prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.

Employee photo
Contact

585636105

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

2.008

profesor

Sport training - focused on strength and conditioning, individualisation of the load, injury prevention.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen VR fakulty (4. 3. 2014 – )
 • Člen VR fakulty (18. 4. 2018 – )

Vědecká společnost

 • Grantová agentura Vega, Slovenská republika (člen, 2011–2013)
 • European college of sport science (člen, 2014–)
 • Česká kinantropologická společnost (člen, 1993–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy V Praze (člen, 2018–)
 • Vědecká rada FTK UP v Olomouci (člen, 2015–)

Odborná komise

 • Akreditační komise MŠMT pro akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu (člen, 2001–)

Redakční rada

 • Research & Investigations in Sports Medicine (člen, 2017–)

Oborová rada

 • Kolegium garantů studijních oborů (člen, 2011–2016)

Státnicová komise

 • Trenérství a management sportu (předseda, 2015–)
 • Trenérství a sport na FTK UP (předseda, 2011–)
 • Magisterské studium TV na FTK UP (člen, 1997–)

Habilitační komise

 • Habilitační komise FTK UP (člen, 2018–)
 • Habilitační komise na FTVS UK (člen, 2016–2016)

PhD. komise

 • FTK UP obor kinantropologie (člen, 2011–)

Jiné komise a orgány

 • Národní akreditační úřad pro vysoké školství - hodnotící komise (místopředseda, 2017–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (člen, 2013–)
 • Metodická komise Správní rady Českého volejbalového svazu (člen, 2001–2008)
 • Trenérsko metodická komise Olomouckého krajského volejbalového svazu (člen, 2010–2012)
Selected publications
Lehnert M., Bělka J., Hůlka K., Sikora O., Svoboda Z. The landing biomechanics in youth female handball players does not change when applying a specific model of game and weekly training workload. Applied Sciences-Basel. 2023. (ČLÁNEK)
Lehnert M., Hůlka K., Malý T., Fohler J., Zahálka F. The effects of a 6 week plyometric training programme on explosive strength and agility in professional basketball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013. (ČLÁNEK)
Janura M., Vařeka I., Lehnert M., Svoboda Z., Klugarová J., Elfmark M., Dvořáková T., Vařeková R. Metody biomechanické analýzy pohybu. 2012. (KNIHA - CELEK)
Lehnert M., Hůlka K., Malý T., Fohler J., Zahálka F. Changes in explosive strength and agility after six weeks of plyometric training in professional basketball players. European Journal of Sport Studies. 2014. (ABSTRAKT)
ČLÁNEK
Lehnert M., Krejčí J., Janura M., De Ste Croix M. Age related changes in landing mechanics in elite male youth soccer players: A longitudinal study. Applied Sciences-Basel. 2022.
Lehnert M., Psotta R., Helešic J. Influence of chronological age on reactive strength in 8 - 13-year-old female figure skaters. Journal of Physical Education and Sport. 2022.
De Ste Croix M., Lehnert M., Psotta R., Maixnerová E., Ayala F. The influence of age and maturation on trajectories of stretch-shortening cycle capability in male youth team sports. PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE. 2021.
Lehnert M., De Ste Croix M., Zaatar A., Lipinska P., Šťastný P. Effect of a simulated match on lower limb neuromuscular performance in youth footballers – a two year longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Lehnert M., De Ste Croix M., Svoboda Z., Elfmark M., Sikora O., Šťastný P. Gender and age related differences in leg stiffness and reactive strength in adolescent team sports players. Journal of Human Kinetics. 2020.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Lehnert M. Assessment of the body response to specific fatigue exercise protocol SAFT90 in U16 soccer players. Acta Gymnica. 2019.
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? European Journal of Sport Science. 2019.
Strniště M., Hůlka K., Lehnert M., Maixnerová E., Vařeková R., Lazecká Š. Neuromuscular control of knee joint during basketball season in male junior players. Acta Gymnica. 2019.
Šťastný P., Lehnert M., De Ste Croix M., Petr M., Svoboda Z., Maixnerová E., Vařeková R., Botek M., Petřek M., Kocourková L., Cięszczyk P. The effect of COL5A1, GDF5 and PPARA genes on a movement screen and neuromuscular performance in adolescent team sport athletes. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH. 2019.
Maixnerová E., Svoboda Z., Gonosová Z., Zaatar A., Hůlka K., Lehnert M. The reliability of electromechanical delay during squat jump. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Lehnert M., Hůlka K., De Ste Croix M., Horutová K. Acute Effect of Basketball-Specific Exercise on Lower Limb Injury Risk Mechanisms in Male Basketball Players U16 and U18. Research & Investigations in Sports Medicine. 2018.
Krčmár M., Gonosová Z., Lehnert M., Krčmárová B., Šimonek J., Kanásová J., Bognar G., Vanderka M., Pérez I., Rodríguez F. Acute effects of different durations of static stretching on the eccentric strength and power of leg flexor muscles. ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE. 2018.
Lehnert M., De Ste Croix M., Gonosová Z., Botek M., Vařeková R., Zaatar A., Laštovička O., Šťastný P. Changes in injury risk mechanisms after soccer specific fatigue in male youth soccer players. Journal of Human Kinetics. 2018.
Gonosová Z., Šťastný P., Bělka J., Bizovská L., Lehnert M. Muscle strength variations of knee joint muscles in elite female handball players after pre-season conditioning. Journal of Human Kinetics. 2018.
Šťastný P., Lehnert M., Tufano J. Testing and training functional eccentric hamstring strength in athletic populations. Jove-Journal of Visualized Experiments. 2018.
Polakovičová M., Vavák M., Ollé R., Lehnert M., Sigmund M. Vertical jump development in elite adolescent volleyball players: Effects of sex and age. Acta Gymnica. 2018.
Lehnert M., Šťastný P., Tufano J., Štolfa P. Changes in Isokinetic Muscle Strength in Adolescent Soccer Players after 10 Weeks of Pre-Season Training. Open Sports Sciences Journal. 2017.
Lehnert M., Svoboda Z., Chmelík F., Cuberek R., Zemková E., Machová I. Isokinetic Strength of Knee Extensors is Associated with Balance in Middle-aged Women. The Anthropologist. 2017.
Lehnert M., De Ste Croix M., Zaatar A., Hughes J., Vařeková R., Laštovička O. Muscular and neuromuscular control following soccer-specific exercise in male youth: Changes in injury risk mechanisms. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2017.
Hůlka K., Botek M., Lehnert M., Bělka J., Opavský M., Vilímová T. Porovnání vnitřní odezvy organismu na zatížení v utkání během specifického basketbalového únavového protokolu. Studia Kinanthropologica. 2017.
Maixnerová E., Svoboda Z., Gonosová Z., Dupalová D., Lehnert M. The effect of balance therapy on postural stability in a group of seniors using active video games (Nintendo wii). Journal of Physical Education and Sport. 2017.
Dragula L., Lehnert M., Psotta R., Gonosová Z., Valenta S., Šťastný P. The relative force in squat jump is the best laboratory predictor of sprint performance in adolescent soccer players. Human Movement. 2017.
Lehnert M., Sigmund M., Lipinska P., Vařeková R., Hroch M., Gonosová Z., Šťastný P., Háp P., Zmijewski P. Training-induced changes in physical performance can be achieved without body mass reduction after eight week of strength and injury prevention oriented programme in volleyball female players. Biology of Sport. 2017.
Lehnert M., Hůlka K., Gonosová Z., Maixnerová E., Milichová P., Reich P. Změny svalových a nervosvalových funkcí u adolescentních basketbalistů U17 a U19 po absolvování specifického únavového protokolu. Studia Kinanthropologica. 2017.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z. Does the dumbbell-carrying position change the muscle activity in split squats and walking lunges? Journal of Strength and Conditioning Research. 2015.
Šťastný P., Zaatar A., Lehnert M., Svoboda Z., Xaverová Z. Gluteus medius and thigh muscles electromyography during load carrying walking. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica. 2015.
Šťastný P., Tufano J., Lehnert M., Golas A., Zaatar A., Xaverová Z., Maszczyk A. Hip abductors and thigh muscles strength ratios and their relation to electromyography amplitude during split squat and walking lunge exercises. Acta Gymnica. 2015.
Xaverová Z., Dirnberger J., Lehnert M., Bělka J., Wagner H., Ořechovská K. Isokinetic strength profile of elite female handball players. Journal of Human Kinetics. 2015.
Lehnert M., Šťastný P., Sigmund M., Xaverová Z., Hübnerová B., Kostrzewa M. The effect of combine machine and body weight circuit training for women on muscle strength and body composition. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z., Pietraszewski P. The gluteus medius vs. thigh muscles strength ratio and their relation to electromyography amplitude during a farmer’s walk exercise. Journal of Human Kinetics. 2015.
Lehnert M., Xaverová Z., De Ste Croix M. Changes in muscle strength in U19 soccer players during an annual training cycle. Journal of Human Kinetics. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z., Jelen K. Knee joint muscles neuromuscular activity during load-carrying walking. Neuroendocrinology Letters. 2014.
Lehnert M., Psotta R., Chvojka P., De Ste Croix M. Seasonal variation in isokinetic peak torque in youth soccer players. Kinesiology. 2014.
Lehnert M., Chmelík F., Cuberek R., Svobodová V. Strength asymmetry of the knee extensors and physical activity in middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Lehnert M., Psotta R., Botek M. The effects of high-resistance and plyometric training on adolescent soccer players: A comparative study. Gazetta Medica Italiana Archivio per le Science Mediche. 2012.
Lehnert M., Chmelík F., Psotta R., Horák S. Tréninkový proces a jeho zabezpečení ve volejbalových sportovních střediscích mládeže v ČR. Tělesná kultura. 2012.
Lehnert M., Urban J., Procházka J., Psotta R. Isokinetic strength of knee flexors and extensors of adolescent Soccer players and its changes based on movement speed and age. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Botek Z., Gába A., Lehnert M., Přidalová M., Vařeková R., Botek M., Langer F. Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Lehnert M., Lamrová I., Elfmark M. Changes in speed and strength in female volleyball players during and after a plyometric training program. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Vařeka I., Vařeková R., Lehnert M., Kolář P., Stejskal D. The effect of foot type and laterality on ankle sprain in elite female volleyball athletes. Kinesiology. 2009.
Lehnert M., Stejskal P., Háp P., Vavák M. Load intensity in volleyball game like drills. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Lehnert M., Janura M., Jakubec A., Stejskal P., Stelzer J. Reaction of the volleyball players to the training microcycle with an increased strength training volume. International Journal of Volleyball Research. 2007.
Lehnert M., Zháněl J., Černošek M. Standardizace testů pohybových předpokladů ve volejbalu. Telesná výchova a šport. 2006.
Janura M., Kratochvíl J., Lehnert M., Vaverka F. An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Zháněl J., Lehnert M., Černošek M. Diagnostika ve sportu. Telesná výchova a šport. 2005.
Lehnert M., Zháněl J. Nově navržené motorické testy ve volejbale. Zpravodaj Českého volejbalového svazu. 2003.
Lehnert M., Janura M., Stromšík P. The jump serve of the best servers on the Czech National men´s Volleyball team. International Journal of Volleyball Research. 2003.
Lehnert M., Stromšík P., Janura M., Háp P. Analýza smečovaného podání. Metodický spravodaj Asociácie trénerov volejbalu na Slovensku. 2002.
Lehnert M., Háp P., Janura M., Stromšík P. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control. Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Stromšík P., Háp P., Lehnert M., Haník Z. Characteristics of spike serves of best players at the European senior men's volleyball championships 2001. Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Stromšík P., Lehnert M., Haník Z. Stabilita nadhozu - klíč k úspěšnému smečovanému podání. Zpravodaj Českého volejbalového svazu. 2002.
Lehnert M. Trénink rychlosti u mládeže. Zpravodaj Českého volejbalového svazu. 2002.
Frömel K., Lehnert M., Vašendová J. Volleyball for girls in school physical education. International Journal of Volleyball Research. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sikora O., Lehnert M., Hanzlíková I. Změna biomechaniky dopadu po absolvování programu KneeRugbyWomen u amatérských ragbistek. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2022.
Lehnert M., Chmelík F., Stierand J. Differences in sport training and coaching of Czech top level volleyball teams from the perspective of current knowledge and trends. In Jirásek I., Kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and physical culture in the miror of the social sciences. 2012.
Lehnert M. Pojetí kondice a kondičního tréninku. In Dovalil J., Chalupecká M. (Eds.) Současný sportovní trénink. 2008.
Zháněl J., Lehnert M. Diagnostika výkonnostních předpokladů v tenise - cesta k objevení talentů? [CD]. In Perič T., Suchý J. (Eds.) Identifikace sportovních talentů. 2007.
Janura M., Lehnert M., Jakešová Z. Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci [CD]. In Perič T., Suchý J. (Eds.) Sborník z III. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů. 2007.
Lehnert M., Šedá V., Zháněl J. Plyometrická cvičení v tréninku volejbalistek kadetské kategorie. Sport a kvalita života. 2005.
Lehnert M., Zasadilová T. Strength development in young volleyball players efficiently and healthily. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Zháněl J., Lehnert M., Černošek M. Výkonnostní předpoklady v tenise a jejich diagnostika. Sport a kvalita života. 2005.
Zháněl J., Lehnert M., Černošek M. Diagnostika výkonnostních předpokladů v tenise. Diagnostika motoriky mládeže. 2004.
Zháněl J., Lehnert M., Černošek M. Diagnostika výkonnostních předpokladů v tenise. Dignostika motoriky mládeže. 2004.
Lehnert M., Zháněl J. Diagnostika výkonnostních předpokladů ve volejbale [CD]. Diagnostika motoriky mládeže. 2004.
Lehnert M. K analýze individuálního herního výkonu ve sportovních hrách. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
McCurdy K., Lehnert M., Stelzer J. Specificity of unilateral support resistance exercises. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Stelzer J., Lehnert M., McCurdy K. Východiska silového tréninku ve sportovních hrách. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Lehnert M. Aplikace nových tendencí ve sportovním tréninku ve výkumu na katedře kinantropologie FTK UP. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Novosad J., Neuls F., Lehnert M. Současné trendy v teorii a metodice sportovního tréninku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře v oboru kinantropolgoie. 2003.
Lehnert M., Háp P., Janura M., Stromšík P. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control. In Lutoslawska G., Poliszczuk D., Stupnicki R. (Eds.) Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Sigmund E., Lehnert M., Neuls F., Frömel K. Edukační realita ve sportovních třídách zaměřených na sportovní hry. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Háp P., Lehnert M., Stromšík P., Haník Z. Hodnocení stability nadhozu při smečovaném podání. In Argaj G. (Eds.) Aktuálne problémy vyučovania pohybových športových hier. 2002.
Stromšík P., Háp P., Lehnert M., Haník Z. Characteristics of spike serves of best players at the European Senior Men's Volleyball Championships 2001. Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Lehnert M. Individualizace zatížení v silovém tréninku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Novosad J., Frömel K., Sigmund E., Neuls F., Lehnert M. Komplexní sledování zatížení v tréninkové jednotce. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Lehnert M., Frömel K., Novosad J. Možnosti efektivizace sportovní přípravy mládeže ve sportovních hrách. In Argaj G. (Eds.) Zbornik referátov z 2. vedeckého seminára Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. 2002.
Háp P., Lehnert M., Stromšík P., Haník Z. Vybrané charakteristiky smečovaného podání nejlepších hráčů ME mužů 2001 ve volejbalu. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Lehnert M. Vybrané poznatky z kondičního tréninku ve volejbalu. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Háp P., Lehnert M., Stromšík P., Janura M. Analýza smečovaného podání ve volejbalu s využitím 3D videografické vyšetřovací metody. In Čepička L. (Eds.) Sborník referátů z 5. mezinárodní vědecké konference Hry v programech tělovýchovných procesů. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Lehnert M. Diagnostic, didactic and health aspects of teaching of physical education and sports training in sports classes of czech primary schools. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Lehnert M., Háp P. Hlavní cvičení v tréninku aerobní vytrvalosti volejbalistů. Sborník referátů ze semináře Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2001.
Lehnert M., Reich P. Optimalizace silového tréninku. Sborník z konference Optimální působení tělesné zátěže. 2001.
Lehnert M., Janura M., Háp P. Trénink sprintéra s pomůckou Maxi speed. Sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Lehnert M., Janura M., Stromšík P., Vaverka F. 3D analysis od blocking in volleyball. XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. 2001.
Lehnert M., Janura M., Stromšík P., Dobrovolný K. 3D analýza pohybu při blokování ve volejbalu. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. 2001.
Lehnert M. Individualizace tréninkového procesu ve sportovních hrách. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Vašendová J., Zíková Z., Lehnert M., Frömel K. Volejbal v pohybových aktivitách dívek na základních a středních školách. Sborník ze 4. mezinárodní konference Hry v programech tělovýchovných procesů. 2000.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer. In Chmelík F., Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Chůze v životě žen se sedavým zaměstnáním. 2014.
Lehnert M., Botek M., Sigmund M., Smékal D., Šťastný P., Malý T., Háp P., Bělka J., Neuls F. Kondiční trénink. 2014.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014.
Lehnert M., Neuls F. Teorie sportu [Distanční texty]. 2013.
Lehnert M., Psotta R., Janura M., Zemková E., Malý T., Hamar D., Zahálka F., Jandačka D., Vavák M., Neuls F., Hoffmannová J., Botek M., Šebek L. Anaerobic performance: Assessment and training. 2012.
Lehnert M., Novosad J., Neuls F., Langer F., Botek M. Trénink kondice ve sportu. 2010.
Süss V.., Buchtel J.., Psotta R.., Lehnert M. Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách. 2009.
Lehnert M. Teorie a didaktika sportovního tréninku II. [Distanční texty - elektronická verze]. Teorie a didaktika sportovního tríninku II. [Distanční texty - elektronická verze]. 2009.
Lehnert M. Kondiční příprava ve volejbalu. Haník, Z. & Vlach, J. Volejbal 2 [Učební texty pro školení trenérů]. 2008.
Haník Z., Lehnert M. Volejbal I (Herní dovednosti a kondice v tréninku mládeže). Volejbal I (Herní dovednosti a kondice v tréninku mládeže). 2004.
Lehnert M., Novosad J., Neuls F. Základy sprotovního tréninku I. Základy sportovního tréninku I. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Lehnert M., Varmuža J. Analýza vybraných charakteristik vnějšího zatížení hráčů ve volejbale. In Süss V., Tůma M. (Eds.) Zatížení hráče v utkání. 2011.
Zháněl J., Lehnert M. Diagnostika výkonnostních předpokladů v tenise - cesta k objevení talentů? In Perič T., Suchý J. (Eds.) Identifikace sportovních talentů. 2010.
Lehnert M. Individualizace zatíženi ve sportovních hrách na příkladu volejbalu. In ., . (Eds.) Individualizacia rozvoja pohybovych schopnosti v zavislosti od štruktury a od metodiky kondičneho zat'aženia v športoveom treningu. 2010.
Janura M., Lehnert M. Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci. In Perič T., Suchý J. (Eds.) Identifikace sportovních talentů. 2010.
Vavák M., Laczo E., Lehnert M. Východiská a diferencovaný rozvoj kondičných schopností z hľadiska kinematických odlišností jednotlivých herných činností jednotlivca vo volejbale. Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. 2005.
ABSTRAKT
Barden C., Wing K., Roberts W., De Ste Croix M., Ayala F., Lehnert M., Hughes J. Exploring barriers and facilitators to delivering injury prevention training in youth soccer from grass-root coaches’ perspectives: a european study. In . (Eds.) Book of Abstracts of the 28th Annual Congress of the European College of Sport Science. 2023.
Lehnert M., Procházka JH., Zaatar A., De Ste Croix M., Ayala F. Knowledge and Understanding of Grass Root Coaches Regarding Injury Risk and Prevention in Youth Soccer. Abstract Book 18th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects. 2018.
De Ste Croix M., Hughes J., Ayala F., Lehnert M. The Effectiveness of an Injury Prevention Workshop in Increasing Knowledge and Understanding in Grass-Root Youth Coaches. International Journal of Sport and Health Science. 2018.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Week-to-week changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 11th International Conference on Strength Training 2018 Abstract Book. 2018.
Vařeková R., Lehnert M., Vařeka I., Janečková M. Monitoring of selected injury risc factors in the young basketball players. In Zvonař M. (Eds.) 11th International conference on kinanthroplogy "Sport and Quality of Life": Book of Abstracts. 2017.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. Effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. The 16th International conference on strength training. 2016.
Vařeková R., Vařeka I., Lehnert M. Sledování podpůrně pohybového systému u mladých fotbalistů. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Lehnert M., Švarc R., Laštovička O., Vařeková R. Changes in muscular and neuromuscular functions following soccer-specific functions in youth male footballers. Book of Abstracts of the 20th Annual Congress of the European College of Sport Science – 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden. 2015.
Vařeková R., Vařeka I., Lehnert M. Posturální asymetrie a rozsah pohybu velkých kloubů u mladých hráčů fotbalu. ABSTRAKTY 21. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". 2015.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Xaverová Z., Svoboda Z. Gluteus Medius vs. Thigh Muscles Strength Ratio and Their Relation to Electromyography Amplitude during Walking with External Load. The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences at the Wingate Institute. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Hip Abduction vs Thigh Muscles Strength and Their Relation to Muscular Activity during Farmer’s Walk Exercise. European Journal of Sport Studies. 2014.
Lehnert M., Chvojka P. Changes in isokinetic strength throughout the annual training cycle in elite youth soccer players. In . (Eds.) The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences and The Wingate Institute for Physical Education and Sport Sciences [Book of Abstracts from The 3rd Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences]. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Knee Joint Muscle Activity Ratios and Timing during Farmer’s Walk Exercise. European Journal of Sport Studies. 2014.
Lehnert M., Urban J., Háp P., Procházka J. Muscle strength of hamstrings and quadriceps in junior footballers from the point of view of dominance. World Congress of Performance Analysis of Sport IX. 2012.
Lehnert M., Chmelík F., Stierand J. Differences in sport training and coaching of Czech top level volleyball teams from the perspective of current knowledge and trends. In Najmanová K., Jirásek I. (Eds.) The Third Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport „Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences“. 2011.
Lehnert M., Zelinka P. Changes in take-off power and loco motor speed in female youth volleyball players after a plyometric training program. In Zvonař M., Sebera M. (Eds.) 8th International conference „Sport and Quality of Life 2011“. 2011.
Lehnert M., Lamrová I. Changes in speed and strength in female junior volleyball players after a plyometric training program. 7 th International Conference on Strength Training. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M. Readiness to re-perform during a competitive weekly cycle in U14 and U16 male soccer players. 2019.
Procházka JH., Lehnert M., Zaatar A., De Ste Croix a., Ayala F. Injury Risk and Prevention in Soccer: Knowledge and Understanding of Grass Root Coaches. 2018.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., De Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Readiness to re-perform: changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 2018.
Procházka JH., Lehnert M., Zaatar A., De Ste Croix M. Trénink, zranění a programy prevence úrazů ve fotbale z pohledu trenérů mládeže. 2018.
Vařeková R., Lehnert M., Vařeka I., Janečková M. Monitoring of selected injury risc factors in the young basketball players. 2017.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. The effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. 2016.
Lehnert M., Švarc R., Laštovička O., Vařeková R. 20th annual congress of the European College of Sport Science ECSS. 2015.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Knee Joint Muscle Activity Ratios and Timing during Farmer’s Walk Exercise. 2014.
Vařeka I., Janura M., Lehnert M., Vařeková R., Elfmark M., Svoboda Z. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2012.
Lehnert M. Diagnostika herního výkonu ve vrcholovém volejbale mužů. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2010.
Lehnert M. Izokinetická dynamometrie. Přednáška v rámci projektu ESF "Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu". 2009.
Lehnert M. Kondiční trénink ve volejbale. Seminář školitelů trenérů ČVS. 2006.
Lehnert M. Vybrané problémy sportovního tréninku. Školení trenérů ČVS. 2006.
Lehnert M. Plyometrická cvičení v tréninku volejbalistek kadetské kategorie. Sport a kvalita života mezinárodní konfenece Brno. 2005.
Lehnert M. Strength development in young volleyball players efficiently and healthily. In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Lehnert M., Zháněl J. Diagnostika výkonnostních předpokladů ve volejbalu. Mezinárodní konference Diagnostika motoriky mládeže. 2004.
Lehnert M. K výuce sportovního tréninku na FTK UP Olomouc. Antropomotorika a sportovní trénink jako vyučovací předměty na fakultách a katedrách tělesné výchovy. 2004.
Lehnert M. Kondiční příprava ve výuce trenérů 1. třídy ve volejbalu. Seminář lektorů o různých formách výuky trenérů 1. třídy. 2004.
Lehnert M. . Mezinárodní vědecká konference Methods of assessing anaerobic endurance. 2003.
Lehnert M. K analýze individuálního herního výkonu ve sportních hrách. Seminář katedry kinantropologie. 2003.
Lehnert M. Smečované podání. Seminář trenérů a učitelů ZŠ s rozšířeným vyučováním TV. 2003.
Lehnert M. Aplikace nových tendencí a přístupu ve sportovním tréninku sportovních her. Vědecký seminář katedry kinantropologie. 2002.
Lehnert M. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control. International Scientific Congress "Modern Olympic Sport and Sport for All". 2002.
Lehnert M. Metodika smečového podání ve volejbalu. Seminář trenérů volejbalu. 2002.
Lehnert M. Metodika tréninku rychlosti ve volejbale. Seminář školitelů trenérů krajských volejbalových svazů. 2002.
Lehnert M., Frömel K., Novosad J. Možnosti efektivizace sportovní přípravy mládeže ve sportovních hrách. 2. vedecký seminár Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. 2002.
Lehnert M. Periodizace tréninku síly. Seminář trenérů skoků na lyžích. 2002.
Lehnert M. Testování motorických schopností u mládeže. Seminář trenérů a učitelů ZŠ s rozšířeným vyučováním TV. 2002.
Lehnert M. Individualizace zatížení v silovém tréninku. Pracovní seminář katedry kinantropologie. 2001.
Lehnert M. Zkušenosti z tréninku sprintéra s pomůckou "Maxi Speed". Mezinárodní vědecká konference Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2001.
Lehnert M. Zkušenosti z tréninku sprintéra s pomůckou "Maxi Speed". Příspěvek na mazinárodní vědecké konferenci Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2001.
Lehnert M., Frömel K., Novosad J. Efektivizace přípravy sportovců (vybrané aspekty). Sportovní hry - trénink, výzkum, perspektivy. 2000.
Lehnert M. Sportovní trénink. Licenční trenérské studium 2. třídy - taneční sport. 2000.
Lehnert M. Trénink sprintéra s pomůckou "Maxispeed". Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Lehnert M. Základy sportovního tréninku pro pedagogy. Základy sportovního tréninku pro pedagogy [Skripta]. 2007.
Lehnert M., Varmuža J. Dílčí analýza herního výkonu ve volejbale mužů. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
RECENZE
Lehnert M. Alternativní modely vyučování fotbalovým herním dovednostem. Posudek grantového projektu. 2009.
Lehnert M. An analysis of rotations at the european youth volleybal championships for women. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Lehnert M. Detecting Pupils Talented for Sport Climbing in Slovenian Schools. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Lehnert M. Physical fitness of young footballers in six-month training period. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Lehnert M. Tvrdá-Gottwaldová, Z., Gottwald, M., & Tománková, K. Kondiční posilování v tělesné výchově na základních a středních školách. Tvrdá-Gottwaldová, Z., Gottwald, M., & Tománková, K. Kondiční posilování v tělesné výchově na základních a středních školách. 2005.
Lehnert M. . Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
PROJEKT
Lehnert M., Janura M., Šťastný P., Svoboda Z., Zaatar A., Botek M., Hůlka K., Elfmark M., Maixnerová E. Accumulated effects of fatigue on neuromuscular control of the knee and injury risk in youth athletes during growth and maturation. GAČR. 2016.
Lehnert M., Xaverová Z., Chvojka P., Dirnberger J. Stimulace svalové síly pomocí více kloubových izokinetických pohybů. Dům zahraničních služeb. 2014.
Lehnert M., Chvojka P., Hůlka K., Leciánová R. Únava a riziko zranění kolena u sportující mládeže. UP v Olomouci. 2014.
Psotta R., Frömel K., Lehnert M., Svozil Z., Jeřábek J., Kraus J., Zelinková O., Hátlová B. Identifikace faktorů vývoje motoriky adolescentů s vývojovou poruchou motorické funkce. 2010.
Langer F., Janura M., Lehnert M., Psotta R., Svoboda Z. Laboratoř pro výuku sportovního tréninku. FRVŠ. 2010.
Vavák M.., Lehnert M. Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréninku. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej adadémie vied. 2009.
Vařeka I., Lehnert M., Janura M., Elfmark M., Vařeková R., Svoboda Z., Veverka J., Slezáková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. Evropské sociální fondy. 2009.
Lehnert M., Langer F. Inovace výuky sportovního tréninku na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci - druhá etapa. FRVŠ, tématický okruh "F" - Inovace studijních předmětů. 2008.
Lehnert M., Langer F. Inovace výuky sportovního tréninku na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci - druhá etapa. FRVŠ, tématický okruh F ? Inovace studijních předmětů. 2007.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Lehnert M. Současné směry teorie a praxe sportovního tréninku. Habilitační práce. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
GONOSOVÁ FTK Kinantropologie 2017
HÁP FTK Kinantropologie 2015
MAIXNEROVÁ FTK Kinantropologie 2020
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)