Organizační pokyny pro účastníky Českých akademických her 2018

Ilustrační foto: Jiří Novotný
čtvrtek 7. červen 2018, 14:06 – Text: Vítězslav Prukner

Letošní 17. ročník Českých akademických her hostí v termínu 17.–22. června Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hry přivítají přibližně 2000 sportovců z celkem 50 vysokých a vyšších odborných škol, kteří se o titul Akademický mistr/yně utkají v 27 zařazených sportech. Univerzitu Palackého bude na hrách reprezentovat 160 sportovců. 

 

Doprava

Pro všechny účastníky her je ve dnech 18.–22 června připravena mezi Olomoucí a Brnem pravidelná autobusová doprava. Přepravcem je Autodoprava Miška – Miloš Škavronka.

Místo a čas přistavení autobusu:

Olomouc: 6:30 hod., parkoviště v Legionářské ul. ("u letadla")

Brno: 18:30 hod., parkoviště u VŠ kolejí Pod Palackého vrchem

V případě individuální přepravy bude studentům při vyúčtování proplacena cena jízdného rychlíkem 2. třídy (jízdní doklady nutno dodat garantovi sportu). Tato skutečnost je platná i při využití vlastního auta.

 

Úhrada nákladů sportovců a trenérů

Sportovci mají nárok na úhradu jízdného (pokud nevyužijí možnosti hromadné přepravy) + MHD v Brně, dále nárok na stravné ve výši 150 Kč/1 den, event. proplacení nákladů na ubytování v případě ubytování po dobu delší než 1 noc (1 noc + snídaně jsou hrazeny pořadatelem). Všechny svoje nákladové požadavky předají sportovci garantovi daného sportu, který je potvrdí a předá ekonomce FTK Lence Schovánkové na formuláři pro studentská stipendia. Ta je obratem uhradí studentům na jejich účty.

Trenéři a pedagogové se účastní soutěží na základě cestovních příkazů.

Přehled garantů pro vyúčtování nákladů spojených s reprezentací UP je k dispozici zde

 

Motivace pro medailisty

Medailisté v individuálních či v kolektivních sportech (každý člen týmu) obdrží za zisk některé z medailí sportovní stipendium UP, které je pro letošní rok stanoveno ve výši 3000 – 2000 – 1000 Kč za zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Návrhy na tato mimořádná sportovní stipendia opět podávají pouze garanti jednotlivých sportů přímo na ekonomické oddělení FTK UP.

 

Těšíme se na vaši účast ve sportovní reprezentaci UP v Olomouci a věříme, že se našemu sportovnímu týmu podaří dosáhnout na umístění do 6. místa mezi všemi zúčastněnými vysokými školami.

 

Web her

www.ceskeakademickehry.cz

 

Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D., hlavní koordinátor reprezentace UP

Zpět