavelka J., Sigmundová D., Hamřík Z., Kalman M., Sigmund E., Mathisen F. Trends in active commuting to school among Czech schoolchildren from 2006 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Pavelka J., Kalman M., Sigmund E. Trends in Overweight and Obesity in Czech Schoolchildren from 1998 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Pavelka J., Husárová D., Ševčíková A., Madarasová Gecková A. Country, age, and gender differences in the prevalence of screen-based behaviour and family-related factors among school-aged children. Acta Gymnica. 2016. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M., Pavelka J., Frömel K. Sedentary behaviour and physical activity of randomised sample of czech adults aged 20–64 years: IPAQ and GPAQ studies between 2002 and 2011. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z., Pavelka J. Temporal trends in overweight and obesity, physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national Health Behaviour in School-Aged Children study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Brindova D., Pavelka J., Ševčíková A., Žežula I., van Dijk JP., Reijneveld SA., Madarasová Gecková A. How parents can affect excessive spending of time on screen-based activities. BMC Public Health. 2014. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M., Pavelka J., Sigmund E. Physical activity and sedentary behaviour in Czech adults: Results from the GPAQ study. European Journal of Sport Science. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Pavelka J., Voráčová J., Hobza V., Zacpal J., Hamřík Z., Půžová Z., Kalman M. Trendy a koreláty obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickýmu statusu rodin mezi lety 2002-2018. Prakticky Lekar. 2019.
Hollein T., Pavelka J., Sigmundová D. Aktivní transport českých školáků v kontextu školních opatření. Tělesná kultura. 2018.
Vašíčková J., Hollein T., Sigmundová D., Honkala S., Pavelka J., Kalman M. Trends in children’s toothbrushing in the Czech Republic from 1994 to 2014: Results from the HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
PROJEKT
Kotíková H., Pavelka J., Kalman M. Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007-2009 (výhled 2010-2013) - analytická část. m-ARK, součást zakázky Olomouckého kraje. 2007.
Kotíková H., Pavelka J., Kalman M. Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007/2008-2010 (výhled 2010-2013) - analytická část. m-ARK, součást zakázky Olomouckého kraje. 2007.
ZPRÁVA
Hamřík Z., Baďura P., Hollein T., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D. Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim. 2015.
Hamřík Z., Baďura P., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D., Vokáčová J. Zpráva o životním stylu a zdraví dětí a školáků v Kopřivnici. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.