Mgr. Jiří Vrba

Employee photo
Contact

585636038

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 2.17

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 09:00–11:00 2.17
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrba J., Horák S., Kasal T. Systém vodní záchrany jako součást studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního teoreticko-praktického semináře Záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vernerová E., Vrba J. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. 2010.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. 2002.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
AV technologies KBH/AVT ZS Se 4
TV Production Workshop KZU/WTVB LS Cv 2
TV Production Workshop KZU/WTVBN LS Cv 2
Audiovisual Practice for Journalists KZU/AUTBN ZS Se 2
Audiovisual Practice for Journalists KZU/AUTBN LS Se 2
Practical TV Production KZU/PTVB ZS Se 2
Practical TV Production KZU/PTVBN ZS Se 2
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/HSNP ZS Cv 0
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/HSNP ZS 0
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/OOSP LS Se 1
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/OOSP LS 1
Orientation in the terrain and Topography KAT/OTT ZS 8
Orientation in the terrain and Topography KAT/OTT ZS Se 0
Security and risk management KRL/BERI ZS Se 0
Rafting KRL/KRAFT LS Cv 0
Technical sports activities 1 - Canoeing KRL/ZAKA ZS Cv 6
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/KHSN ZS 0
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/KHSN LS 0
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/KHSNP ZS Cv 0
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/KHSNP ZS 0
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/KKHSN ZS 0
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/KKHSN LS 0
Technical sports activities 1 - Canoeing KRL/KZAKA ZS Cv 4
Security and risk management KRL/KBERI ZS Se 0
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/KOOSP LS 2
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/KOOSP LS Se 2
Orientation in the terrain and Topography KAT/KOTT ZS 0
Orientation in the terrain and Topography KAT/KOTT ZS Se 3
Information Technology and Multimedia KPK/KITAM ZS 0
Information Technology and Multimedia KPK/KITAM ZS Se 0
Summer outdoor camps 2 - canoeing KRL/KKPL2 LS Cv 0
Course of Watter Emergency KAT/ZAVZ1 ZS Cv 4
Course of Watter Emergency KAT/ZAVZ1 ZS 0
Course of Watter Emergency KAT/ZAVZ2 LS Cv 0
Rescue from frozen water level KAT/ZZH ZS Se 0
Rescue from frozen water level KAT/ZZH ZS Cv 0
Rafting KRL/RAFT LS Cv 0
Summer outdoor camps 2 - canoeing KRL/KPLP2 LS Cv 0
Course of Watter Emergency KAT/KZVZ1 ZS Cv 3
Course of Watter Emergency KAT/KZVZ1 ZS 0
Course of Watter Emergency KAT/KZVZ2 LS Cv 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.