MUDr. Jaroslav Vyhnánek, CSc.

Avatar
Contact

585636727,588442452, 588442969

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

0.20

odborný asistent

ČLÁNEK
Neuls F., Botek M., Krejčí J., Panská S., Vyhnánek J., McKune A. Performance-associated parameters of players from the deaf Czech Republic national soccer team: A comparison with hearing first league players. Sport Sciences for Health. 2019.
Vyhnánek J. Základy speciální chirurgie - Krk. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2008.
Mocňáková M., Vyhnánek J., Duda M. Neurostimulace - prevence poranění n.laryngeus recurrens při tyreoidektomii. Rozhledy v chirurgii. 2006.
Vyhnánek J., Mocňáková M., Duda M. Reoperace na štítné žláze a prevence poranění n. laryngeus recurrens. Slovenská chirurgia. 2006.
Vyhnánek J., Mocňáková M., Duda M. Reoperace na štítné žláze a prevence poranění n.laryngeus recurens. Slovenská chirurgie. 2006.
Švach I., Duda M., Vyhnánek J., Herman J. Laparoskopické výkony na žlučových cestách a jejich zánětlivé komplikace. Miniinvazní terapie. 1999.
Vyhnánek J., Duda M., Loveček M., Hauftová D. Postižení jaterních funkcí u komplikovaných chirurgických výkonů. Bratislavské lekárske listy. 1998.
KNIHA - CELEK
Botek M., Neuls F., Klimešová I., Vyhnánek J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část I.). 2017.
Duda M., Czudek S., Gryga A., Herman J., Musil D., Vyhnánek J., Heroková J., Gatěk J., Bachleda P., Anděl P., Škrovina M. Základní výkony ve všeobecné chirurgii. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Vyhnánek J. Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy. Základní výkony ve všeobecné chirurgii. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Duda M., Czudek S., Gryga A., Herman J., Musil D., Vyhnánek J., Heroková J., Gatěk J., Bachleda P., Anděl P., Škrovina M. Základní výkony ve všeobecné chirurgii. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Mocňáková M., Vyhnánek J., Duda M. Sonografie v chirurgii štítné žlázy. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.